W Szwecji otwarto pierwszą na świecie e-autostradę

Start des weltweit ersten eHighways in Schweden / World's first eHighway opens in Sweden Im Juni 2016 ging der erste eHighway auf einer öffentlichen Straße in Betrieb. Auf einem zwei Kilometer langen Autobahnabschnitt der E16 nördlich von Stockholm wird für die nächsten zwei Jahre ein Siemens-Oberleitungssystem für Lkw getestet. Dabei kommen zwei Diesel-Hybrid-Fahrzeuge des Fahrzeugherstellers Scania zum Einsatz, die in Zusammenarbeit mit Siemens für den Einsatz unter der Oberleitung angepasst wurden. Mit dem zweijährigen Testbetrieb möchten die schwedische Transportbehörde Trafikverket und der Regierungsbezirk Gävleborg Erkenntnisse darüber sammeln, ob sich das Siemens-eHighway-System für eine zukünftige dauerhafte kommerzielle Nutzung und einen weiteren Ausbau eignet. Denn das Land hat ehrgeizige Umweltziele ausgerufen: Schwedens Transportsektor soll bis 2030 unabhängig von fossilen Brennstoffen sein. The first eHighway system on a public road opened in June 2016. For the coming two years, a Siemens catenary system for trucks will be tested on a two-kilometer stretch of the E16 highway north of Stockholm. The trial will use two diesel hybrid vehicles manufactured by Scania and adapted, in collaboration with Siemens, to operate under the catenary system. During the two-year trial, Sweden's Transport Administration Trafikverket and Gävleborg County want to create a knowledge base on whether the Siemens eHighway system is suitable for future commercial use and further deployment. As part of its climate protection strategy, Sweden has committed to having a fossil fuel independent transport sector by 2030.

Zdjęcie: Scania CV AB

 

W Szwecji oddano do użytku pierwszą na świecie e-autostradę (eHighway). Na dwukilometrowym odcinku testowym  zainstalowano sieć trakcyjną przystosowaną do obsługi transportu towarowego. Przez najbliższe dwa lata prowadzone będą testy hybrydowych pojazdów ciężarowych, których dostawcą  jest firma Scania. Dwie ciężarówki zostały przystosowane do współpracy z siecią elektryczną wykonaną przez Siemensa. Głównym elementem systemu jest inteligentny pantograf w połączeniu z hybrydowym układem napędowym. System czujników pozwala na podniesienie, jak i opuszczenie pantografu przy prędkości do 90 km/h. Ciężarówka podczas jazdy korzysta z trakcji elektrycznej, przez co porusza się praktycznie nie emitując dwutlenku węgla do atmosfery. Zastosowanie silnika hybrydowego umożliwia przejazd pojazdu ciężarowego w przypadku braku dostępności sieci elektrycznej. Technologia eHighway ma otwartą konfigurację. Jest to rozwiązanie bazujące zarówno na zasilaniu akumulatorowym, jak i gazowym hybrydowego układu napędowego ciężarówki. Pozwala to na elastyczne dopasowanie systemu do konkretnego zastosowania.

 

Im Juni 2016 ging der erste eHighway auf einer öffentlichen Straße in Betrieb. Auf einem zwei Kilometer langen Autobahnabschnitt der E16 nördlich von Stockholm wird für die nächsten zwei Jahre ein Siemens-Oberleitungssystem für Lkw getestet. Dabei kommen zwei Diesel-Hybrid-Fahrzeuge des Fahrzeugherstellers Scania zum Einsatz, die in Zusammenarbeit mit Siemens für den Einsatz unter der Oberleitung angepasst wurden. Mit dem zweijährigen Testbetrieb möchten die schwedische Transportbehörde Trafikverket und der Regierungsbezirk Gävleborg Erkenntnisse darüber sammeln, ob sich das Siemens-eHighway-System für eine zukünftige dauerhafte kommerzielle Nutzung und einen weiteren Ausbau eignet. Denn das Land hat ehrgeizige Umweltziele ausgerufen: Schwedens Transportsektor soll bis 2030 unabhängig von fossilen Brennstoffen sein. The first eHighway system on a public road opened in June 2016. For the coming two years, a Siemens catenary system for trucks will be tested on a two-kilometer stretch of the E16 highway north of Stockholm. The trial will use two diesel hybrid vehicles manufactured by Scania and adapted, in collaboration with Siemens, to operate under the catenary system. During the two-year trial, Sweden's Transport Administration Trafikverket and Gävleborg County want to create a knowledge base on whether the Siemens eHighway system is suitable for future commercial use and further deployment. As part of its climate protection strategy, Sweden has committed to having a fossil fuel independent transport sector by 2030.

Zdjęcie: Scania CV AB

 

Szwedzki transport drogowy jest odpowiedzialny za ponad jedną trzecią emisji CO2, z czego prawie połowa pochodzi ze spalin pojazdów ciężarowych.  Kraj ten ogłosił ambitne cele w zakresie ochrony środowiska:  sektor transportowy od 2030 roku ma być niezależny od paliw kopalnych. W związku z oczekiwanym wzrostem przewozów towarowych nie wystarczy jedynie zwiększenie przepustowości szlaków kolejowych. Konieczne jest rozwiązanie umożliwiające ograniczenie emisyjności  transportu drogowego. Szwedzki urząd transportowy Trafikverket oraz władze regionu Gävleborg chcą przez kolejne dwa lata testować system  i zebrać informacje na temat ewentualnego włączenia autostrady do użytku komercyjnego i jej potencjalnej rozbudowy.

 

Der Antrieb der Lkw erfolgt immer über einen Elektromotor. Auf elektrifizierten Strecken wird der Elektromotor über die Oberleitung mit Strom versorgt. Der Stromabnehmer überträgt den Strom von der Oberleitung zum Antriebssystem des Lkws. Zusätzlich verfügen die Lkw über einen leistungsstarken Dieselmotor für nicht elektrifizierte Strecken. Mit optimalem Wirkungsgrad treibt dieser Motor auf dem Fahrzeug einen Generator an, mit dem der Strom für den Antrieb des Elektromotors erzeugt wird. Bei Überholmanövern oder auf nicht elektrifizierten Strecken können die Fahrzeuge auf konventionellen Dieselbetrieb oder optional auf Versorgung durch einen Energiespeicher umschalten. The HGVs are always driven by an electric motor. On electrified routes, the electric motor takes its power from an overhead contact line. The pantograph transmits the power from the overhead contact line to the HGV's drive system. The HGV is also equipped with a powerful diesel engine for non-electrified routes. With optimum efficiency, this engine drives an onboard generator which in turn generates the power required to drive the electric motor. When overtaking other vehicles or operating on non-electrified routes, the vehicle can change over to conventional diesel engine operation or operation on an energy storage system.

 

Siemens we współpracy z Volvo pracuje obecnie nad projektem testowym eHighway w Kalifornii budowanym  na zlecenie władz Południowego Wybrzeża USA (SCAQMD) oraz jednostki monitorującej jakość powietrza w regionie. W 2017 roku w okolicach portów morskich w Los Angeles i Long Beach testowane będą pojazdy ciężarowe z infrastrukturą trakcyjną powstającej e-autostrady.

 

Im Rahmen des Forschungsprojekts ENUBA (Elektromobilität bei schweren Nutzfahrzeugen zur Umweltentlastung von Ballungsräumen) hat Siemens ein ganzheitliches Konzept für den elektrischen, fahrdrahtgebundenen Betrieb schwerer Nutzfahrzeuge entwickelt und die technische Realisierbarkeit auf einer eigens dafür errichteten Teststrecke nördlich von Berlin erprobt. In the context of the research project ENUBA (Electromobility in heavy commercial vehicles to reduce the environmental impact on densely populated areas), Siemens produced an holistic concept for the electrification of HGV traffic by means catenaries and to test the technical feasibility of the system on a specially built test track in the north of Berlin, Germany.

 

Mehr Güter auf die Schiene zu verlagern, ist nicht immer möglich. Dann muss ein zuverlässiger und möglichst umweltschonender Lkw-Transport diese Aufgaben übernehmen. Der eHighway ist im Vergleich zu Verbrennungsmotoren doppelt so effizient. Die Siemens-Innovation versorgt Lkw über eine Oberleitung mit Strom. Das bedeutet nicht nur eine Halbierung des Energieverbrauchs sondern auch eine Verringerung der lokalen Luftverschmutzung. As it will not always possible to transfer more freight traffic to the rail, this traffic will have to be carried by trucks that combine reliable service with minimum environmental impact. The eHighway is twice as efficient as internal combustion engines. The Siemens innovation supplies trucks with power from an overhead contact line. This means that not only is energy consumption cut in half but also local air pollution is reduced.

 

Źródło: Siemens

Authors

Related posts

Góra
English