Zamet Budowa Maszyn zamknie zakład w Bytomiu

Zamet_m

 

Zarząd spółki Zamet Budowa Maszyn S.A. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia restrukturyzacji operacyjnej i majątkowej spółki.

Aktualnie Zamet Budowa Maszyn prowadzi działalność w oparciu o dwa zakłady produkcyjne: zakład w Tarnowskich Górach oraz zakład w Bytomiu. Celem działań restrukturyzacyjnych jest optymalizacja procesów produkcyjnych oraz kosztów działalności spółki poprzez docelową koncentrację działalności produkcyjnej w zakładzie w Tarnowskich Górach.

Działania restrukturyzacyjne będą obejmowały m.in. optymalizację struktury majątkowej niezbędnej do realizacji procesów produkcyjnych oraz restrukturyzację zatrudnienia – w tym poprzez procedurę zwolnień grupowych, głównie w odniesieniu do pracowników administracyjnych, pomocniczych i pośrednio produkcyjnych spółki.

W wyniku konsolidacji majątku spółki, planowane jest przeniesienie części maszyn i urządzeń do tarnogórskiego zakładu, natomiast część nieruchomości i budynków oraz wyposażenia stanowiącego aktywa zakładu w Bytomiu, zostanie przeznaczona do zbycia na rzecz innych podmiotów. Proces koncentracji produkcji w jednym zakładzie rozpocznie się w perspektywie bieżącego roku obrotowego, przy czym szczegółowy harmonogram działań zostanie opracowany w toku podejmowanych czynności, w następstwie decyzji zarządu o restrukturyzacji.

Koncentracja działalności produkcyjnej w jednym zakładzie, z jednoczesnym dostosowaniem organizacji pracy tarnogórskiego zakładu do powyższych działań, pozwoli istotnie zoptymalizować koszty produkcji w sposób zapewniający utrzymanie dotychczasowych zdolności i potencjału obydwu zakładów.

Oszczędności powstałe na skutek restrukturyzacji spółki Zamet Budowa Maszyn w długoterminowej perspektywie uzasadniają racjonalność podjęcia wyżej opisanych działań.

 

Źródło: Zamet Industry

Authors

Related posts

Góra
English