Droga do produktywności

9 czerwca 2016 r. w hotelu Park Hotel Diament we Wrocławiu odbyło się spotkanie dla menedżerów firm produkcyjnych. Wydarzenie rozpoczęto pytaniem – w jaki sposób uzyskać maksymalną produktywność w zmiennym otoczeniu rynkowym? Poza wymianą doświadczeń, uczestnicy spotkania dyskutowali na temat praktycznego rozumienia produktywności, sposobów jej mierzenia oraz wskaźników wydajności zakładu wytwórczego. Rozmowa koncentrowała się również wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem rozwiązań wspomagających zarządzanie w celu podniesienia produktywności procesów.

 

System ERP w służbie firm produkcyjnych

Jako pierwszy zabrał głos Mariusz Król, Prezes firmy Mobile Climate Control. Przedstawiciel lidera na rynku inżynierii systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja dla pojazdów komercyjnych oraz sektora wojskowego) podkreślił, że nowoczesne technologie, w szczególności systemy klasy ERP, pomagają firmie podnosić standardy pracy. Ma to kluczowe znaczenie, gdyż MCC działa na rynku międzynarodowym i obsługuje klientów z całego świata. Podczas swojego wystąpienia Mariusz Król przedstawił przykłady w jaki sposób system ERP wspiera działalność firmy o charakterze produkcji krótkoseryjnej z dużą ilością przezbrojeń, która działa w złożonym łańcuchu dostaw.

Elektroniczna wymiana danych (EDI) przyśpieszyła i uporządkowała naszą pracę. Przede wszystkim wpłynęło to na skrócenie czasu reakcji na zapytania ze strony klientów. Wdrożenie systemu MONITOR ERP umożliwiło nam pełną obsługę tego procesu – podkreślał Mariusz Król. – Dodatkowo system wspiera nas w planowaniu produkcji. Jest to ogromne ułatwienie, gdyż pracujemy w trybie dostaw „just in time” co oznacza, że zlecenia muszą być realizowane w precyzyjnie określonych terminach – dodaje.

Menedżerowie biorący udział w spotkaniu wspólnie doszli do wniosku, iż wybór systemu ERP to decyzja strategiczna, która ma ogromny wpływ na pracę przedsiębiorstwa. Sama implementacja systemu to jednak dopiero pierwszy krok na drodze ku uzyskaniu szczytu produktywności. Równie ważne jest nastawienie i odpowiednie szkolenie pracowników.

 

Czym jest produktywność?

Następnie głos zabrał Marek Pałac, Dyrektor Zarządzający firmy Klippan Safety specjalizującej się w produkcji akcesoriów oraz komponentów służących zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu jazdy kierowców i pasażerów.

Chcąc określić nasz poziom produktywności musimy przyjrzeć się zaangażowaniu zespołu. Pracownicy wprowadzają informacje dotyczące ich pracy do systemu ERP, dzięki czemu otrzymujemy dane, których analiza pozwala zdefiniować na ile nasze działania są efektywne. Możemy również określić czy obecny poziom zatrudnienia pozwoli zrealizować zaplanowane zamówienia – tłumaczy Marek Pałac.

Rzeczywistość firm produkcyjnych kształtują oczekiwania klientów. Wpływa to również na produktywność, która zaczyna być rozumiana jako wytworzenie produktu dobrej jakości w jak najniższej cenie. Wymaga to często szukania nowych dostawców, którzy zaoferują bardziej atrakcyjne ceny surowców.

 

Oczekiwania klientów kształtują cele biznesowe

Mariusz Król zmierzył się z kluczowym pytaniem dotyczącym definiowania celów biznesowych jego firmy. Podobnie jak wiele przedsiębiorstw wytwórczych, MCC rok do roku obniża koszty produkcji m.in. poprawiając organizację pracy, co jak przyznał prezes firmy jest niezbędne, aby utrzymać się na rynku. Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że cele biznesowe firm produkcyjnych są w dużej mierze uwarunkowane oczekiwaniami klientów i warunkami definiowanymi przez zmienne otoczenie biznesowe. Dyskutanci przyznali również, że proces wprowadzania nowoczesnych rozwiązań wspomagających zarządzanie powinna poprzedzić precyzyjna analiza celów.

Spotkanie podsumował Jarosław Jaśkiewicz z firmy Monitor ERP System: „Klienci wciąż popychają firmy w kierunku poprawy produktywności i obniżenia kosztów. Należy przyjąć, że jest to permanentny stan i szukać elementów, które można poprawić. My jako Monitor ERP mamy ambicję, aby dostarczyć narzędzie pomagające menedżerom zidentyfikować obszary, które wymagają zmian i mogą funkcjonować bardziej efektywnie”.

Poniżej wyniki ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów firm produkcyjnych, w trakcie spotkania „Szczyt produktywności”, które odbyło się 9 czerwca 2016 r. we Wrocławiu.

 

Monitor ERP 1_m

Monitor ERP 2_m

 

Źródło: Monitor ERP System

Authors

Related posts

Góra
English