BASF podkreśla wsparcie dla polskich innowacji podczas Kongresu w Krakowie

Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska na Kongresie Polska Chemia w Krakowie (2)_m

 

W dniach 15–16 czerwca w Krakowie firma BASF Polska wzięła udział w Kongresie Polska Chemia, zorganizowanym już po raz trzeci przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Firma po raz kolejny wyraziła wsparcie dla innowacji i programów sektorowych, które mają pobudzać zarówno przemysł chemiczny, jak i całą polską gospodarkę do wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. Jako jedno z wiodących przedsiębiorstw chemicznych na świecie, BASF rocznie generuje sprzedaż na poziomie 10 miliardów Euro w oparciu o produkty, które są dostępne w sprzedaży krócej niż pięć lat. Innowacyjne podejście firmy i konieczność poszukiwania zarówno coraz nowocześniejszych rozwiązań, jak i coraz skuteczniejszych metod ich wdrażania na polskim rynku podkreślał Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska, który wziął udział w panelu dyskusyjnym „Wyzwania przemysłu chemicznego w Europie”.
Jako przedstawiciele przemysłu chemicznego powinniśmy zadać sobie pytanie: w jaki sposób dzięki naszym produktom możemy przyczynić się do wspierania naszych klientów w całym łańcuchu wartości – w jaki sposób możemy pomóc im się wyróżnić, w jaki sposób możemy pomóc im stworzyć wartość dodaną? Otwarcie polskiej gospodarki na innowacje, tak często podkreślane w Krakowie, to kierunek, który może zapewnić zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu chemicznego w nadchodzących latach – powiedział Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska.
Skoordynowanie partnerstw pomiędzy światem nauki i biznesu, zaangażowanie organizacji wspierających finansowanie projektów, np. poprzez przydzielanie funduszy unijnych, połączenie instrumentów, które pozwolą pomysły przekształcić w namacalne rozwiązania – to wszystko jest konieczne, aby osiągnąć wspomniane powyżej cele. Części odpowiedzi na pytanie o to, jak przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych projektów na polskim rynku i jak pomysły przekuć w realny sukces, można poszukiwać w ramach programu Start in Poland, ogłoszonego przez przedstawicieli administracji rządowej na Kongresie Impact w Krakowie (który odbywał się równolegle do kongresu branży chemicznej).
Często podkreśla się, że zasadniczym czynnikiem, którego potrzebuje polska innowacyjność jest zwiększanie nakładów na rozbudowę infrastruktury badawczo-rozwojowej. To warunek konieczny, ale równie ważna jest kwestia w pełni efektywnego wykorzystania już istniejącej infrastruktury. To potrzeba otwarcia na partnerstwo i współpracę firm, instytutów badawczych, administracji i jednostek naukowych. To także kwestia adekwatności – dostosowania kierunku rozwoju innowacji do aktualnych potrzeb biznesu oraz globalnych trendów – mówił Marek Jagieła, Dyrektor Działu Sprzedaży Chemii Przemysłowej BASF Polska, który podczas Kongresu wziął udział w debacie: „R&D i innowacje w przemyśle chemicznym”.
Dzięki wartości dodanej, osiągniętej poprzez rozwijanie innowacji technologicznych, mogą zyskać wszystkie branże – od przemysłu chemicznego, który, ze względu na swą specyfikę od lat jest jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów, poprzez odbiorców branży chemicznej – przemysł motoryzacyjny, budowlany, kosmetyczny, opakowaniowy – aż do końcowego odbiorcy. A to w ostatecznym etapie przełoży się także na lepsze dostosowanie do potrzeb klientów i zmieniającego się świata.

 

Współtworzenie najwyższych standardów w przemyśle chemicznym
BASF Polska promuje również najwyższe standardy procesów technologicznych oraz wspiera ich współtworzenie w branży chemicznej. Podczas Kongresu Polska Chemia Marek Jagieła, Dyrektor Działu Sprzedaży Chemii Przemysłowej w BASF Polska oraz Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, podpisali deklarację partnerstwa strategicznego w ramach Programu „Bezpieczna Chemia”. Tym samym firma BASF dołącza do autorskiego Programu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
Poprzez uczestnictwo w projekcie firma wspiera rozwiązania, które mają na celu m.in.:
– promocję zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego,
– wzmocnienie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród firm członkowskich PIPC,
– propagowanie najwyższych standardów działań w zakresie bezpieczeństwa,
– promocję najlepszych praktyk w dziedzinie BHP.
Tworzenie bezpiecznego środowiska pracy jest dla BASF wysokim priorytetem. Ważne są nie tylko zasady bezpieczeństwa, ale także bycie liderem i przykładem w tej dziedzinie. Dbałość o wysoki stopień świadomości oraz przejrzyste wytyczne w tym zakresie są częścią naszej licencji do działania. BASF Polska zapewnia bezpieczne warunki pracy i stale motywuje pracowników, m.in. poprzez kampanie wewnętrzne (np. Świeć Przykładem). Cenimy także możliwość wymiany doświadczeń w ramach platform dialogu, takich jak program „Bezpieczna Chemia” koordynowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego – powiedział Andreas Gietl, Dyrektor Zarządzający BASF Polska.
Firma pragnie wspierać przemysł chemiczny w zwiększaniu świadomości na temat potrzebnych regulacji w zakresie BHP czy zagadnień związanych z bezpieczeństwem procesowym.
W ramach Programu „Bezpieczna Chemia” inicjowane są działania, służące stworzeniu niezależnej i transparentnej platformy spotkań, która finalnie ma zaowocować dalszym rozwojem standardów przeznaczonych dla przedsiębiorstw branży chemicznej.

 

Źródło: BASF Polska

Authors

Related posts

Góra
English