Naukowcy otrzymali Nagrody Siemensa

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Śląskiej zostali laureatami XXI edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa. W VI Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów laury otrzymali absolwenci politechnik: poznańskiej i białostockiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Nagroda Siemensa dla polskich naukowców i zespołów badawczych przyznawana jest od 1995 r. na mocy porozumienia podpisanego z Politechniką Warszawską (PW). Nagrody laureatom XXI edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa wręczono w poniedziałek podczas posiedzenia Senatu PW. O nagrodach poinformowało biuro prasowej tej uczelni.

 

Laureaci nagrody Siemensa_m

Zdjęcie: PW

 

W kategorii Nagroda promocyjna laureatami zostali: dr inż. Krzysztof Wildner z Politechniki Warszawskiej za pracę doktorską: “Metoda przywracania funkcji ruchowych kończyny górnej utraconych w wyniku urazów splotu ramiennego” oraz prof. Cezary Senderowski z Wojskowej Akademii Technicznej za pracę: “Żelazowo-aluminiowe intermetaliczne systemy powłokowe uzyskiwane z naddźwiękowego strumienia metalizacyjnego”.

Z kolei w kategorii Nagroda badawcza nagrodę otrzymali profesorowie: Tadeusz Chmielniak, Andrzej Rusin i Henryk Łukowicz z Politechniki Śląskiej za pracę: “Technologie dla wysokosprawnych +zero-emisyjnych+ bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin”.

Wysokość nagrody badawczej (za szczególne wyniki badań naukowych znajdujących zastosowanie w praktyce) wynosi 40 tys. zł, a nagrody promocyjnej (za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne) 30 tys. zł.

Nagrodę specjalną otrzymał prof. Andrzej Ziębik z Politechniki Śląskiej za badania dotyczące wytwarzania elektryczności, a w szczególności za pracę “Analiza wyboru technologii konwersji energii chemicznej paliw w elektryczność dla nowych bloków energetycznych planowanych do budowy w BOT Elektrowni Opole SA”.

Podczas poniedziałkowej uroczystości wręczono też nagrody w VI Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów, przyznawanej od 2011 r. Nagrodę I stopnia otrzymał inż. Daniel Wyrwał za pracę inżynierską pt.: Konstrukcja i sterowanie holonomicznego robota balansującego na sferycznym kole. Nagrodę II stopnia przyznano mgr inż. Aleksandrowi Sawickiemu za pracę magisterską pt.: Opracowanie układu do analizy stabilności pacjenta przy użyciu czujników inercyjnych. Nagrodą III stopnia uhonorowany został mgr inż. Rafał Pietrus za pracę magisterską pt.: Sterowanie rozmyte typu 2 w lewitacji magnetycznej i powietrznej.

Wyróżnienia otrzymały również jednostki, z których wywodzą się nagrodzeni absolwenci. Nagrodzono nimi: Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej; Katedrę Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Politechniki Białostockiej; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

PAP – Nauka w Polsce

http://naukawpolsce.pap.pl

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English