HUTA ŁABĘDY otworzyła wydział rur

Huta Labedy_m

 

20 maja br. w HUCIE ŁABĘDY, należącej do Grupy Kapitałowej Węglokoks, został uroczyście otwarty nowy wydział produkcyjny – Wydział Rur – najnowocześniejszy wydział produkcji rur zgrzewanych wzdłużnie w Polsce z przeznaczeniem do zastosowań ciśnieniowych w ciepłownictwie i w transporcie mediów palnych oraz do produkcji kształtowników do zastosowań konstrukcyjnych.
Rury będą produkowane na wysoce zautomatyzowanej linii wg norm europejskich oraz normy API w zakresie średnic od 114 do 323 mm o maksymalnej długości 18 m – i to stawia ją w szeregu najnowocześniejszych rurowni w Europie – zaznaczył podczas swego przemówienia Zenon Górniak, Prezes Zarządu HUTY ŁABĘDY S.A.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski, Jerzy Podsiadło – Prezes Zarządu Węglokoks oraz Zenon Górniak – Prezes Zarządu HUTY ŁABĘDY.
W czerwcu 2013 r HUTA ŁABĘDY podpisała kontrakt z niemiecką firmą SMS MEER GmbH na zaprojektowanie i dostarczenie linii produkcji rur zgrzewanych wzdłużnie wraz z wykańczalnią. Kontrakt wszedł w życie 27 grudnia 2013 r. W 2014 r. HUTA ŁABĘDY rozpoczęła realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jednym z wykonawców inwestycji była firma Skanska, która wykonała na zasadach projektu zaprojektuj & zbuduj Hale Produkcyjną i Magazynową wraz z otaczającą infrastrukturą budynkowo-drogowo-torową. Skanska była także wykonawcą fundamentów technologicznych pod urządzenia. Ten projekt był realizowany na zasadach generalnego wykonawstwa. Cały zakres firmy Skanska był realizowany od kwietnia 2014 do października 2015 roku. Linia rurowni wraz z wykańczalnią rur API została zmontowana mechanicznie przez firmę Beck & Pollitzer. Ponadto w projekt inwestycyjny były zaangażowane również inne firmy m.in. spółki zależne HUTY ŁABĘDY: ZEM Łabędy, EkoProHut oraz OEPD Łabędy.
Roczna zdolność produkcyjna rurowni wynosi 100 tys ton rocznie.
Projekt został zrealizowany w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Całkowite nakłady poniesione na realizację inwestycji to 204 mln zł.
Celem zrealizowanej nowej inwestycji jest zaoferowanie nowych produktów na rynki krajowy i zagraniczne, a co za tym idzie, poszerzenie bazy potencjalnych odbiorców w takich branżach jak : górnictwo, gazownictwo, przemysł naftowy, energetyka cieplna.

 

Źródło: HUTA ŁABĘDY

Authors

Related posts

Góra
English