Ujemna dynamika leasingu maszyn i urządzeń po I kwartale 2016 r.

Romuald Mendelak_m

 

Pierwszy kwartał 2016 roku okazał się wyjątkowo dobry dla branży leasingowej, która zaliczyła ponad 23% wzrost. Mimo dobrych wyników branży niektóre sektory odnotowały lekkie spadki. W sferze spadków znalazł się sektor maszyn i urządzeń, który odnotował spadek wartości -8,8 %. Czy ten sektor powinien wzbudzać niepokój branży? Czy odnotowany spadek ma charakter chwilowy? Wyniki dla sektora maszyn i urządzeń komentuje Romuald Mendelak, dyrektor Rynku Maszyn i Urządzeń w Raiffeisen-Leasing Polska.

 

Jaka jest kondycja rynku leasingu maszyn?

W stosunku do roku 2014 leasing maszyn odnotował wzrost w 2015 o 12%. Sektor ten wykorzystał w zeszłym roku relatywnie wysoki wzrost gospodarczy oraz wysoki poziom zdolności produkcyjnej polskich firm. Rekordowe wzrosty odnotowały segmenty finansowania maszyn do przetwórstwa spożywczego (95,2%) oraz maszyn do obróbki metali tworzyw sztucznych (24%). Wciąż systematycznie rozwijał się rynek IT. Słabiej rozwijały się segmenty maszyn budowlanych oraz maszyn rolniczych, jednak i one odnotowały lekkie, kilkuprocentowe wzrosty. Rok bieżący rozpoczął się słabiej, w pierwszym kwartale, w stosunku do stosownego okresu w roku ubiegłym, odnotował lekkie spadki wynikające głównie z niższego niż w ubiegłym roku, finansowania udzielonego na maszyny rolnicze i budowlane. Mimo to w I kwartale 2016 łączna wartość kontraktów w tym obszarze wyniosła 3,1 mld zł, co świadczy o tym, że ma on 24% udział w rynku leasingu.

Jak leasing maszyn wygląda na tle innych branż?

Rynek maszyn jest jednym z trzech głównych segmentów rynku leasingu. W 2015 roku stanowił „motor napędowy” branży osiągając 31,9% udział w rynku. Został drugim segmentem po rynku samochodów osobowych (37,5%), wyprzedzając tym samym segment samochodów ciężarowych (27,1%). Trzeba pamiętać, że w nie tak odległej przeszłości, rynek ten miał całkowicie drugoplanowe znaczenie, wobec szeroko pojętego rynku samochodowego. Dziś całkowicie się zmienił skład portfeli leasingodawców i ich podejście do finansowania maszyn. Choć początek roku 2016 jest nieco słabszy, rynek ten wciąż jest i będzie kluczowy. Nastroje wśród zarządzających sprzedażą leasingu są nadal optymistyczne, ale być może widać małe sygnały ostrzegawcze. Warto dodać, że rynek finansowania maszyn jest czułym barometrem wzrostu gospodarczego i optymizmu inwestycyjnego, co wyraźnie było widoczne w zeszłym roku.

Z jakich nowych ofert mogą skorzystać przedsiębiorcy szukający źródeł finansowania maszyn i urządzeń?

Na rynku dostępne są różne oferty wspierające finansowanie maszyn. Szczególnie warto zwrócić uwagę, na produkty z gwarancjami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Redukują one ryzyko transakcji leasingu lub pożyczki maszyn m.in. budowlanych, rolniczych, przetwórstwa spożywczego i innych. Dzięki nim firmy leasingowe mogą akceptować bardziej ryzykowne transakcje, na korzystniejszych warunkach dotyczących wkładu własnego oraz długości okresu finansowania. Takie możliwości daje program COSME, który ułatwia klientom dostęp do maszyn i jest realnym wsparciem sprzedaży dla dostawców. Ponadto, dzięki instrumentom skierowanym do Start up’ów, generuje nowych klientów wśród dopiero co zarejestrowanych firm. Kolejnym wartym uwagi programem jest InnovFin, kierowany z kolei do firm o charakterystyce innowacyjnej. Program ten wspiera proces wdrożenia nowoczesnych technologii i rozwiązań. Od lat liderem wśród Narodowych Pośredników Finansowych, wykorzystujących fundusze unijne, jest Raiffeisen Leasing, który konsekwentnie rozszerza swoją ofertę leasingu maszyn przy użyciu gwarancji unijnych. Raiffeisen Leasing jest jedyną firmą leasingową posiadającą w swojej ofercie produkty z dofinansowaniem w ramach programów COSME i InnovFin.

 

Źródło: Raiffeisen-Leasing Polska

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English