Australijska firma Prairie Mining wybuduje kopalnię węgla kamiennego w Polsce

Prairie SITEPLAN-Without-Trees_2flip_m

 

Australijska firma Prairie Mining potwierdziła zamiar uruchomienia kopalni węgla kamiennego na Lubelszczyźnie. Projekt wart 632 mln USD ma zostać zakończony w 2023 r. Firma zakończyła prace nad projektem zagospodarowania złoża, który zostanie złożony w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Lublinie.

Projekt budowy nowoczesnej kopalni węgla kamiennego „Jan Karski” na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego to strategiczne przedsięwzięcie Prairie Mining Limited. Węgiel na terenie koncesji odznacza się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi, szczególnie w pokładzie 391. Projektowana kopalnia będzie produkować węgiel koksujący typu 34 o jakości porównywalnej z innymi krajowymi i zagranicznymi producentami.

Kopalnia zlokalizowana będzie w pobliżu dobrze rozwiniętej sieci kolejowej umożliwiającej transport produktów do Portu Gdańsk, który dysponuje dużą i nie w pełni jeszcze wykorzystaną mocą przeładunkową. Rozwinięta infrastruktura gwarantuje niskie koszty transportu na terenie Polski oraz do krajów ościennych drogą kolejową, a także na dalsze rynki eksportowe drogą morską.

8 marca 2016 r. Prairie opublikowała Wstępne Studium Wykonalności (Pre-Feasibility Study – PFS) inwestycji w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. PFS zostało przygotowane przez niezależne międzynarodowe firmy konsultingowe Golder Associates oraz Royal Haskoning DHV UK Ltd we współpracy z wieloma ekspertami z Polski i zagranicy.

Prace w ramach studium polegały na dokładnym przeanalizowaniu i określeniu założeń technicznych i warunków ekonomicznych przedsięwzięcia. Wyniki potwierdziły ogromny potencjał projektu.

Na potrzeby Wstępnego Studium Wykonalności opublikowanego w marcu 2016 r. Prairie dokonało aktualizacji pierwotnych szacunków zasobów węgla (Coal Resource Estimate – CRE) na obszarze złoża „Lublin”. Całkowite zasoby szacuje się na 728 mln ton, z czego zasoby w kategorii wykazane (indicated) w pokładach 389 i 391 wynoszą 181 mln ton.

Plan działania kopalni przedstawiony w PFS zakłada produkcję 176,7 mln ton węgla brutto w ciągu 24 lat jej funkcjonowania, z czego uzyska się 139,1 mln ton węgla netto. Produkcja będzie bazowała przede wszystkim na zasobach pokładu 391 i będzie wsparta eksploatacją pokładu 389.

Plan kopalni zakłada budowę dwóch szybów: wydobywczego, który będzie pełnić funkcję szybu wydechowego, oraz materiałowo-zjazdowego, który z kolei będzie szybem wdechowym.

PFS zakłada, że produkcja węgla będzie odbywała się metodą ścianową od pola na zawał z wykorzystaniem nowoczesnych, w pełni zmechanizowanych i zautomatyzowanych kompleksów ścianowych. Zakłada się, że na etapie ustabilizowanej produkcji w kopalni „Jan Karski” pracować będą dwa kompleksy ścianowe rozmieszczone w różnych częściach kopalni. Projekt kopalni opiera się na udostępnieniu ścian wydobywczych poprzez wyrobiska przygotowawcze w obudowie kotwowej.

Na infrastrukturę naziemną kopalni składają się: nowoczesny zakład przeróbki węgla, elektrociepłownia, magazyny oraz podstawowa infrastruktura zakładowa. Kopalnia będzie połączona z krajowa siecią kolejową około 15-kilometrowym odcinkiem torów.

 

Źródło: Prairie Mining

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English