Przyznano Nagrody Siemensa dla naukowców i studentów

Przyznano-Nagrody-Siemensa-dla-naukowcow-i-studentow_m

 

Jury XXI edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa oraz VI edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów wybrało zwycięzców w każdej z kategorii. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 27 czerwca 2016 roku o godz. 11:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych.

Jury konkursowe przyznało następujące nagrody:

W XXI Konkursie o Nagrodę Siemensa

  • Nagrodę promocyjną otrzymali: dr inż. Krzysztof Wildner z Politechniki Warszawskiej za pracę doktorską pt.: Metoda przywracania funkcji ruchowych kończyny górnej utraconych w wyniku urazów splotu ramiennego oraz dr hab. inż. Cezary Senderowski z Wojskowej Akademii Technicznej za pracę pt.: Żelazowo-aluminiowe intermetaliczne systemy powłokowe uzyskiwane z naddźwiękowego strumienia metalizacyjnego.
  • Nagroda badawcza została przyznana zespołowi badawczemu z Politechniki Śląskiej w składzie: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin, prof. nzw. dr hab. inż. Henryk Łukowicz za pracę pt.: Technologie dla wysokosprawnych “zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin.
  • Nagroda specjalna została przyznana prof. dr hab. inż. Andrzejowi Ziębikowi z Politechniki Śląskiej za badania naukowe z aplikacją przemysłową w zakresie wytwarzania elektryczności, także w skojarzeniu z produkcją ciepła, a w szczególności “Analiza wyboru technologii konwersji energii chemicznej paliw w elektryczność dla nowych bloków energetycznych planowanych do budowy w BOT Elektrowni Opole SA”.

W VI Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów

  • Nagroda I stopnia – inż. Daniel Wyrwał za pracę inżynierską pt.: Konstrukcja i sterowanie holonomicznego robota balansującego na sferycznym kole
  • Nagroda II stopnia – mgr inż. Aleksander Sawicki za pracę magisterską pt.: Opracowanie układu do analizy stabilności pacjenta przy użyciu czujników inercyjnych
  • Nagroda III stopnia – mgr inż. Rafał Pietrus za pracę magisterską pt.: Sterowanie rozmyte typu 2 w lewitacji magnetycznej i powietrznej

Przyznano również wyróżnienia dla jednostek, z których wywodzą się nagrodzeni absolwenci:

  1. Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Instytut Technologii Mechanicznej
  2. Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii
  3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Nagroda Siemensa jest przyznawana corocznie. Od 1995 roku na mocy porozumienia podpisanego z Politechniką Warszawską, ustanowiona została Nagroda Siemensa dla polskich naukowców i zespołów badawczych. Celem jej jest promocja wybitnych, dających się zastosować w praktyce osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce, w szczególności elektrotechniki, energetyki, elektroniki, teleinformatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej i inżynierii środowiska.

Nagroda dla Absolwenta przyznawana jest od 2011 roku absolwentom studiów z obszaru automatyki. Spośród zgłoszonych prac magisterskich i inżynierskich jury przyznaje 3 nagrody. Dodatkowo, oprócz studentów nagradzane są również uczelnie, z których wywodzą się laureaci.

Nagrody przyznawane są raz w roku. Dla oceny wniosków i wyłonienia laureatów powołane zostało jury, złożone z ośmiu przedstawicieli środowisk politechnicznych i przemysłu oraz przedstawiciela fundatora Nagrody.

 

Źródło: PW

Authors

Related posts

Góra
English