Automatyzacja procesów produkcyjnych

Automatyzacja procesów produkcyjnych_m

 

Tadeusz Mikulczyński, Zdzisław Samsonowicz, Rafał Więcławek
Wydawnictwo WNT

We współczesnym przemyśle automatyzacja procesów produkcyjnych jest podstawą nowoczesnych systemów wytwarzania. Dzięki niej uzyskuje się wysoką jakość wyrobów oraz minimalizuje koszty produkcji, co przekłada się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. W książce opisano:

  • metody modelowania procesów dyskretnych i programowania sterowników PLC: Grafcet, Grafpol i SFC, stanowiące podstawowe narzędzia automatyzacji procesów produkcyjnych;
  • międzynarodową normę IEC 61131-3 dotyczącą języków programowania sterowników PLC, które umożliwiają zapis algorytmu sterowania jako programu użytkownika PLC;
  • zastosowanie metody Grafpol TM do syntezy sekwencyjnych algorytmów sterowania.

www.wnt.pl

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English