Produkcja sprzedana przemysłu w marcu 2016 r. – komentarz MR do danych GUS

GUS marzec 2016_m
 
Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w marcu 2016 r. była o 0,5 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r. Wynik jest znacznie niższy od oczekiwań MR.W porównaniu z marcem 2015 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 23, spośród 34 działów przemysłu. Najszybciej rosła sprzedaż w działach produkcji pozostałego sprzętu transportowego (18,3 proc.), a także produkcji mebli (7,4 proc.). Najsilniej natomiast spadła sprzedaż w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 14,5 proc.), gdzie działał jednak silny efekt bazy statystycznej, w marcu 2015 r. produkcja w tym dziale wzrosła o 13,3 proc.W marcu 2016 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r., o 15,8 proc., spadła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych.Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2015 r. były niższe niż przed rokiem o 1,7 proc. w porównaniu ze spadkiem o 1,5 proc. w lutym (po rewizji). W porównaniu z lutym 2016 r. spadły zaś o 0,1 proc.

Analitycy MR prognozują, że w kwietniu 2016 r., przy braku w różnicy dni roboczych, w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrost produkcji przemysłowej powinien przyśpieszyć i przekroczyć 3 proc.
 
GUS marzec 2016_1_m
 
Źródło: MR

Authors

Related posts

Góra
English