Przeniesienie kontroli turbin wiatrowych do chmury za sprawą SKF Enlight

Stworzony przez SKF system programowego wsparcia utrzymania ruchu przyspiesza i upraszcza czynności kontrolne w energetyce wiatrowej, a oferowane przezeń inteligentna analiza i specjalistyczna diagnostyka przyczyniają się do polepszenia osiągów i niezawodności.

 

 

SKF Wind+turbine+interior_m

 

Firma SKF stworzyła mobilny i realizowany w chmurze system wsparcia oraz gromadzenia i analizy danych SKF Enlight z myślą o zaspokojeniu potrzeb globalnego sektora energetyki wiatrowej. Nowe rozwiązanie zaprojektowano w sposób gwarantujący usprawnienie kontroli oraz obniżenie kosztów pracy działających w terenie zespołów konserwacyjnych, a także zapewniający operatorom wyczerpujące i przesyłane w czasie rzeczywistym dane na temat osiągów i niezawodności turbin.
SKF Enlight łączy intuicyjną obsługę aplikacji do systemów iOS i Android, kompatybilnej ze standardowymi smartfonami i tabletami, z dostępem do indywidualizowanych przepływów pracy w ramach szczególnych zadań oraz możliwością gromadzenia danych pochodzących z najróżniejszych źródeł i czujników. Aplikacja DataCollect pracuje w tle, komunikując się bezprzewodowo z chmurą SKF. Wszystkie dane dotyczące kontroli są przesyłane na serwer i tam niezawodnie przechowywane do celów dalszych przeglądów i analiz.
Za sprawą SKF Enlight przedsiębiorstwa energetyki wiatrowej mogą przenosić całe dokumentowane dotąd na papierze procesy utrzymania ruchu w internetową przestrzeń wirtualną, tworząc formularze gromadzenia danych prowadzące personel krok po kroku przez unormowane czynności kontrolne, a nawet uzupełniając je o pomocnicze obrazy i publikowane online podręczniki. Nieograniczone możliwości indywidualizacji formularzy pozwalają na dostosowanie ich do standardowych procedur pracy operatorów – z uwzględnieniem pozycji takich jak kontrole obowiązkowe ze względów bezpieczeństwa personelu.
Po wdrożeniu system może łączyć się bezpośrednio z różnego rodzaju czujnikami, co pozwala na gromadzenie materiałów wideo i fotograficznych oraz dołączanie ich do przesyłanych na serwer danych dotyczących temperatury, wilgotności, poziomów drgań i szeregu innych parametrów eksploatacyjnych. Inteligentne formularze SKF Enlight przystosowują się ponadto do gromadzonych danych, umożliwiając tym samym stosowanie różnych protokołów kontroli w zależności na przykład od czasu pracy turbiny oraz sugerując działania naprawcze w następstwie wykrycia odczytów niemieszczących się w skonfigurowanych zakresach tolerancji.
Przyjazny dla użytkownika system SKF Enlight pozwoli naszym klientom z sektora energetyki wiatrowej angażować w czynności kontrolne i konserwacyjne liczniejszy personel – mówi Hannes Leopoldseder, piastujący w SKF stanowisko globalnego dyrektora sprzedaży rozwiązań dla eksploatacji i utrzymania ruchu w energetyce wiatrowej. – System ten bezproblemowo daje się skalować wraz z rozbudową infrastruktury przedsiębiorstw oraz gwarantuje przechowywanie w chmurze danych dotyczących kontroli w bezpieczny i standaryzowany sposób. To bez wyjątku znaczące zalety z punktu widzenia firm potrzebujących zaawansowanego i realizowanego na bieżąco wglądu w osiągi eksploatowanego sprzętu.
Diagnozowanie i eliminowanie trudniejszych usterek można dodatkowo usprawnić poprzez bezpośrednie sprzęgnięcie systemu SKF Enlight z usługami wsparcia online – oferowanymi przez jednostkę SKF Remote Diagnostic Services (ds. usług diagnostyki zdalnej) i polegającymi na stałym dysponowaniu poradą ekspertów SKF, za którymi stoi przeszło sto lat doświadczenia oraz inżynieryjnej wiedzy.

 

Źródło: SKF

Authors

Related posts

Góra
English