Groclin będzie szył tapicerkę dla Opla Insigni

Groclin_m

 

Zarząd Groclin podpisał list intencyjny otrzymany od koncernu GM o nominacji na produkcję seryjną poszyć foteli samochodowych do wybranych modeli Opla Insignia w ekskluzywnej wersji skórzanej. Współpraca przewidziana jest na lata 2017–2024, a całkowita wartość sprzedaży szacowana jest na ok. 50 mln zł.
Umowa ma charakter stosowanego w branży motoryzacyjnej listu nominacyjnego. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro. W Umowie nie zastrzeżono warunków ani terminów.

Źródło: Groclin

Authors

Related posts

Góra
English