Konserwacja układów smarowania centralnego

1280px-Single_Line_Parallel_Automatic_Lubrication_System_m

Jednoliniowy centralny układ smarowania. Zdjęcie: Wikimedia Commons

 

 

 

Nie ma wątpliwości co do tego, że układy smarowania centralnego wymagają odpowiedniego serwisu. Czynności w tym zakresie są szczególnie istotne, bowiem smarowanie jest podstawą bezawaryjnej pracy maszyn. Brak właściwej gospodarki smarnej to krótka droga do awarii i przestojów.

 

Jak wiadomo smarowanie realizowane w sposób automatyczny pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego na konserwację infrastruktury przemysłowej. Zmniejszają się przy tym koszty eksploatacyjne, a rośnie poziom bezpieczeństwa maszyn, i co najważniejsze – ludzi. Smarownicę automatyczną można łatwo wdrożyć optymalizując smarowanie bez konieczności modyfikowania urządzeń, które już pracują. Podawanie środka smarnego odbywa się w sposób ciągły, a więc zwiększona jest trwałość użytkowa smarowanego elementu eliminując ryzyko nadmiernego lub niedostatecznego smarowania i zanieczyszczenia. Ważne jest przy tym zredukowanie ilości przedwczesnych awarii oraz zwiększenie średniego czasu między konserwacjami maszyn przy spadku ryzyka wypadków, szczególnie w niebezpiecznych lub trudnodostępnych miejscach.

Np. z oferty firmy Marat wybrać można między innymi smarownicę Eco Booster, która szczególnie sprawdza się w środowiskach agresywnych mogących powodować korozję układów elektronicznych lub w sektorach przemysłowych o dużych wymaganiach w zakresie czystości i higieny. Smar jest wypychany przez gaz obojętny generowany przez reakcję chemiczną. Czas trwania podawania 120 cm3 smaru może być ustawiany na 1, 3, 6 lub 12 miesięcy poprzez wybór wkręcanego aktywatora oznaczonego odpowiednim kolorem. Smarownica jest przeznaczona do jednopunktowego smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, odkrytych przekładni, łańcuchów, śrub kulowych, prowadnic, itp. Dzięki odporności na korozję, smarownica ta jest bardzo popularna w przemyśle spożywczym.

 

Czynności okresowe

W pierwszej kolejności należy pamiętać o wystarczającej ilości smaru do wszystkich punktów oraz szczelności połączeń przewodów i rozdzielaczy. Oprócz tego podstawowe czynności obejmujące konserwację układu instalacji centralnego smarowania powinny objąć pielęgnację środka smarnego. Komory olejowe powinny być czyste a filtry wyczyszczone i umyte. Kluczową rolę odgrywa również wymiana regulatorów poziomu oleju.

Nie mniej ważna jest wymiana filtrów odpowietrzających, filtrów oleju oraz manometrów ciśnienia oleju, a także wykonywanie drobnych napraw układów olejowych. Istotną rolę odgrywa wymiana smarów w układach smarowniczych łącznie z okresowym smarowaniem łożysk, myciem i czyszczeniem obudów łożyskowych, montażem przewodów smarowniczych oraz wymianą smarowniczek. Trzeba pamiętać o prawidłowej pracy zaworu zabezpieczającego przed nadmiernym ciśnieniem. Zazwyczaj jest on tak parametryzowany, aby jego zadziałanie było inicjowane, jeżeli ciśnienie przekroczy 150 bar.

Kluczową rolę odgrywa odpowietrzanie układu. Podczas pracy w tym zakresie podłącza się smarownicę ciśnieniową do zaworu smarnego i pompuje do momentu, gdy smar wypływający z otworów bloku rozdzielacza będzie bez powietrza.

W zakresie układów centralnego smarowania usługi oferuje np. firma Jutech. Chodzi przede wszystkim o doradztwo, projektowanie, a także sprzedaż montaż i serwis systemów tego typu.

 

Progresywne układy smarowania

W progresywnych układach smarowania centralnego sprawdzenie działania systemu wykonuje się umieszczając rozdzielacz z sygnalizacją ruchu tłoczka na końcu linii smarowniczej i ostatniej sekcji tłoczącej. Użyć do tego można również trzpienia wskaźnikowego lub diodowej sygnalizacji optycznej. W efekcie obserwacji wskaźnika lub sygnalizacji można stwierdzić czy układ wykonuje cykle pracy oraz czy proces smarowania przebiega poprawnie. Jeżeli dojdzie do zacięcia jednego z rozdzielaczy lub będzie niedrożny przewód nastąpi wzrost ciśnienia w układzie, po czym pompa wyłączy się w trybie awaryjnym. Niejednokrotnie zastosowanie znajduje rozdzielacz z elektronicznym czujnikiem ruchu tłoczka podłączonym do układu sterowania, przez co zyskuje się informacje o pracy układu. W przypadku braku sygnału i wykonanym cyklu pracy przez rozdzielacze w określonym czasie następuje wyłączenie zasilania pompy a alarm zostanie załączony.

Konserwacja i serwis układów smarowania może być realizowana w ramach kompleksowego outsourcingu gospodarki smarnej. Np. z oferty firmy Ecol wybrać można między innymi usługi serwisu olejowego, które obejmują zarządzanie gospodarką smarowniczą przedsiębiorstwa, a także wymianę i uzupełnianie olejów oraz smarów w maszynach. Kluczową rolę odgrywa przy tym pielęgnacja środków smarnych (filtracja, odwadnianie), a także serwis remontowy układów olejowych oraz instalacji smarowniczych i systemów filtracyjnych.

 

Napełnianie zbiorników środkiem smarnym

Układy centralnego smarowania wymagają odpowiednich środków smarnych. W przypadku smarów są to zazwyczaj substancje plastyczne o konsystencji nie większej niż NLGI 2 przy maksymalnym skutecznym ciśnieniu przepływu ≤ 750 mbar (10,8 psi). Niejednokrotnie środkami smarnymi są oleje mineralne, syntetyczne lub ulegające szybkiej biodegradacji łącznie ze środkami, które zmieniają konsystencję.

 

POmpa beczkowa Lincoln_m

Pompa beczkowa. Zdjęcie: Lincoln

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe napełnienie zbiorników pomp ze smarem plastycznym. O ile czynność w tym zakresie jest prosta w przypadku, gdy środkiem smarnym jest olej, to nieco inaczej wygląda uzupełnianie zbiornika smarem. Zazwyczaj jest ono realizowane poprzez otwarcie pokrywy zbiornika i ręcznym załadunku substancji z beczki lub innego pojemnika. Bardzo często używa się przy tym narzędzi w postaci łopatki lub innego przypadkowego elementu, co stwarza zagrożenie wprowadzenia do zbiornika i układu zanieczyszczeń. Mogą być nimi chociażby drobinki piasku, kamienie, gruby pył czy też opiłki. Warto dla wyeliminowania zagrożeń tego typu wyposażyć układ smarowania centralnego w automatyczną lub półautomatyczną instalację do napełniania. Istotną rolę odgrywa więc dodatkowe wyposażenie pomp smarnych w zawory załadowcze. Nie mniej ważna jest przy tym możliwość zabudowy stacjonarnego układu do napełniania, który dzięki odpowiedniemu systemowi zaworów odcinających zabezpiecza załadunek jednej lub więcej niż jednej pompy centralnego smarowania lub urządzenia przeznaczonego do mobilnego napełniania każdej pompy osobno poprzez odpowiedni system podłączenia szybkozłączem. Niejednokrotnie przy napełnianiu układów smarowania centralnego zastosowanie znajdują tzw. pompy beczkowe w wykonaniu umożliwiającym zabudowę bezpośrednio na beczce o pojemności 200 litrów. Celem zagwarantowania właściwych parametrów roboczych szczególnie w zakresie wydajności tłoczenia i ciśnienia warto rozważyć zastosowanie pompy beczkowej z napędem pneumatycznym o odpowiednim przełożeniu. Przy znacznych odległościach przetłaczania i w niższych temperaturach otoczenia trzeba uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów oraz niejednokrotnie dodatkowe ogrzewanie rurociągu ze smarem i system podgrzewania/ogrzewania beczki.

Np. firma Gacol oferuje układy smarowania znajdujące zastosowanie w urządzeniach wchodzących w skład linii technologicznych, przystosowanych do produkcji żywności (na etapie wytwarzania, napełniania oraz pakowania), maszynach rolniczych, pojazdach ciężkich oraz użytkowych, przeznaczonych do zadań specjalnych i narażonych na codzienną, intensywną eksploatację. Układy smarowania tego typu stosuje się również w konstrukcjach używanych przy pozyskiwaniu energii odnawialnej oraz w kompleksowych liniach produkcyjnych.

 

ILC MAX_m

 

Konserwacja i serwis pomp

Obsługa pomp w systemach centralnego smarowania w praktyce sprowadza się do napełniania czystym środkiem smarnym. W niektórych pompach zastosowanie znajduje system odpowiedzialny za sygnalizowanie zbyt niskiego poziomu środka smarnego. Trzeba sprawdzić czy środek smarny faktycznie dociera do punktów smarnych. Koniecznie należy kontrolować stan przewodów zasilających przeprowadzać bieżące wymiany w przypadku uszkodzenia.

Ważne jest odpowiednie napełnianie zbiornika pompy. Z reguły zbiornik uzupełnia się maksymalnie cztery centymetry poniżej górnego wieczka zbiornika. Do napełniania zbiornika służy kalamitka, nakrętka kołpakowa albo złącze. Stosowane smary powinny mieć klasę konsystencji NLGI do 2. Pamiętać należy, aby środek smarny nie miał zanieczyszczeń i wtrąceń i nie był podatny na zmianę swojej konsystencji. Należy zwrócić uwagę, by nie dopuścić do napełniania zbiornika ponad otwór zasysający powietrze, gdy do napełniania używana jest pompa pneumatyczna o dużej wydajności. Może to doprowadzić do rozerwania zbiornika i być zagrożeniem dla zdrowia lub życia. Jeżeli zbiornik pompy został opróżniony do końca to po napełnieniu pompa może potrzebować do 10 minut do osiągnięcia pełnej wydajności pracy.

Zwraca się uwagę aby podczas naprawy pompy tłoczącej stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Dla napraw gwarancyjnych, a także w przypadku większych napraw pompę wraz z opisem wady/uszkodzenia należy dostarczyć do serwisu. Uszkodzone sterowniki elektroniczne trzeba odpowiednio zapakować i wraz z opisem wady/uszkodzenia również przekazać do serwisu.

Np. firma Układy Smarowania Centralnego świadczy usługi w zakresie serwisu układów smarowania, gdzie w przypadku istniejących systemów przeprowadzany jest audyt wraz z weryfikacją ich stanu oraz propozycją naprawy lub modyfikacji istniejących rozwiązań. Firma może rozpoznać niezidentyfikowane elementy innych producentów, które nie spełniają właściwie swoich funkcji. Można przy tym dopasować inne elementy celem poprawy skuteczności pracy układu smarowania. Świadczone są również usługi serwisowe układów smarowania SKF, Vogel, Lincoln, Tribotec, ILC, Groeneveld, Woerner, Delimon, Bijur, Interlube, Trabon, Showa, Bielomatik, Lubriquipe, Graco, Tecalemit, Alemite oraz Gacol.

 

Autor: Damian Żabicki

 

Artykuł pochodzi z czasopisma Główny Mechanik 6/2015

GM 6_2015 Okladka 400x565

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English