GUS – wypadki przy pracy w 2015 r.

W 2015 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem  87 622 osoby i była mniejsza o 1,1% w stosunku do liczby poszkodowanych w  ub. roku.

Z zarejestrowanych danych wynika, że 86824 osoby uległy wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 1,2% mniej niż w 2014 r.), 495 osób — wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (o 6,6% mniej niż przed rokiem), wypadkom śmiertelnym — 303 osoby (o 15,2% więcej niż w ub. roku).

W  2015  r.  wskaźnik  wypadkowości  (liczba  osób  poszkodowanych  na  1000  pracujących)  w  Polsce  wyniósł  7,24.

W  podziale  terytorialnym  najwyższe  wskaźniki  odnotowano  w  województwach:  dolnośląskim  (9,58)  i  warmińsko–mazurskim (9,37), najniższe w województwach: mazowieckim (5,06) i małopolskim (5,51).

 

GUS1

GUS2

GUS31

 

GUS32

 

GUS33

 

GUS34

 

 

Pełny raport pod adresem: Wypadki przy pracy w 2015 roku opracowanie sygnalne PDF

 

Źródło: GUS

 

Authors

Related posts

Góra
English