Produkcja sprzedana przemysłu w lutym 2016 r. – komentarz MR do danych GUS

GUS produkcja sprzedana_m

Źródło: GUS

 

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w lutym 2016 r. była o 6,7 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r. Wynik jest lepszy od oczekiwań MR.

W porównaniu z lutym 2015 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 29, spośród 34 działów przemysłu. Najszybciej rosła sprzedaż w działach wyrobów tekstylnych (24,1 proc.). A także produkcji mebli (17 proc.). Najsilniej natomiast spadła sprzedaż w dziale wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5 proc.).

W lutym 2016 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r., o 10,5 proc., spadła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2015 r. były niższe niż przed rokiem o 1,4 proc. w porównaniu ze spadkiem o 1,2 proc. w styczniu. W porównaniu ze styczniem 2016 r. spadły zaś o 0,3 proc.

Analitycy MR prognozują, że w marcu 2016 r., przy braku w różnicy dni roboczych, w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrost produkcji przemysłowej powinien spowolnić, do około 3 proc. Nastąpi to głównie na skutek znaczących efektów bazy statystycznej.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English