Program Wartości Dodanej AIP+ firmy NSK wzbogacony o usługi monitorowania stanu maszyn (CMS)

NSK 7842_AIP-CMS_m

 

Usługi monitorowania stanu maszyn (Condition Monitoring Services) to sprawdzona technika okresowej analizy, która zapewnia integrację maszyn z programem konserwacyjnym zorientowanym na niezawodność. Pozwala to na ustalenie historii trendu stanu maszyn, co zapewnia precyzyjną ocenę wymagań konserwacyjnych wyposażenia, umożliwiając uzyskiwanie oszczędności związanych nie tylko z ograniczaniem zbędnych czynności konserwacyjnych, ale także z optymalizacją planowania zakupu części zamiennych i zapewniania zasobów.
Aby pomóc klientom w korzystaniu z zalet tej techniki, NSK wprowadziła portfolio usług monitorowania stanu maszyn (CMS), stanowiące część nowego Programu Wartości Dodanej AIP+. Spójna aplikacja CMS obejmuje: wstępną ocenę przydatności rozwiązania CMS oraz określenie sposobu monitorowania, zbieranie danych z wykorzystaniem wyposażenia NSK mierzącego wibracje, temperaturę i prędkość, analizę danych pozwalającą określić stan maszyny oraz pełny raport obejmujący rekomendowane działania.
Wszelkie niepożądane siły generowane np. przez niewspółosiowość czy niewyważenie komponentów można łatwo zidentyfikować, korzystając z wyposażenia NSK monitorującego stan maszyn, które może np. mierzyć wibracje w trzech osiach jednocześnie. Wyposażenie to jest także w stanie ujawnić wszystkie problemy związane z brakiem smarowania lub możliwością wystąpienia przedwczesnych usterek.
Błędy związane z niewspółosiowością i niewyważeniem mają negatywny wpływ na wydajność i żywotność maszyn w związku z generowaniem niepożądanych sił. Niemniej jednak eksperci NSK, korzystając z osprzętu monitorującego, są w stanie przeprowadzić pełną dynamiczną korektę wyważenia. To trójstopniowy proces zwykle wymagający dopasowania i rozmieszczenia obciążeń na wirniku maszyny oraz ponownego oszacowania niewyważonej wielkości. Operacja ta jest szczególnie przydatna w aplikacjach pomp i wentylatorów, gdzie występują znaczne masy rotujące.
Dalsza analiza może zidentyfikować podstawową przyczynę problemu, taką jak pęknięcie w wewnętrznym pierścieniu lub niepożądane obciążenie, co pomaga sporządzić raport CMS obejmujący mapę «zdrowia» maszyny.
Usługi CMS pomagają użytkownikom monitorować trendy stanu maszyn oraz ulepszać zaplanowane reżimy prac konserwacyjnych w taki sposób, aby można było precyzyjnie przewidzieć usterki łożysk przed ich faktycznym wystąpieniem, co pozwala oszczędzić czas i pieniądze. Ma to kluczowe znaczenie w sytuacji, gdy typowe budżety na czynności konserwacyjne mogą wynosić od 15 do 40% rocznych obrotów. Wszelkie uzyskane w ten sposób oszczędności poprawiają produktywność, szczególnie w przypadku gdy zostaje wydłużony czas działania maszyn.
O potencjale oszczędności oferty NSK może zaświadczyć znany producent metalowych komponentów walcowanych, który doświadczał nieregularnej wydajności w procesie przygotowania wlewków. Ponieważ jest to krytyczny element produkcji, wymogło to konieczność przeprowadzania regularnej konserwacji, która ograniczyła dyspozycyjność procesu i zwiększyła koszty. NSK zbadała sytuację i wskazała na problem z napędami wentylatorów głównego pieca. Po identyfikacji problemu, eksperci NSK zarekomendowali bardziej regularny przegląd CMS, który pozwoli klientowi wdrożyć predyktywny reżim konserwacji (obejmujący zamówienie niezbędnych części zamiennych i zapewnienie zasobów), co przełożyło się na ogólne oszczędności w wysokości  69 802 €.
Jako część programu AIP+, NSK zawsze przeprowadza wszechstronny przegląd instalacji przed zarekomendowaniem rozwiązania CMS. Pozwala to na dokładną kalkulację poziomu krytyczności maszyny, która przekłada się na wdrożenie właściwej strategii konserwacji predyktywnej. NSK może wdrożyć liczne techniki z portfolio programu AIP obejmujące planowanie zakupu części zapasowych, analizę zastosowań łożysk, szkolenia użytkowników, dynamiczne wyważanie, rozwiązania z zakresu smarowania i laserowe ustalanie współosiowości.  Wszystkie te rozwiązania są uzupełniane przez program CMS firmy NSK, który nadzoruje stan maszyn i zapewnia kompletną ochronę łożysk.
Program CMS jest kierowany przez dwóch inżynierów prowadzących NSK , reprezentujących Europę Północną i Południową, którzy nadzorują wszechstronny zespół w pełni wyszkolonych ekspertów.

 

Źródło: NSK

Authors

Related posts

Góra
English