Dwie twarze ERP w Selfa GE

Selfa 84_bb604d1fa1412421_m

 

Firma Selfa GE wdrożyła system Impuls EVO opracowany przez chorzowską firmę BPSC. Jest on wykorzystywany w dwóch zakładach realizujących skrajnie różne procesy produkcyjne: jeden z nich wytwarza elementy grzejne i obok zamówień długoseryjnych realizuje także zamówienia krótkoseryjne, drugi wytwarza panele fotowoltaiczne – elementy do ich produkcji muszą być dostarczane w systemie Just in Time. Impuls EVO wspiera zarządzanie produkcją od strony zleceń produkcyjnych, technologii, spływu detali z produkcji, rozliczania jej kosztów, planowania zakupów materiałów, aż po gospodarkę materiałową i zarządzanie częścią finansowo-księgową. Partnerem wdrożeniowym projektu był Komputronik API.

Selfa GE to największy polski producent elementów grzejnych o wieloletniej tradycji sięgającej 1932 r. Elektryczne elementy grzejne dla firm spożywczych, farmaceutycznych i chemicznych, wykorzystywane w bojlerach, podgrzewaczach wody, kuchenkach elektrycznych, to jedna strona działalności firmy. Druga to fotowoltaika. Ultranowoczesna linia produkcyjna zlokalizowana jest w oddzielnym zakładzie produkcyjnym.

 

Zamówienia w terminie

Fabryki Selfy GE miały nieco inne oczekiwania co do systemu IT. W odróżnieniu od zakładu fotowoltaiki, w którym materiały do produkcji modułów fotowoltaicznych, muszą być dostarczane Just in Time i w którym realizuje się niemal wyłącznie zamówienia długoseryjne, w zakładzie produkcji elementów grzejnych realizuje się także zamówienia krótkoseryjne. System czuwa tutaj nad całością procesu – od momentu wpłynięcia zamówienia aż po ostateczne wystawienie faktury i wydanie towaru.

– Jedną z ważniejszych zalet systemu Impuls jest techniczne przygotowanie produkcji. W systemie mamy wpisane technologie każdego elementu grzejnego, dzięki temu w każdej chwili dysponujemy informacjami na temat zapotrzebowania materiałowego, technicznego czy organizacyjnego. Gdy zamówienie trafia na produkcję, wiemy jaka będzie potrzeba materiałowa, jaki jest termin dostawy materiału czy półwyrobu. Dzięki temu bez problemu możemy w terminie zrealizować zamówienie – opowiada Dariusz Pilawski, Kierownik Produkcji Elementów Grzejnych, Selfa GE.

 

System podpowie trendy

System gromadzi potężną bazę wiedzy, która może być podstawą do przeprowadzania analiz biznesowych, organizacyjnych i technicznych. Wiedza historyczna w zderzeniu z najnowszymi danymi pozwala również na przewidywanie pewnych trendów rynkowych. Jak zauważa Zbigniew Kowala z firmy Komputronik API, partnera BPSC realizującego ten projekt, dobra znajomość wykorzystywanego przez firmę Selfa środowiska ERP, przełożyła się nie tylko na korzyści związane z obszarem analitycznym.

W trakcie naszej pięcioletniej współpracy świadomość informatyczna użytkowników oraz administratora systemu firmy Selfa osiągnęła poziom pozwalający na pełną samodzielność obejmującą raportowanie, generowanie raportów czy własnych zestawień. Pozwala na to również czytelność tego oprogramowania oraz stopień przenikania informacji w bazach danych. Można powiedzieć, że obecnie nasz klient może, przy naszym wsparciu,  samodzielnie rozwijać poszczególne obszary funkcjonalne Impuls EVO – podkreśla Zbigniew Kowala, dyrektor operacyjny ds. systemów zintegrowanych w Komputronik API.

Odmienne oczekiwania wobec systemu Impuls EVO pojawiły się w drugim z zakładów. Materiały do produkcji modułów fotowoltaicznych, muszą być tam dostarczane Just in Time.

Część materiałów ma także krótki termin przydatności do użycia, magazynowanie mija się więc z celem. Dzięki systemowi IT, mamy stałą kontrolę nad kosztami. Nie monitorujemy ich ręcznie, nie wprowadzany cen materiałów. Wszystko wyliczane jest automatycznie – opowiada Michał Redliński, Dyrektor Techniczno-Produkcyjny Zakładu Fotowoltaiki, Selfa GE.

Niebawem planowane jest wdrożenie modułu przyjęcia i realizacji zamówień – Jest jeszcze jeden obszar, którego zinformatyzowanie usprawniłoby naszą pracę. Chodzi o wysyłkę towarów, która obecnie nie jest przygotowywana bezpośrednio z poziomu systemu  – tłumaczy Dariusz Pilawski. To ważny obszar więc firma nie wyklucza jego przyszłej automatyzacji.

 

Źródło: BPSC

Authors

Related posts

Góra
English