Automaticon – dzień pierwszy

Dziś rozpoczęły się XXII warszawskie targi Automaticon, które – jak co roku – odbywają się w halach Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego. Przybyło na nie ponad 300 wystawców z 15 krajów (poza Polską).

W konferencji rozpoczynającej imprezę udział wzięli Komisarz Targów dr inż. Jacek Frontczak, Żaneta Berus – Prezes Zarządu EXPO XXI Warszawa, prof. dr inż. Piotr Szynkarczyk – Dyrektor PIAP oraz Janusz Rudzisz – członek zarządu targów.

 

25-100_0038

Od lewej: Janusz Rudzisz, Komisarz Targów dr inż. Jacek Frontczak, Żaneta Berus – Prezes Zarządu EXPO XXI Warszawa, prof. dr inż. Piotr Szynkarczyk – Dyrektor PIAP

 

Na wstępie dr Frontczak zaprezentował podstawowe dane statystyczne dotyczące targów, wystawców i zwiedzających. Z jego słów wynikało, że od ok. 2007 r. ustaliła się liczba wystawców na nieco ponad 300 (309 w bieżącym roku). W Automatikonie uczestniczą firmy z 15 krajów, przy czym nie są liczone polskie przedstawicielstwa firm zagranicznych (traktowane są jako firmy polskie). 20 firm przyjechało z Niemiec, z czego 6 jest nowych. Generalnie nowych firm w tegorocznej edycji targów jest 44 (są takie firmy, które nigdy nie uczestniczyły w tych targach).

Janusz Rudzisz podkreślił znaczenie tego typu imprez jak Automaticon w wychowaniu technicznym młodzieży. Zaprezentował także ideę pierwszych w Polsce Mistrzostw w Lutowaniu, które odbywają się w trzech pierwszych dniach targów.

Żaneta Berus zdradziła, że kończą się rozmowy związane z powstaniem hotelu na ok. 300 miejsc w pobliżu terenów targowych, co znakomicie ułatwi dostępność do wielu imprez odbywających się w halach Expo XXI.

Prof. Szynkarczyk zauważył, że mamy wiele do zrobienia jeśli chodzi o zrobotyzowanie przedsiębiorstw, bowiem w Polsce na 10 tys. pracowników przypada zaledwie ok. 20 robotów, podczas gdy średnia to 60. Podkreślił także wartość bezpośrednich kontaktów, których nie zastąpi żadne medium elektroniczne.

 

Nieco statystyki

Targi AUTOMATICON od kilku lat gromadzą podobną liczbę wystawców, nieco ponad trzystu. W ramach naturalnej rotacji co roku następuje wymiana około 15–20 % wystawców z tego około 5% stanowią wystawcy zagraniczni. Przy czym przez nowych wystawców rozumiemy takich, którzy nie brali udziału żadnej z poprzednich edycji. Część firm bierze udział w targach co dwa, trzy lata i tacy wystawcy nie są traktowani jako nowi.

 

Automaticon wykres_m

 

Wystawcy biorący udział w targach AUTOMATICON 2016 w podziale na poszczególne kraje

LP Kraj
1 Austria 1
2 Białoruś 1
3 Bułgaria 1
4 Czechy 5
5 Dania 1
6 Finlandia 1
7 Francja 1
8 Holandia 2
9 Korea 1
10 Niemcy 20
11 Słowacja 1
12 Szwajcaria 1
13 USA 1
14 Wlk. Brytania 2
15 Włochy 5
16 Polska 265

 

Tradycyjnie najliczniejszą grupę wystawców zagranicznych stanowią firmy niemieckie. Należy przy tym zauważyć, że wystawców którzy biorą w targach udział jako oddziały zarejestrowane w Polsce nie traktujemy jako firmy zagraniczne (np. SIEMENS czy KUKA). W naszej statystyce te firmy występują jako wystawcy PL. Zainteresowanie firm niemieckich udziałem w targach jest odzwierciedleniem atrakcyjności naszego rynku, ale jednocześnie wskazuje na to z jak potężną konkurencją muszą zmagać się polscy przedsiębiorcy. W tym roku spośród 16 nowych firm zagranicznych, firm niemieckich jest aż 6, tzn. ponad jedna trzecia. Jednocześnie co roku obserwujemy zjawisko przekształcania się poprzez otwieranie oddziałów lub przedstawicielstw w naszym kraju, firm zagranicznych w firmy polskie. W ten sposób z roku na rok kilku wystawców przechodzi nam z kategorii „zagraniczni” do kategorii PL.

 

Nowi wystawcy edycji 2016 w podziale na poszczególne kraje
(nowi tzn. tacy, którzy nie brali udziału w żadnej z poprzednich edycji)
Bułgaria 1
Czechy 1
Holandia 2
Korea 1
Niemcy 6
USA 1
Wlk. Brytania 1
Włochy 3
Polska 29

 

 

Udział  w targach AUTOAMTICON 2016 w liczbach i procentach

Państw [łącznie z PL] 16
Wystawców 309
Wystawców PL 265
Wystawcy Zagraniczni 44
% PL 86
% zagranicznych 14
Nowych wystawców 45
w tym
    polskich 29
    zagranicznych 16

 

(tk)

 

Zobacz także:

Złoty medal AUTOMATICONU 2016

Pierwszy dzień targów Automaticon

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English