Wytyczne ISO związane z bezpieczeństwem osób pracujących z robotami współpracującymi

Organizacja ISO opublikowała właśnie nowe wytyczne na temat sposobów zapewniania bezpieczeństwa osób pracujących z robotycznymi systemami współpracującymi. Przedstawiciele firmy Universal Robots wchodzili w skład komisji przygotowującej roboczą wersję specyfikacji ISO/TS 15066.

 

UR1_m

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała długo wyczekiwaną normę ISO/TS 15066, która stanowi uzupełnienie normy ISO 10218 pt. „Wymagania bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych”. ISO/TS 15066 to obszerny dokument mający na celu zapewnienie pomocy integratorom komórek robotycznych w przeprowadzaniu oceny ryzyka w trakcie instalacji robotów współpracujących.
Lasse Kieffer, menedżer ds. zgodności globalnej w firmie Universal Robots, jest aktywnym ekspertem komisji ISO, która opracowała normę ISO/TS 15066: – Kiedy w 2011 r. pojawiły się ostatnie aktualizacje norm ISO 10218, koncentrowały się one na tradycyjnych robotach przemysłowych, a roboty współpracujące wciąż były uważane za nową technologię i nie poświęcano im wiele uwagi. Z zadowoleniem przyjmujemy to, że dzięki normie ISO/TS 15066 branża zyskała teraz dodatkowe specyfikacje opublikowane po to, żeby pokierować wdrażaniem systemów robotycznych współpracujących z ludźmi w bezpieczny sposób.
Norma ISO/TS 15066 opisuje różne koncepty takiej współpracy i wyszczególnia wymagania niezbędne do ich realizacji. Oprócz wymogów dotyczących oceny projektów i ryzyka zawiera również opis badania na temat progów bólu w kontekście prędkości robota, a także jego nacisku i uderzenia w konkretne części ciała.
Ponieważ jesteśmy wiodącym producentem robotów współpracujących, są one wyposażone w regulowane funkcje bezpieczeństwa, które spełniają wymogi określone w tych wytycznych. Norma ISO/TS 15066 jest wyrazem porozumienia osiągniętego przez kraje członkowskie w sprawie nowej technologii. Zdajemy sobie sprawę z tego, że świat potrzebuje konserwatywnego podejścia do bezpieczeństwa robotów, ale ciągle trwają szerokie badania na temat bezpiecznych interakcji pomiędzy człowiekiem a robotem, a także sposobu określenia praktycznych wytycznych, dzięki którym można by odkryć pełen potencjał robotów współpracujących. Nie możemy się doczekać momentu, kiedy zapoznamy się z wynikami tej pracy, w miarę jak będzie ona kontynuowana – mówi dyrektor techniczny firmy Universal Robots, Esben Østergaard.
Opatentowany system bezpieczeństwa robotów UR składa się z ośmiu regulowanych funkcji bezpieczeństwa dotyczących położenia i prędkości przegubów, położenia TCP, orientacji narzędzi, prędkości i siły, a także pędu i mocy robota.

O normie ISO/TS 15066
Od dziś ta nowa specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie http://www.iso.org/iso/home/store.htm. Jej wersja robocza została opracowana przez komitet ISO we współpracy z przedstawicielami 24 krajów członkowskich, w tym przedstawicielami wiodących producentów robotów współpracujących. Praca nad normą ISO/TS 15066 rozpoczęła się w 2010 r., a opublikowany rezultat wynika z porozumienia pomiędzy wszystkimi interesariuszami.  ISO/TS 15066 to specyfikacja techniczna, która przedstawia uzupełniające i dodatkowe informacje odnośnie do norm bezpieczeństwa robotów przemysłowych: ISO 10218-1 i ISO 10218-2 wydanych w 2011 r.

O firmie Universal Robots
Firma Universal Robots jest pionierem wytwarzania robotów współpracujących, liderem na rynku i głównym inicjatorem pomysłów dotyczących tej nowej technologii. W skład portfolio produktów wchodzą ramiona robotyczne UR3, UR5 oraz UR10, które swoją nazwę wzięły od wielkości udźwigu w kilogramach. Od momentu wypuszczenia robotów firmy UR na rynek w 2008 r. zanotowała ona znaczny wzrost, a obecnie jej łatwe w obsłudze roboty współpracujące są sprzedawane w ponad 50 krajach na całym świecie.  Przeciętny okres zwrotu z inwestycji w roboty UR jest najszybszym w branży i wynosi zaledwie 195 dni. Siedziba firmy znajduje się w Odense w Danii, gdzie odbywają się wszystkie procesy rozwoju i produkcji urządzeń. Jej przedsiębiorstwa zależne i biura regionalne znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Niemczech, Singapurze i Chinach. Na całym świecie firma zatrudnia ponad 200 pracowników.

 

Źródło: Universal Robots

Authors

Related posts

Góra
English