Spółka LOTOS Serwis wykona prace modernizacyjne dla Projektu EFRA

LOTOS 47180_file_teren_efra1_50a526_m

 

Grupa LOTOS i spółka LOTOS Asfalt podpisały umowę z LOTOS Serwis na wykonanie szeregu prac modernizacyjnych przy istniejących instalacjach rafineryjnych, które docelowo będą połączone z powstającym kompleksem Projektu EFRA. Budowa instalacji opóźnionego koksowania wymaga unowocześnienia lub wymiany na nowe szeregu obecnie działających instalacji. Dlatego prace powierzone zostały spółce mającej największe doświadczenie w realizacji prac modernizacyjnych w sektorze rafineryjnym.

Porozumienie przewiduje, że specjaliści z LOTOS Serwis przeprowadzą modernizację i przebudowę konstrukcji stalowych istniejących estakad i muld o łącznej wadze  280 ton. Na tych zmodernizowanych konstrukcjach w następnym etapie zostaną zamontowane rurociągi międzyobiektowe łączące istniejące instalacje rafineryjne z nowobudowanym kompleksem Projektu EFRA.  LOTOS Serwis ocenia, że przy pracach modernizacyjnych zatrudnionych będzie około 110 odpowiednio przygotowanych wykonawców.

Dla nas istotne jest to, że realizując prace na rzecz Grupy LOTOS możemy dobrze wykorzystać także  potencjał naszych byłych pracowników z oddziałów południowych, którzy pracują teraz w spółkach REM Serwis w Jaśle  i w Czechowicach.  EFRA to kluczowy projekt dla LOTOSU i dlatego musimy bazować na pracy najbardziej kompetentnych wykonawców, którzy znają specyfikę rafinerii i mają doskonale opanowaną znajomość stosowanych tutaj rozwiązań, szczególnie, że wykonywane prace będą odbywały się na pracujących instalacjach – podkreśla Andrzej Małczyński, dyrektor ds. Sprzedaży LOTOS Serwis.

Prace modernizacyjne mają zakończyć się  we wrześniu tego roku.

 

Źródło: LOTOS

Authors

Related posts

Góra
English