Likwidacja zbędnego majątku w Grupie Azoty ZAK procentuje

Azoty 1970-79_01

Zdjęcie ze strony www.k-k.pl

 

W wyniku realizacji kompleksowego programu redukcji nieczynnych instalacji, Grupa Azoty ZAK w latach 2013–2015 uzyskała oszczędności na poziomie blisko 8 milionów zł. Łącznie na terenie Spółki wyburzono 117 obiektów.
Zarządzanie majątkiem historycznym oraz prace nad przygotowaniem terenu pod nowe, innowacyjne inwestycje, również stanowią składową wyniku finansowego Spółki. Uporządkowanie parku przemysłowego poprzez unowocześnianie infrastruktury dodatkowo przekłada się na podnoszenie standardów bezpieczeństwa naszych pracowników. To ważny element realizacji planów inwestycyjno-remontowych, na które w minionym roku przeznaczyliśmy blisko 400 mln zł – mówi Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK.
Realizacja prac wyburzeniowych wpłynęła na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Spółkę w zakresie ubezpieczenia, podatku od nieruchomości, przeglądów stanu technicznego i zabezpieczenia. Dodatkowe przychody przyniosła sprzedaż pozyskanego złomu stalowego.
Likwidując zbędne nieruchomości, tworzymy własną strefę inwestycyjną na terenie zakładu oraz poprawiamy wizerunek – komentuje wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy Mirosław Ptasiński. – W związku z realizacją nowych zadań inwestycyjnych, podatek od nieruchomości utrzymuje podobny poziom. W roku 2015 wyniósł blisko 21,5 mln zł – dodaje.
Ze względu na wymierne efekty, program będzie kontynuowany w 2016 r. Do wyburzenia zaplanowano 21 obiektów.

 

Źródło: Grupa Azoty
Authors

Related posts

Góra
English