Nowoczesne środki ochrony osobistej

9780_550_m

Zdjęcie: Uvex

 

 

Pierwszą zaporą przed negatywnym wpływem środowiska na organizm człowieka są środki ochrony osobistej (indywidualnej). Patrząc na dzisiejsze dostępne tego typu produkty trudno wyobrazić sobie, że nierzadko kryją w sobie najnowsze technologie i rewolucyjne pomysły.

 

Środki ochrony indywidualnej to – zgodnie z przepisami – wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. Środki te muszą spełniać odpowiednie wymagania, aby zostały uznane właśnie za środki ochrony indywidualnej. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. I ostatni ważny punkt tej wyliczanki – pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej przewidziane na stanowisku pracy. Także to pracodawca musi dbać aby środki te były bezpieczne, miały odpowiednie właściwości ochronne, a także żeby ich stosowanie zapewniało odpowiedni poziom czystości i higieny osobistej (a więc np. ubranie było prane, kiedy jest zabrudzone, a nie wtedy, kiedy przewiduje to teoretycznie stworzony harmonogram).

Środki ochrony indywidualnej to wszelkiego rodzaju ubrania (odzież) robocze, ochrony głowy i jej części (kaski, hełmy, ale także ochrony oczu – okulary, twarzy – przesłony, przyłbice), ochrony dłoni i rąk (rękawice), nóg (buty), a ponadto ochrony słuchu (wkładki, nauszniki) i układu oddechowego (maski przeciwpyłowe). Do środków ochrony indywidualnej zalicza się także sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości – a więc wszelkie szelki, linki i urządzenia samohamowne.

W ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił olbrzymi postęp w dziedzinie środków ochrony osobistej. Jest to związane zarówno z ogólnym postępem technologicznym, jak i przywiązywaniu coraz większej wagi do bezpieczeństwa pracy. Na starych filmach widać, że pracownicy są zwykle pozbawieni jakichkolwiek środków BHP przy pracy na wysokościach, w kopalniach, w trudnych warunkach. Jeszcze wiele lat po II wojnie światowej powszechnie stosowanymi środkami były jedynie rękawice, hełmy i proste maski przeciwpyłowe wykonane wyłącznie z materiału. Oczywiście występowały branże, zawody i przedsiębiorstwa, gdzie stosowanie odpowiednich ubiorów było koniecznością (np. w hutnictwie). Dziś trudno sobie wyobrazić większość zawodów związanych z pracą fizyczną, w których nie występowałaby konieczność stosowania odpowiednich ubrań i osłon. Rękawice są standardem niemal w każdym takim zawodzie.

Koń, jaki jest, każdy widzi – chciałoby się napisać przy próbie zdefiniowania poszczególnych elementów „ubrania” pracownika. Celowo piszę – ubrania, bowiem zwykle pod tym słowem rozumie się wyłącznie odzież roboczą, a mamy tu na myśli wszystkie wymienione wcześniej środki ochrony osobistej. Hełmy, okulary, spodnie, rękawice, buty – są to elementy ubioru znane od dawna i o ustalonym kształcie i wyglądzie. Oczywiście inaczej będą wyglądały buty pracownika pracującego w zakładzie przetwórstwa metali, a inaczej – osoby zatrudnionej do wysokościowego czyszczenia okien w budynku. Ale co do zasady jest to wyposażenie w miarę standardowe. Jednak różnice tkwią z szczegółach.

Nowoczesność w tej dziedzinie związana jest przede wszystkim z postępem w materiałoznawstwie. Kiedyś buty wykonane były w całości ze skóry. Dziś pierwszorzędną rolę grają tu tworzywa sztuczne. Kiedyś odzież wykorzystywała jedynie materiały pochodzenia naturalnego, dziś to przede wszystkim tkaniny syntetyczne o bardzo różnych właściwościach. Nawet drobne elementy metalowe mogą być zastępowane innymi, plastikowymi, a jeśli są metalowe – mogą to być specjalnie tworzone stopy zwiększające pożądane cechy (np. wytrzymałość lub elastyczność).

Pewnym przykładem innowacyjności w – zdawało by się – dziedzinie dobrze już znanej mogą być… sznurowadła. Z pozoru prosty element obuwia, a jednak w szczególnych zastosowaniach sznurowadła muszą spełniać odpowiednie wymagania oraz normy. Obuwie stosowane w pracy musi spełniać wymagania norm: Obuwie bezpieczne (PN-EN ISO 20345:2007 Środki ochrony indywidualnej – Obuwie bezpieczne), Obuwie ochronne (PN-EN ISO 20346:2007 Środki ochrony indywidualnej – Obuwie ochronne) oraz Obuwie zawodowe (PN-EN ISO 20347:2007 Środki ochrony indywidualnej – Obuwie zawodowe). Osobne normy dotyczą metod badania obuwia oraz metod badania odporności na poślizg. Wracając do sznurowadeł – w niektórych zawodach muszą one spełniać podwyższone wymagania związane np. z niepalnością, odpornością na wodę czy brakiem lub ograniczoną rozciągliwością. Wysokim wymaganiom polegają nie tylko same sznurowadła, ale także ich końcówki oraz oczka w obuwiu. Gdy się zatem przyjrzeć bliżej materiałom i technologii wykonania poszczególnych elementów ubioru, czy ogólniej – środków ochrony indywidualnej, to okaże się, że mamy do czynienia z przemysłem wysokich technologii, w którym sięga się po materiały i elementy sprawdzone w ekstremalnych warunkach, np. w kosmosie. Jest to tym ważniejsze, że środki te służą bezpośredniej ochronie różnych części ciała pracowników.

W ostatnich latach coraz powszechniej wprowadza się do użytku odzież tzw. inteligentną. Jest to aktywna odzież, która reaguje na bodźce – czy to zewnętrzne czy wewnętrzne, takie jak temperatura, promieniowanie czy wilgotność. Nowoczesne włókna potrafią reagować także na zmienne naprężenia, dzięki czemu w określonych warunkach materiał staje się wytrzymalszy, choć np. kosztem większej sztywności. Z kolei odzież aktywna potrafi np. zapewnić komfort cieplny dzięki umieszczonym wewnątrz elementom grzejnym.

Firmy dużo uwagi poświęcają odpowiedniej wentylacji elementów odzieży. Stąd co jakiś czas pojawiają się nowe materiały, które – działając na zasadzie membrany – zapewniają odpowiednie odprowadzenie wilgoci (potu), przy jednoczesnym zapobieganiu przedostawaniu się wilgoci z zewnątrz (np. w czasie opadów deszczu). Spośród nowoczesnych elementów ubioru z pewnością można wymienić rękawice. Są one odporne na przecięcia, chemikalia, wysokie temperatury, a jednocześnie zapewniają wysoki komfort użytkowania. Warto też dodać, że rękawice takie mogą być dopuszczone do kontaktu z żywnością. Materiały, z których wykonane są takie rękawice muszą spełniać wymagania w zakresie ochrony biologicznej.

Spośród firm, które przodują w dziedzinie badań i wynalazków związanych z nowymi materiałami z pewnością należy koncern DuPont. Już w latach 60. ubiegłego wieku stworzył włókna aramidowe, które do dziś z powodzeniem są stosowane w odzieży ochronnej. Do najbardziej znanych aramidów należy kevlar, z którego wykonuje się warstwy zabezpieczające w ubraniach przeznaczonych dla strażaków, są one także wykorzystywane w kamizelkach kuloodpornych, ale także w kaskach i innych elementach odzieży i obuwia. Jednym z ostatnich wynalazków firmy DuPont jest Nomex, który także należy do grupy aramidów. Nomex służy do produkcji niepalnej i termoodpornej odzieży, także stosowanej w przemyśle. Co ciekawe – Nomex jest także odporny na środki chemiczne, dzięki czemu znajduje zastosowanie np. w filtrach.

W ub.r. firma wprowadziła na rynek Nomex MHP. Jest to następna generacja ochrony przed wysoką temperaturą, płomieniem, skutkami działania łuku elektrycznego i drobnymi rozpryskami stopionego metalu do zastosowania w warunkach przemysłowych. Tkanina Nomex MHP, składająca się z mieszanki włókien, jest lekka i przepuszcza powietrze dzięki użyciu włókna Nomex, a trwałość i wytrzymałość nadaje jej włókno DuPont Kevlar. Ubrania wykonane z tkaniny Nomex MHP zostały przetestowane na aparaturze Thermo-Man firmy DuPont, jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie urządzeń do oceny stopnia oparzeń. Wyniki wskazują, że Nomex MHP zapewnia użytkownikowi wyjątkowy poziom ochrony zważywszy, że procentowy zakres oparzeń przy 3-, 4- i 5-sekundowym działaniu płomieni jest bardzo niski.

Inną firmą zasłużoną dla branży BHP jest z pewnością Honeywell. Firma co pewien czas wprowadza nowe produkty na rynek. Są to zarówno elementy ubioru, jak i np. szelki do pracy na wysokościach. Honeywell specjalizuje się w środkach ochrony głowy, odzieży oraz rękawicach i obuwiu, a także środkami ochrony przed upadkiem z wysokości. Spośród ciekawych rozwiązań warto wspomnieć o kontroli zużycia podeszwy w obuwiu (i)XTREM rodem z przemysłu oponiarskiego: kolorowe wskaźniki sygnalizują, kiedy bieżnik zbliża się do końca swej przydatności.

 

Honeywell seminarium

Zdjęcie: Honeywell

 

Innym rynkowym potentatem w dziedzinie środków ochrony indywidualnej jest koncern 3M. Firma jest autorem wielu ciekawych produktów, w tym także opatentowanych. Są to produkty zarówno typowe (ochrona głowy, odzież), ale także np. specjalizowane środki dla spawaczy czy materiały odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo pracowników.

Z innych firm działających na polskim rynku warto wymienić AJ Group, Guard 360 czy Uvex, znany przede wszystkim z kasków oraz okularów i gogli.

Firma AJ Group to polski lider w produkcji odzieży wodoochronnej i roboczej, także chemoodpornej. Odzież taka jest odporna na wiele czynników chemicznych, o czym świadczą certyfikaty CIOP. Wyniki badań potwierdzają, że materiał Plavitex Chemo – tkanina powlekana o gramaturze 342 g/m2 na podkładzie poliestrowym jest odporny na zasady i kwasy, w tym kwas akumulatorowy, octowy, mrówkowy, azotowy, solny, cytrynowy, siarkowy, wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu. Materiał ten spełnia wymogi norm PN-EN ISO 13982-1:2008 „Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi” oraz PN-EN 13034+A1:2009 „Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami”. Bardzo dobre wyniki badań skłoniły firmę do złożenia wniosku o rozpoczęcie procesu certyfikacji całej kolekcji ubrań chemoodpornych. Dzięki temu już wkrótce będzie można znaleźć w ofercie wysokiej jakości produkty będące środkami ochrony indywidualnej i chroniące użytkowników przed substancjami chemicznymi w specyficznych warunkach pracy.

 

UBRANIE_412_12A_m1

Zdjęcie: AJ Group

 

Specjaliści z firmy Guard 360 podkreślają, że coraz szersze zastosowanie w branży ochrony osobistej znajdują nowoczesne materiały kompozytowe. W butach roboczych popularne stają się podnoski kompozytowe, które mają taką samą odporność na uderzenie jak tradycyjne metalowe (200J), jednakże eliminują ryzyko zakleszczenia lub w skrajnych przypadkach obcięcia palców. Kolejną zaletą jest brak, tzw. mostów cieplnych. Oznacza to, że podnosek kompozytowy nie nagrzewa się latem, natomiast zimą nie przewodzi zimna. Jest nawet o 50% lżejszy od metalowego, co znacząco wpływa na wagę obuwia, przekładając się na komfort pracownika.

 

Img2_m

Zdjęcie: Guard 360

 

Uvex ma wiele produktów i rozwiązań, które wyróżniają się oryginalnością i zastosowaniem nowoczesnych technologii. W zakresie ochrony wzroku firma ma ponad 90-letnie doświadczenie polegające zarówno na tworzeniu, badaniu jak i samodzielnej produkcji. Uvex jako pierwszy stworzył filtr spawalniczy infradur AF, który łączy zalety 3 produktów i chroni przed promieniowaniem UV, IR, olśnieniem słonecznym, zagrożeniami mechanicznymi i dodatkowo jest trwale niezaparowujący. Innowacyjne zabarwienie szybek gwarantuje doskonałe rozpoznawanie kolorów.

Firmie udało się również stworzyć szybki z powłoką uvex supravision extreme, które są odporne na zarysowania po stronie zewnętrznej i trwale odporne na zaparowywanie po stronie wewnętrznej w najbardziej wilgotnych warunkach. Zaparowywanie szybek nie jest możliwe, gdyż powłoka nigdy nie osiąga punktu nasycenia. Szczególnie odpowiednie do pracy przy warunkach wysokiej wilgotności powietrza oraz długotrwałego wystawienia na działanie procesu kondensacji.

 

9190_888_gross_m

Zdjęcie: Uvex

 

W zakresie ochrony dłoni Uvex jest największym produkującym zakładem w Europie. Wyróżnia się własnym zapleczem laboratoryjnym i wieloletnim doświadczeniem popartym rekomendacjami największych europejskich klientów. Tam opracowano technologię pokryć rękawic uvex XG które cechują się znakomitą wytrzymałością i efektywnością. Biorąc pod uwagę wyniki testów na ścieranie przeprowadzonych zgodnie z normą EN 388, odporność na ścieranie tej powłoki jest od czterech do ośmiu razy wyższa w porównaniu do podobnych produktów. Nawet po 8000 cykli ścierania nie wykazano śladów zdzierania się powłoki z podstawowego materiału rękawic! Rozwiązanie to zapewnia bezpieczeństwo w warunkach pracy z zaolejonymi przedmiotami, podczas przenoszenia lekko zaolejonych elementów powłoka XG zapewnia najlepszą chwytność w swojej klasie, co oznacza mniej wysiłku oraz więcej bezpieczeństwa.

 

60070_uvex_phynomic_XG_9_m

Zdjęcie: Uvex

 

Firma może poszczycić się również najlżejszą tkaniną wykorzystywaną do produkcji rękawic. Biorąc pod uwagę indeks wagi dłoni, waga rękawic (15–18 oczkowych) uvex phynomic XS/XS-W jest dużo niższa w porównaniu z innymi tej klasy rękawicami ochronnymi z powłoką, wykonanymi z dzianiny metodą bezszwową. Gwarantuje to doskonały zmysł dotyku oraz chwytność.

Leszek Żytliński – dyrektor ds. marketingu UVEX SAFETY Polska zdradza, że w najbliższej przyszłości pokażemy rewolucyjny produkt chroniący dłonie przed chemikaliami. Rękawicę stworzoną z materiałów odpornych na większość substancji chemicznych, rozwiązującą problem doboru lub konieczność posiadania kilku różnych rękawic w zależności od substancji chemicznych. Uniwersalny produkt chroniący bez kompromisów.

Istotnym elementem portfela produkcyjnego Uvex jest włoski zakład w Cagi, zajmujący się produkcją obuwia. Udało tam się stworzyć wielowarstwowy system amortyzacji uvex 1, obejmujący dwuwarstwową podeszwę zewnętrzną uvex 1 PU oraz komfortową wkładkę o optymalnej amortyzacji na pięcie i w części przedniej stopy, wspomagającej ochronę układu mięśniowo-kostnego. Absorpcja energii na pięcie jest dwukrotnie wyższa niż wartość wymagana przez normę EN ISO 20345. Niższa waga obuwia ochronnego uvex 1 redukuje wysiłek fizyczny oraz ryzyko obrażeń i zużycia obuwia. Jest to korzyść odczuwana każdego dnia. Buty z serii uvex 1 uzyskały międzynarodową nagrodę Red Dot Design Award 2013.

 

Co na rynku

Stosunkowo często na rynku środków ochrony osobistej pojawiają się nowe produkty. Często wykorzystują one wspomniane wyżej rozwiązania. Spośród nich można wymienić kilka, dostępnych także w Polsce.

Firma AJ Group zwraca uwagę na kurtkę na zamek 420. Jest to kurtka z tkaniny Plavitex Chemo – chroniącej użytkownika przed substancjami chemicznymi na które jest narażony w środowisku pracy. Kurtka ma wygodne i szczelne zapięcie na zamek dodatkowo przykryte plisą. Dzięki temu zwiększono ochronę przed przedostaniem się chemikaliów do wewnątrz kurtki. Rękawy kurtki uszczelniono wiatrołapami. Wyrób ma kieszenie ze specjalnie zaprojektowanymi patkami, dzięki którym nic nie dostaje się do kieszeni. Specjalnie zgrzewane szwy są również gwarancją szczelności wyrobu.

Druga z kolekcji, w której zastosowano również specjalnego przeznaczenia tkaninę Plavitex Acid, to kolekcja ubrań kwasoługoochronnych. Zastosowano tkaninę Plavitex Acid o gramaturze 520 g/m2 i grubości 0,5 mm na podkładzie poliestrowym, powlekaną PVC. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie. Skład chemiczny powleczenia ma właściwości kwasoochronne i gwarantuje odporność tkaniny na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie przy temperaturach do –50° C. Materiał spełnia wymogi norm „EN 343 Odzież wodoochronna” oraz EN 14605 „Odzież ochronna. Ochrona przed ciekłymi chemikaliami. Typ III”, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.

W kolekcji tej znajdują się: kurtka ze stójką, spodnie ogrodniczki, fartuch i ubranie z kapuzą. Wszystkie produkty mają certyfikat oceny typu WE wydany przez CIOP w Warszawie.

Kolejnym ciekawym produktem jest ubranie kwasoługoochronne model 412. Ubranie złożone jest z kurtki zapinanej na napy przykryte plisą, spodni ogrodniczek i kapuzy z kapturem. Model produkowany z wodo- i kwasoługoochronnej tkaniny Plavitex Acid odpornej na działanie kwasów, zasad i wodorotlenków. Przeznaczony do użytku w strefach, gdzie pracownicy narażeni są na kontakt z substancjami chemicznymi. Zapewnia skuteczną ochronę przed NaOH, KOH, HNO3 i H2SO4 oraz przed wiatrem i deszczem. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Produkt spełnia standardy europejskich norm: EN ISO 13688, EN 343 i EN 14605. Ma kaptur z peleryną (tzw. kapuzę), dzięki czemu niebezpieczne substancje nie przedostają się do wewnątrz kurtki. Tkanina jest miękka, wygodna, nie sztywnieje z upływem czasu. Szelki spodni ogrodniczek mają wszytą gumę, dzięki czemu są elastyczne i nie krępują ruchów pracownika. Wiatrołapy w rękawach uszczelniają je.

Firma Guard 360 poleca trzewiki i półbuty ochronne Eskubi. Od niedawna dostępna jest już na polskim rynku linia obuwia ochronnego Brooklyn, hiszpańskiej marki Eskubi. W skład linii wchodzą trzewiki i półbuty ochronne, wyposażone w nowoczesny kompozytowy podnosek oraz w kevlarową wkładkę antyprzebiciową, dzięki czemu buty są lżejsze i wygodniejsze. Wyprodukowane są ze skór licowych o podwyższonej wodoodporności w technologii METAL FREE. Podeszwa z PU o podwójnej gęstości pochłania energię nacisku ciała w pięcie, jest antystatyczna, odporna na oleje i kwasy, chroni przed poślizgiem w klasie SRC. Buty te doskonale sprawdzają się zarówno na powierzchniach ceramicznych, jak i metalowych. Obuwie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i komfortu. Buty Brooklyn mieszczą się w tej samej grupie cenowej co buty z tradycyjnym podnoskiem metalowym więc nowoczesne technologie zastosowane w obuwiu Brooklyn są już dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Wyłącznym dystrybutorem obuwia Brooklyn jest firma Guard 360.

Spośród wyrobów 3M warto wymienić półmaski filtrujące Aura, nauszniki przeciwhałasowe Peltor Optime II 3M oraz Hełm ochronny H-700. Nowa seria półmasek filtrujących 3M Aura 9300+ to rezultat ciągłych prac naszych inżynierów nad poprawą komfortu noszenia. Jak w przypadku ostatniej linii popularnych półmasek 3M 9300, nowa seria wykorzystuje przełomowe pomysły, technologie i materiały zachowując jednocześnie wiele cech, które uczyniły serię 9300 tak bardzo popularną. Pomysłowa, 3-panelowa konstrukcja pasuje do różnych kształtów i rozmiarów twarzy, pozwala na ruchy twarzy podczas mówienia, a więc zapewnia dużo większą wygodę użytkowania.

Nauszniki przeciwhałasowe Peltor Optime II 3M dla przemysłu spożywczego zostały zaprojektowane specjalnie dla pracowników przemysłu spożywczego. Wymienne pierścienie uszczelniające wewnątrz osłony zostały zaprojektowana specjalnie tak, aby zapobiegać gromadzeniu się wilgoci i ciepła w trakcie pracy w środowisku wymagającym dużego wysiłku fizycznego.

Seria hełmów ochronnych 3M H-700 zapewnia najwyższy komfort i niezawodną ochronę, zapewniając również wiele możliwości łączenia potrzebnych akcesoriów ochronnych. Wyjątkowy system mocowania więźby jest kluczem do wygodnej konstrukcji hełmu ochronnego H-700: otwory wentylacyjne opaski dla lepszego komfortu oraz łatwa regulacja więźby nagłowia to precyzyjne dostosowanie zapewniające komfort użytkownikowi.

Honeywell proponuje zapoznać się z produktami takimi jak: rękawice Perfect Cutting Diamond, obuwie ochronne Otter Premium Protect oraz nowe szelki bezpieczeństwa Miller H-Design.

Perfect Cutting Diamond to pierwsze na świecie rękawice powlekane nitrylem, wykonane ściegiem 13 i niezawierające włókna szklanego, które zapewniają najwyższy, 5 poziom odporności na przecięcia wg normy EN 388: 2003 – branżowego standardu dla rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi. Dzięki zastosowaniu niezwykle innowacyjnego materiału rękawice Perfect Cutting Diamond skutecznie ochronią przed przecięciami, na jakie często narażeni są pracownicy zatrudnieni w sektorach przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, budowlanego czy szklarskiego. Powłoka nitrylowa po wewnętrznej stronie i na palcach rękawic Perfect Cutting Diamond zwiększa ich wytrzymałość oraz gwarantuje lepszą przyczepność i zręczność, tak ważną podczas pracy z ostrymi przedmiotami w środowisku suchym lub zatłuszczonym. Co więcej, gęsto spleciona tkanina wykonana ściegiem 13 jest ośmiokrotnie cieńsza niż nylon i dwukrotnie cieńsza niż aramidowo-polietylenowe materiały stosowane zwykle przy produkcji innych rękawic. Dzięki temu rękawice są także bardzo lekkie i wygodne w noszeniu oraz charakteryzują się doskonałą przepuszczalnością powietrza. Rękawice Perfect Cutting Diamond oferują również wysoki, 4 stopień ochrony przed ścieraniem i rozdarciem wg normy EN 388:2003, co w połączeniu z 5. stopniem ochrony przed przecięciami sprawia, że idealnie sprawdzą się u pracowników szczególnie narażonych na przecięcia podczas pracy z, na przykład, cienką blachą lub ostrymi elementami.

 

HSP3331_Perfect Cutting Diamond Nitrile_m

Zdjęcie: Honeywell

 

Antypoślizgowe obuwie ochronne Otter Premium Protect to dwa nowe, zaprojektowane specjalnie dla kobiet, modele oraz mniejsze rozmiary dotychczasowej kolekcji, dedykowanej dla pracowników zatrudnionych w przemyśle naftowym, budowlanym, mechanicznym, sektorze publicznym oraz transporcie produktów elektronicznych i logistyce. Jest to doskonała kombinacja wytrzymałej, odpornej na poślizg podeszwy poliuretanowo-nitrylowej z systemem wkładek Ortholite, które dostosowują się do kształtu stopy użytkownika, zapewniając komfort i wygodę. Te dwa nowe modele uzupełniają także dotychczasową, oznaczoną SRC, gamę Otter Premium Protect. Co więcej, produkty z tej serii wyróżniają się też dużą odpornością na poślizg, której poziom znacznie przekracza wymagania określone w normach EN. Podeszwa poliuretanowo-nitrylowa jest także odporna na przecięcia, chroni przed działaniem kwasów i olejów oraz temperaturami sięgającymi 300°C (w przypadku krótkiego kontaktu) oraz została wyposażona w samoczyszczący się bieżnik. Dodatkowy komfort zapewnia zastosowanie amortyzującej wstrząsy, lekkiej podeszwy wewnętrznej oraz podszewki z tkaniny przepuszczającej powietrze, która jest zgodna z normą certyfikacyjną Oeko-Tex 100. Gama obuwia Otter Premium Protect została również atestowana jako rozwiązanie zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD), co jest szczególnie istotne dla osób pracujących przy produkcji wyrobów elektronicznych. Obuwie zapobiega powstawaniu ładunków elektrostatycznych oraz ich wyładowywaniu. Seria ta obejmuje także produkty zaliczane do klasy bezpieczeństwa S1, S2 i S3.

Szelki bezpieczeństwa Miller H-Design przeznaczone są do przestrzeni zamkniętych. Szelki cechują się specjalnie zaprojektowanym pasem który podtrzymuje maskę oddechową, zapewniając pracownikom sektora użyteczności publicznej i wodno-kanalizacyjnego wygodne, elastyczne i łatwo dostępne rozwiązanie do samodzielnego ratownictwa. Dzięki unikalnemu systemowi pojedynczego mocowania, modele te można stosować ze wszystkimi popularnymi maskami ewakuacyjnymi dostępnymi na rynku, a miękki i elastyczny pas z wyściółką pozwala na zmianę wysokości dla lepszego dopasowania. Maska ewakuacyjna może zostać umieszczona zarówno z przodu, z boku, jak i z tyłu szelek, zapewniając przy tym większą swobodę ruchu. W przypadku wystąpienia zagrożenia, maskę można szybko i łatwo przesunąć na przód pasa. Szelki zgodne z normą EN361:2002 dostępne są jako samodzielne modele oraz jako kompletny zestaw składający się z pasa i szelek. Pas dostępny jest w dwóch rozmiarach (S/M, L/XL), aby dopasować się do każdego kształtu ciała.

 

HSP3969 - MILLER Backpack kit H-Design Manyard 2 points harness_m

Zdjęcie: Honeywell

 

Szelki Miller H-Design, z elastycznymi taśmami barkowymi DuraFlex, zapewniającymi dodatkowy komfort, zostały wyposażone w dodatkowe elementy, które sprawiają, że nakłada się je nawet trzy razy szybciej niż tradycyjne szelki. Elementy te obejmują m.in. łatwo dostępne klamry, za pomocą których szelki można regulować intuicyjnie, pociągając taśmy w dół (w przeciwieństwie do klamer przy modelach klasycznych, w których taśmy należało pociągać w górę). Kolejnym elementem umożliwiającym dopasowanie szelek do ciała jest pas piersiowy z bardzo prostą regulacją.

Uvex i-3 AR firmy Uvex to najnowsze rozwiązanie w dziedzinie ochrony oczu, gdzie powłoka antyrefleksyjna po obu stronach szybek zapewnia 100-proc. ochronę przed promieniowaniem UV 400. Powłoka ta ma współczynnik transmisji wyższy niż 96,5%, co oznacza, że rozpraszanie refleksów jest efektywnie blokowane. Przewodnictwo świetlne zapewnia doskonałą widoczność w każdej sytuacji, na przykład podczas odczytu parametrów testów lub podczas pracy przy wysoko refleksyjnych komponentach. Wzrok mniej narażony jest na obciążenia, a użytkownik może się łatwiej skoncentrować. Takie okulary są odpowiednie w szczególności dla stanowisk pracy, gdzie oświetlenie sztuczne łączone jest z oświetleniem naturalnym. Okulary te zapewniają ostry obraz w każdej sytuacji.

Z kolei uvex 9780 antistatic to pierwszy hełm ochronny, który nadaje się do użytku również w Strefie 0, czyli w obszarach o wysokim ryzyku obecności atmosfery wybuchowej. Palne pyły, gazy oraz opary stanowią znaczne ryzyko w wielu zakładach pracy, gdzie konieczne jest zastosowanie niezawodnej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Uvex 9780 antistatic łączy najwyższy stopień funkcjonalności z optymalnym komfortem użytkowania. Funkcjonalność i komfort zawdzięcza dzięki ergonomicznemu i indywidualnie regulowanemu wnętrzu oraz regulowanej wentylacji uvex climazone. Dzięki takim właściwościom możliwe jest zachowanie „spokojnej głowy” w każdej sytuacji przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej ochrony.

Firma opracowała również wielofunkcyjne hełmy uvex alpine do pracy na wysokościach oraz akcji ratunkowych łączące właściwości przemysłowych hełmów ochronnych zgodnych z wymogami normy EN 397 i EN 12492 dla hełmów wspinaczkowych z dodatkowym wymogiem: – 30°C zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich temperaturach. Eliminuje to konieczność posiadania dwóch hełmów w zależności od wykonywanej pracy.

 

Autor: Tomasz Kurzacz

 

Artykuł pochodzi z czasopisma Główny Mechanik 5/2015

GM 5_2015 Okladka 400x565_a

Authors

Related posts

Góra
English