Analiza i optymalizacja rozmieszczenia energetycznych filtrów aktywnych

big_analiza_i_optymalizacja_rozmieszczenia_energetycznych_filtr_w_aktywnych_m

 

Dawid Buła, Dariusz Grabowski, Michał Lewandowski, Marcin Maciążek, Marian Pasko, Anna Piwowar, Janusz Walczak
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

W pracy przedstawiono konsekwencje wynikające z pogorszenia jakości energii elektrycznej, w szczególności skupiając się na niekorzystnym wpływie wyższych harmonicznych na sieć zasilającą.
Omówiono w niej system testowy, wykorzystany w badaniach teoretycznych i symulacyjnych, jak również oprogramowanie wykorzystane do obliczania rozpływu wyższych harmonicznych oraz optymalizacji.

www.wydawnictwopolitechniki.pl

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English