EcoBlade – inteligentny, skalowalny i wszechstronny system magazynowania energii

ecoblade-rozwiązanie dla domów_m

Ograniczenie procesu globalnego ocieplenia wymaga pełnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz rezygnacji z eksploatacji paliw kopalnych. To z kolei wiąże się z koniecznością opracowania nowych metod magazynowania energii. Do tej pory sieci elektroenergetyczne nie pozwalały na efektywną integrację nowych źródeł energii, ponieważ elektrownie wiatrowe i słoneczne nie były w stanie w pełni zaspokoić popytu na energię w każdym momencie. Jedynym zabezpieczeniem przed przerwami w dostawach energii na przykład na farmach serwerów była instalacja kosztownych i mało efektywnych systemów zasilania awaryjnego, takich jak generatory napędzane paliwami kopalnymi (zwłaszcza ropą naftową).

Temu wyzwaniu sprostać mogą jedynie efektywne i skalowalne systemy magazynowania energii, zapewniające energię elektryczną wtedy, gdy jest ona najbardziej potrzebna. Schneider Electric, globalny lider w dziedzinie zarządzania energią i bezpiecznych systemów zasilania, opracował EcoBlade – skalowalny system magazynowania energii przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych, infrastrukturze IT, przemyśle i sektorze usługowym oraz w sieciach elektroenergetycznych.

 

Ecoblade_pojedynczy moduł_m

 

EcoBlade to w pełni elastyczny system magazynowania energii oparty na akumulatorach litowo-jonowych. Rozwiązanie składa się z komponentów o rozmiarach 30-calowego ekranu plazmowego i wadze 25 kg, z których każdy wyposażony jest w inteligentny moduł baterii i może pracować również w trybie autonomicznym. W przypadku gospodarstwa domowego z konwerterem podłączonym do paneli słonecznych energia generowana przez system EcoBlade może być wykorzystywana do własnej konsumpcji lub dystrybuowana i sprzedawana do mikro sieci.

Poszczególne komponenty mogą być także instalowane w większej liczbie w szafach podłączonych do sieci elektroenergetycznych, centrów danych, budynków, lub zapasowych systemów zasilania, wymagających o wiele większych możliwości magazynowych.
W największej skali komponenty mogą być integrowane w dużych kontenerach, zapewniając efektywność na poziomie wielu magawatogodzin i wspomagając system zarządzania energią w całych sieciach.

W pełni skalowalny system EcoBlade jest szybki we wdrażaniu i łatwy w konserwacji. Każdy moduł EcoBlade jest zintegrowany z ekosystemem rozwiązań elektrotechnicznych Schneider Electric, bazując zwłaszcza na pakiecie oprogramowania Struxureware zapewniającym zintegrowaną obsługę w środowisku chmury. Narzędzia Struxureware gromadzą i przetwarzają dane pogodowe i operacyjne, dbając o utrzymanie optymalnej efektywności energetycznej w całym łańcuchu dostaw – już od poziomu generatora (na przykład paneli słonecznych lub turbin wiatrowych) – gwarantując zachowanie efektywności kosztowej w procesie magazynowania i konsumpcji energii.

 

EcoBlade- Scheider Electric_m

 

Wdrażanie systemów magazynowania energii w celu rozwoju odnawialnych źródeł energii i mikro sieci jest jednym z 10 punktów na liście celów Schneider Electric, przedstawionych podczas paryskiej konferencji klimatycznej COP21. W przeddzień szczytu Jean-Pascal Tricoire, przewodniczący rady nadzorczej i CEO firmy Schneider Electric mówił: – Znajdujemy się w bardzo ekscytującym momencie, w którym nowe technologie umożliwiają nam całkowite przedefiniowanie naszej gospodarki energetycznej i uczynienie jej bardziej zrównoważoną i efektywną.

Rozwiązanie EcoBlade trafi na rynek w 2016 roku. Planowana cena EcoBlade wyniesie mniej niż 500 USD za kilowatogodzinę. Więcej informacji o systemie można znaleźć na stronie: www.schneider-electric.com/ecoblade

 

Źródło: Schneider Electric

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English