Akademia Fluke – jak przewidzieć przyszłość „z chmury”

FLUKE 376FC BM 2_m

 

Firma Fluke przygotowała na luty specjalny program bezpłatnych seminariów i webinariów dla inżynierów, poświęcony tematyce pomiarów z wykorzystaniem urządzeń komunikujących się ze sobą poprzez „chmurę”. Już 2 lutego odbędzie się online’owe seminarium „Fluke Connect w utrzymaniu ruchu – webinarium na linii produkcyjnej”, a 9 lutego w Gdańsku seminarium „Jak przewidzieć przyszłość – prewencyjne utrzymanie ruchu z wykorzystaniem Fluke Connect”.

W ramach projektu Akademia Fluke, firma w Polsce (i na świecie) organizuje cykliczne seminaria i webinaria, których tematyka wykracza poza zagadnienia czysto produktowe. Obejmuje ona przykłady wdrożeń na całym świecie czy też szczegółowe porady praktyczne przydatne w codziennej pracy z urządzeniami pomiarowymi.

Seminaria Fluke są skierowane do techników i inżynierów utrzymania ruchu, elektryków, elektroników, kierowników zakładów, inspektorów ds. energii, wykonawców prac elektrycznych i obiektowych, inżynierów i techników pomiarowych oraz wszystkich specjalistów chcących podnieść swoje kwalifikacje. W najbliższym czasie planowane jest seminarium o tematyce „Pomiary oscyloskopowe w przemyśle” (seminarium online odbędzie się 29 stycznia – więcej informacji i zapisy na: http://www.flukeacademy.shuttlepod.org/event2137474.

Na luty Fluke zaplanował natomiast dwa szkolenia poświęcone tematyce zaawansowanych pomiarów wykorzystujących możliwości systemu Fluke Connect.

Fluke Connect to system bezprzewodowych przyrządów diagnostycznych połączonych z aplikacją na smartfony. Umożliwia technikom serwisu, elektrykom i inżynierom utrzymania ruchu rejestrowanie, przechowywanie i udostępnianie danych wszystkim osobom w zespole. Zapewnia natychmiastowy dostęp do danych i wyników pomiarów na ekranie smartfona, pozwalając na przeglądanie obrazów, sprawdzanie raportów i wykrywanie trendów. Dzięki temu pomaga zespołowi wykonywać pracę szybciej i skuteczniej.

System obejmuje ponad 20 przyrządów Fluke połączonych bezprzewodowo (za pomocą technologii Bluetooth lub WiFi) oraz aplikację Fluke Connect, która służy do dodawania pomiarów i obrazów termowizyjnych do bazy danych Fluke Cloud. Dane te są wprowadzane bezpośrednio do bazy, bez potrzeby ręcznego ich wpisywania. Można je przypisać do konkretnego urządzenia w celu przygotowania serwisowania i długoterminowej historii. Za pośrednictwem wideo rozmów ShareLive odczyty można udostępniać w czasie rzeczywistym pozostałym osobom w zespole, znajdującym się w innym miejscu zakładu. Zlecenia, razem z wynikami pomiarów, można publikować za pośrednictwem aplikacji, aby osoby w zespole miały dokładny wgląd w zaistniały problem. Jako pierwsze, na 2 lutego zaplanowane jest seminarium online pod tytułem „Fluke Connect w utrzymaniu ruchu – webinarium na linii produkcyjnej

Uczestnicy tego webinarium dowiedzą się m.in. jak łączyć ze sobą pomiary termowizyjne, obciążenia, wibracji oraz pomiary izolacji. Jako że istota szkolenia to nie tylko teoria, ale – może nawet przede wszystkim – praktyka, webinarium zostanie przeprowadzone na prawdziwej linii produkcyjnej.

Więcej informacji (i możliwość zgłoszenia) można znaleźć na stronie: http://www.flukeacademy.shuttlepod.org/event-2137482

Z kolei 9 lutego, w Gdańsku, odbędzie się seminarium “Jak przewidzieć przyszłość – prewencyjne utrzymanie ruchu zwykorzystaniem Fluke Connect”.

Jego tematyka będzie obejmowała prewencyjne utrzymanie ruchu z wykorzystaniem Fluke Connect w zakładach przemysłowych, a jego uczestnicy będą mieli okazję przetestowania najnowszych produktów firmy Fluke oraz zapoznania się szczegółowo z możliwościami aplikacji Fluke Connect.

Podstawowe zagadnienia seminarium to: główne techniki pomiarowe i szybkie wykrywanie usterek, metody konserwacji, typowe usterki, przegląd polecanych przyrządów, nowatorskie elementy w podejściu do tematu konserwacji.

Udział we wszystkich wspomnianych seminariach jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona (zarówno w przypadku seminariów, jak i webinariów). W seminarium mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zarejestrują się przez stronę Fluke Academy. Każdy uczestnik seminarium otrzyma e-certyfikat uczestnictwa.

Więcej informacji i zgłoszenia na seminarium: http://www.flukeacademy.shuttlepod.org/event-2121554

– Nawet najlepsze przyrządy nie wystarczą, by skutecznie i wydajnie pracować. Stąd pomysł naszej firmy na projekt Akademia Fluke. Użytkownikom potrzebna jest bowiem poszerzona wiedza, jak tych przyrządów używać, jak dobrać narzędzia najodpowiedniejsze do konkretnych działań oraz jakie badania prowadzić, by zapewnić optymalną pracę systemów, za które jesteśmy odpowiedzialni – mówi Krzysztof Stoma, Field Marketing Manager, Fluke Europe B.V. – Dlatego firma Fluke nie tylko dostarcza najwyższej klasy przyrządy pomiarowe, ale właśnie poprzez projekty takie jak Akademia Fluke dzieli się też z Klientami swoją bardzo obszerną wiedzą, obejmującą zarówno materiały eksperckie, jak i doświadczenia użytkowników z całego świata.

Materiały dostępne są nie tylko podczas seminariów, ale też on-line w postaci filmów edukacyjnych, przewodników, poradników, webinariów i webcastów na stronie www.fluke.pl a w szczególności na platformie Centra Rozwiązań http://www.fluke.com/fluke/plpl/centra-rozwiazan/, jak również na kanale firmy na www.youtube.com/user/FlukeEuropePL/

Informacje o seminariach i webinariach (a także materiały edukacyjne z webinariów archiwalnych) znaleźć można także na stronie http://www.flukeacademy.shuttlepod.org/PL-webinar.

 

Źródło: Fluke

Authors

Related posts

Góra
English