TAURON Ciepło: pierwsza synchronizacja nowego bloku energetycznego w ZW Tychy

Tauron nowy_blok_w_zw_tychy_m

 

18 stycznia o godzinie 10.20 w Zakładzie Wytwarzania Tychy TAURON Ciepło została pomyślnie przeprowadzona pierwsza synchronizacja nowego bloku ciepłowniczego z krajową siecią elektroenergetyczną. Tym samym po raz pierwszy energia elektryczna z tego bloku została dostarczona do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Synchronizacja została poprzedzona wykonaniem niezbędnych prac rozruchowych i zakończeniem wymaganych prób elektrycznych. Wcześniej, 12 stycznia – w ramach prowadzonych prac testowych związanych z uruchomieniem, pierwszy raz z nowego bloku energetycznego dostarczono ciepło do systemu ciepłowniczego Tychów.

Inwestycja jest drugim etapem realizowanego przez TAURON Ciepło projektu budowy nowych mocy w tyskim zakładzie. Obejmuje on budowę bloku ciepłowniczego BC-50 o mocy elektrycznej netto 58,3 MWe i cieplnej 86 MWt z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną oraz gospodarkami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą. Wcześniej (w latach 2008-2012) – w ramach realizacji pierwszego etapu – przebudowano kocioł węglowy bloku na spalający w 100 proc. biomasę oraz zrealizowano zabudowę kotła rusztowego. Koszt budowy bloku to ok. 618,5 mln zł. Będzie on stanowił podstawowe źródło dostaw ciepła dla miasta Tychy.

 

Tauron blok_w_zw_tychy_m

 

Generalnym wykonawcą nowobudowanego bloku jest Elektrobudowa. Prace budowlane rozpoczęto w grudniu 2013 r. i zrealizowano je zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Wykonanie pierwszej synchronizacji jest ważnym kamieniem milowym w realizacji projektu. Zakończenie inwestycji i przejęcie bloku do eksploatacji przez TAURON Ciepło zaplanowano na koniec pierwszego półrocza 2016 r.

 

Źródło: Tauron

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English