ZUT będzie kształcił dla Polic

ZUT img_3653_m

 

W dniu 13 stycznia 2016 roku podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie kształcenia studentów pomiędzy ZUT w Szczecinie a Grupą Azoty i PDH Polska. W wyniku tego porozumienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie kształcił kadry fachowców na potrzeby jednego z największych pracodawców w regionie – Grupy Azoty.
Dokładnie 1,7 miliarda złotych będzie kosztować największa w historii Grupy Azoty inwestycja. Spółka zbuduje w Policach instalację do produkcji propylenu metoda PDH (odwodornienie propanu) – największą i najnowocześniejszą w Europie.
Propylen, obok etylenu, jest jednym z dwóch najważniejszych surowców w produkcji chemicznej. W ramach projektu powstanie blok energetyczny oraz rozbudowany zostanie terminal chemikaliów we własnym porcie w Policach. Skala inwestycji porównywalna jest z wybudowaniem kolejnych zakładów chemicznych w województwie zachodniopomorskim. Stąd duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie inżynierii chemicznej.
Kto może studiować na tym kierunku?
Studia mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia po kierunkach inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, chemia lub pokrewnych, zgodnie z zasadami rekrutacji.
Studenci tego kierunku będą mogli liczyć na wiele korzyści:

  • pewna praca w przemyśle chemicznym,
  • wysokie zarobki,
  • szansa na szybki awans,
  • jedne z najwyższych stypendiów w Polsce,
  • dodatkowe stypendia Grupy Azoty; stypendium przyznawane na drodze konkursu. Otrzyma je, już od pierwszego semestru każdy student spełniający wymogi określone w regulaminie. Stypendium w pierwszym semestrze wyniesie od 400zł do 100)zł natomiast w drugim i trzecim od 900 zł do 2000 zł.
  • gwarantowane praktyki; Grupa Azoty przyjmie na praktyki zawodowe trwające od 4 do 6 tygodni wszystkich studiujących na specjalności studentów.
    świetnie wyposażone laboratoria; studenci będą mogli uczyć się w najnowocześniejszych laboratoriach wyposażonych dzięki Grupie Azoty.

    Rekrutacja na semestr letni trwa! Start studiów 22 lutego.

 

Źródło: ZUT

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English