TAURON: betonowanie fundamentów maszynowni i kotłowni bloku 910 MW zakończone

Tauron Jaworzno betonowanie_bloku_910_mw_w_jaworznie_m

Betonowanie bloku 910 MW w Jaworznie

 

Betonowanie fundamentów kotłowni i maszynowni nowego bloku o mocy 910 MW, który powstaje w Elektrowni Jaworzno III, to jeden z najważniejszych etapów budowy przewidzianych do wykonania w bieżącym roku.

– Wykonanie tych prac zgodnie z przyjętym harmonogramem umożliwi terminowe rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej budynków, które planowane jest na kwiecień 2016 roku – informuje Albert Kępka, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie.

Betonowanie maszynowni trwało trzy dni. Na jej zbrojenie zużyto 2,3 tys. ton stali. wylano ponad 13 tys. m sześć betonu. Wykonano 1 374 kursy betonowozami.

Betonowanie kotłowni trwało pięć dni. Na zbrojenie zużyto ponad 3 tys. ton stali, wylano prawie 22,5 tys. m sześć betonu. Wykonano 2 292 kursy betonowozami.

 

Tauron Jaworzno kotlownia_bloku_910_m

Kotłownia bloku 910

 

O inwestycji:

Budowa bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III to największa inwestycja Grupy TAURON. Zgodnie z zapisami kontraktowymi, prace potrwają 59 miesięcy. Blok do eksploatacji zostanie przekazany w 2019 roku.

Inwestycja obejmuje budowę bloku energetycznego w oparciu o kocioł pyłowy, opalany węglem kamiennym z niskoemisyjną komorą spalania, przepływowy, na nadkrytyczne parametry pary oraz kondensacyjną turbinę parową sprzęgniętą z generatorem wytwarzającym energię elektryczną. Blok będzie podłączony do nowej rozdzielni 400 kV wyprowadzającej energię elektryczną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Umowa z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi na wyprowadzenie mocy i przyłączenie bloku do rozdzielni 400 kV stacji Byczyna została zawarta. 17 kwietnia 2014 r. podpisany został kontrakt z głównym wykonawcą bloku konsorcjum Rafako – Mostostal. 14 listopada plac budowy został przekazany głównemu wykonawcy. Z początkiem marca rozpoczęto prace ziemne.

 

Tauron Jaworzno chlodnia_bloku_910_m

Chłodnia bloku 910

 

Podstawowe parametry bloku:

paliwo podstawowe: węgiel kamienny

moc bloku brutto: 910 MWe

Sprawność bloku netto: 45,9 %

temperatura pary świeżej: 600 °C

temperatura pary wtórnej: 610 °C

ciśnienie pary świeżej: 27,5 MPa

wyprowadzenie mocy na napięcie: 400 kV

 

Efekt ekologiczny:

(porównanie emisji na MWh starych bloków 120MW i bloku 910MW):

stare bloki 120 MW nowy blok 910 MW redukcja na MWh
Pył 0,22 kg 0,02 kg -91%
SO2 6,40 kg 0,4 kg -95%
Nox 2,23 kg 0,4 kg -82%
CO2 950 kg 692 kg -28%

 

Kalendarium:

III kwartał 2011 r. – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

II kwartał 2012 r. – podpisanie umowy przyłączeniowej z PSE

I kwartał 2013 r. – wybór głównego wykonawcy

II kwartał 2014 r.– podpisanie umowy z głównym wykonawcą

IV kwartał .2014 r. – przekazanie placu budowy głównemu wykonawcy

I kwartał 2015 r. – zatwierdzenie Projektu podstawowego bloku

I kwartał 2015 r. – rozpoczęcie prac ziemnych

 

Kamienie milowe projektu:

III kwartał 2018 r. – pierwsze rozpalenie kotła

IV kwartał 2018 r. – synchronizacja bloku z krajową siecią elektroenergetyczną

I kwartał 2019 r. – rozpoczęcie ruchu próbnego

I kwartał 2019 r. – przekazanie bloku do eksploatacji

II kwartał 2019 r. – rozpoczęcie eksploatacji komercyjnej

 

Źródło: Tauron

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English