PGZ zmodernizuje Leopardy

Leopard2A4_m

Zdjęcie: Wikipedia

28 grudnia br. w siedzibie PGZ w Radomiu podpisano umowę pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową, Inspektoratem Uzbrojenia MON i Zakładami Mechanicznymi „Bumar-Łabędy”. Jednocześnie podpisano również umowę pomiędzy Zakładami Mechanicznymi „Bumar-Łabędy” a Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi.

Umowa trójstronna dotyczy modernizacji czołgów Leopard użytkowanych przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa dwustronna reguluje zasady współdziałania przy obsłudze czołgów Leopard będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

Podpisana umowa trójstronna o współpracy rozpoczyna realizację projektu, który wypełnia założenia Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki uruchomieniu działań, w których uczestniczą konsorcjum spółek PGZ i Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy”, w polskich zakładach tworzone są nowe kompetencje techniczne, a rodzime spółki zbrojeniowe budować będą podstawy trwałej współpracy przemysłowej, otwartej na rynki trzecie.

W przedsięwzięcie rozpoczynające nową formułę współpracy na rzecz polskiego przemysłu zbrojeniowego organizacyjnie i technicznie zaangażowane są: Polska Grupa Zbrojeniowa, Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy”, PCO, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” oraz Rosomak.

W ramach projektu modernizacji, 128 czołgów Leopard 2A4 zostanie zmodyfikowanych do poziomu L2PL poprzez udoskonalenie parametrów ochrony balistycznej, bezpieczeństwa załogi, precyzji i siły rażenia oraz podniesienie zdolności wykrywania i identyfikacji celów. Jednocześnie polski przemysł zbrojeniowy utrzyma możliwości w zakresie modernizacji kolejnych czołgów z rodziny Leopard – mówi Arkadiusz Siwko, prezes zarządu PGZ.

Stworzony potencjał przemysłowy umożliwi w przyszłości realizację przeglądów i remontów w polskich zakładach zbrojeniowych czołgów Leopard będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Jednocześnie tworzone jest zaplecze logistyczne i wypracowywane są zasady współpracy z partnerami zagranicznymi, których rezultatem ma być utrzymanie wysokiego poziomu sprawności technicznej czołgów oraz skrócenie czasów realizacji napraw kluczowych podsystemów czołgów.

Umowa dwustronna podpisana przez Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” oraz Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne reguluje zasady współdziałania przy obsłudze czołgów Leopard będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowa stanowi dopełnienie procesu budowy kompetencji oraz specjalizacji w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej – mówi prezes PGZ. – Umożliwia ona współdziałanie potencjałów istniejących w Bumar-Łabędy w Gliwicach i Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu w celu utrzymania sprawnego systemu zabezpieczenia logistycznego czołgów Leopard użytkowanych przez polską armię – dodaje Arkadiusz Siwko.

 

Źródło: PGZ

Authors

Related posts

Góra
English