Oświetlenie typu LED

ELINE_LED_Beleuchtung_m

Zdjęcie: TRILUX


Obecnie we wszystkich gałęziach przemysłu kładzie się nacisk na wykorzystywanie wysokiej jakości i nowoczesnej technologii urządzeń oświetleniowych. Istotne jest, aby wszystkie miejsca pracy były właściwie i równomiernie oświetlone.

 

Aspekt oszczędności energii elektrycznej staje się jednym z najważniejszych kryteriów nowoczesnego oświetlenia. Ciągły postęp technologiczny, szybki rozwój wielu dziedzin nauki, w tym techniki świetlnej, skłania projektantów oświetlenia oraz producentów opraw oświetleniowych do optymalizacji oświetlenia pod względem energooszczędności.

Wysoka jakość energetyczna opraw LED pochodzi z nowoczesnej technologii świetlnej struktur LED sięgających od 130 do 160 lm/W. Światło emitowane przez LED, dzięki ukierunkowaniu jego strumienia światła, ogranicza straty energii, bowiem dotychczas stosowane żarówki i świetlówki rozpraszały światło na boki i do tyłu. Rozwój technologii LED przyczynia się do zwiększenia zakresu temperatur barwowych światła LED, który jest coraz szerszy i dorównuje zakresowi temperatur barwowych dostępnych dla świetlówek i innych lamp wyładowczych.

Lampy LED cechują się dużą trwałością, ponieważ ich żywotność dochodzi nawet do 100 tys. godzin pracy, a przeciętnie wynosi ok. 50 tys. godzin i jest najwyższa spośród powszechnie stosowanych źródeł światła. Wiele opraw LED wykonywanych jest jako jeden element, gdyż trwałość źródła światła jest tożsama z trwałością oprawy nawet do ok. 20 lat. Istotna jest przy tym oświetleniu dogodność regulacji strumienia świetlnego opraw LED oraz natychmiastowa i w pełni wydajna gotowość do pracy w bardzo niskich temperaturach około -30°C i niżej.

 

HighbayLED_m

Zdjęcie: Highbay LED

 

Niskie zużycie energii elektrycznej i wysoka skuteczność świetlna światła LED umożliwia znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej na cele oświetleniowe, szczególnie w zakładach przemysłowych działających w cyklu 24-godzinnym. Długa żywotność diod LED wiąże się ze znacznym ograniczaniem konserwacji oświetlenia, w przeciwieństwie do tradycyjnych świetlówek i żarówek, które często należy wymieniać (co zwiększa czas i koszty pracy).

 

Struktura LED

Nowoczesne oprawy oświetleniowe LED składają się ze źródeł światła LED, zasilacza elektronicznego modułów LED oraz systemu rozpraszania bądź skupiania światła. Całość zamknięta jest w obudowie odpowiedniej do zastosowania i narażenia środowiskowego. Źródła światła LED występują w postaci rur LED imitujących tradycyjne świetlówki, indywidualnych modułów LED na izolowanych podłożach metalowych lub pasków elastycznych lub sztywnych do przyklejania bądź przykręcania. Zasilacze LED występują w wersjach stałonapięciowych (12 V, 24 V) oraz stałoprądowych (350, 700, 1000 mA i innych). Elementy rozpraszające to przeważnie specjalne rodzaje płyt poliwęglanowych, akrylowych lub szyb szklanych oświetlanych lub prześwietlanych, rozpraszających światło LED na całej powierzchni przy możliwie małych stratach. Elementy skupiające takie jak odbłyśniki i soczewki wykorzystywane są głównie w projektorach i naświetlaczach wąskostrumieniowych.

 

Ol4366c[1]_m

Zdjęcie: Famor

 

Technologia oświetlenia LED w przemyśle

Oświetlenie zakładu produkcyjnego staje się coraz ważniejszą kwestią działalności przedsiębiorstwa. Właściwy poziom natężenia oświetlenia, a także ograniczenie olśnienia, są istotnymi parametrami uwzględnianym przy projektowaniu oświetlenia hal produkcyjnych. Na początku istotne jest wykonanie płaszczyzny obliczeniowej dla linii produkcyjnej, konkretnych urządzeń czy tras komunikacyjnych, a także dla poszczególnych maszyn oraz obszarów ważnych z punktu widzenia oświetlenia. Zadana siatka obliczeniowa pozwala na symulację i ocenę oświetlenia z punktu widzenia pracowników przebywających w hali produkcyjnej. We wszystkich punktach siatki i dla całego zadanego obszaru muszą być spełnione minimalne wymagania dla różnych parametrów jakościowych oświetlenia.

Jednak należy wziąć pod uwagę, że oprawa oświetleniowa generuje dostateczny średni poziom natężenia oświetlenia dla swojego położenia, ale w celu osiągnięcia właściwej równomierności na całym zadanym obszarze, trzeba zwiększyć liczbę opraw oświetleniowych, co prowadzi do niepotrzebnego wzrostu całkowitego poziomu natężenia oświetlenia. Biorąc pod uwagę ściśle określone wartości dla konwencjonalnych źródeł światła, źródła te mogą emitować znacząco większy strumień światła, niż konieczny do spełnienia wymogów. W wyniku tego niepotrzebnie zwiększa się zużycie energii, a tym samym powstają dodatkowe koszty dla użytkownika.

 

AresLED natynk

Zdjęcie: Luxon LED

 

Technologia oświetlenia LED charakteryzuje się również wieloma cechami funkcjonalnymi istotnymi w zastosowaniach przemysłowych. Z uwagi na to, ze oprawy oświetleniowe LED są odporne na niskie temperatury, szczególnie dobrze sprawdzają się w chłodniach oraz w warunkach zimowych. Ich natychmiastowa praca z pełnym strumieniem świetlnym jest cechą bardzo korzystną w przypadku zaników napięcia zasilającego. Diody LED, jako półprzewodnikowe źródło światła, mogą być w łatwy sposób sterowane, dlatego można dogodnie regulować natężenia ich strumienia świetlnego w pełnym zakresie. Diody LED nadają się też idealnie do współpracy z czujnikami poziomu światła naturalnego lub obecności osób w pomieszczeniu. Dzięki włączeniu oświetlenia LED w system sterowania budynkami przemysłowymi można uzyskać kolejne bardzo duże oszczędności..

 

Oprawy LED
Jednym ze sposobów wykorzystania technologii LED jest zastosowanie w istniejących oprawach świetlówkowych liniowych źródeł światła LED. W celu wytwarzania promieniowania świetlnego wykorzystano w nich wiele diod LED umieszczonych w obudowie o wymiarach tradycyjnej świetlówki. Zastosowane diody są przystosowane do technologii montażu powierzchniowego. Możliwa jest zamiana świetlówek na liniowe lampy LED w istniejących oprawach (przy konieczności wykonania zmian w układzie elektrycznym oprawy), jednak wiąże się to z tym, że modyfikując układ elektryczny oprawy jednocześnie tracimy gwarancję producenta na bezpieczeństwo jej eksploatacji. Często zdarza się, że przy takiej modernizacji następuje zmniejszenie strumienia świetlnego, co wiąże się z osłabieniem warunków widzenia. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie liniowych źródeł światła LED w wersji konstrukcyjnie przystosowanej do zamiany świetlówek bez konieczności wykonywania jakichkolwiek zmian w istniejących oprawach świetlówkowych. Niestety w tym przypadku mogą wystąpić zjawiska olśnienia związana z wysoką luminancją liniowych źródeł światła LED. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie całkowicie nowych opraw, specjalnie zaprojektowanych do światła LED, w których zastosowano diody LED zamontowane na panelach zintegrowanych na stałe z oprawą i przykrytych kloszami rozpraszającymi.

 

IndustrialLED_m

Zdjęcie: Luxon LED

 

Firma KRULEN proponuje oprawy LED z indywidualnymi pakietami strumienia świetlnego zamiast sprecyzowanej mocy źródła światła, co nazwano „Światło na Punkt”.

Dzięki nowym oprawom przemysłowym LED z programu „Światło na Punkt”, które charakteryzują się możliwością wyboru wartości strumienia świetlnego, firma oferuje znacząco bardziej elastyczne rozwiązanie, a tym samym bardziej energooszczędne. W programie opraw „Światło na Punkt” znajdują się oprawy przemysłowe tj.: COESFELD, COESFELD PLUS, ERFURT LED, FULDA LED, ZUG LED, BITBURG LED, BRÜNN LED, GERA LED, JENA LED, PRAG LED i VARSOVIA LED. Oprócz znanych już charakterystycznych właściwości opraw LED, wprowadzają one dodatkową zaletę – wartość strumienia świetlnego oprawy oświetleniowej nie jest już zależna od jej długości. Dla tej samej długości oprawy możliwy jest wybór kilku różnych wartości strumienia świetlnego. Dwie identycznie wyglądające oprawy mogą więc realizować emisję strumienia świetlnego o rożnych wartościach, w zależności od potrzeb. Ściśle określone wymagania oświetleniowe zakładów produkcyjnych mogą być dzięki temu osiągnięte skuteczniej, przy jednoczesnym zwiększeniu oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Przykładem może być oprawa ERFURT LED, przy zastosowaniu której projektant oświetlenia ma do wyboru wiele poziomów strumienia świetlnego. Ten jeden model oprawy przemysłowej LED dostępny jest w 3 różnych długościach, w wersjach 1- i 2-lampowej i z wieloma różnymi poziomami strumienia świetlnego – pomiędzy 15 692 lm (124 W) a 770 lm (8 W).

Oprawa ERFURT LED jest oprawą polimerową o stopniu ochrony IP 65 / IP 67, 1- lub 2-lampowa. Odporna na warunki atmosferyczne obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym; komora transformatora odseparowana jest termicznie od źródła światła, system krótkich uszczelek NORKA odpornych na odkształcenia i starzenie się z silikonu/ syntetycznej gumy. Oprawa dostępna jest z niezależnie regulowanymi kloszami z PMMA Transopal lub z PC Tropal z wewnętrznym aluminiowym odbłyśnikiem (MIRO-SILVER), klosze mogą być obracane i blokowane w pozycjach co 10°.

Jednym z producentów opraw przemysłowych jest firma FAMOR, która stworzyła rozwiązania dla pracy w strefach zagrożonych wybuchem i oferuje oprawy przemysłowe z rodzin:

  • OF4315L, OF4319L, OF4376L do rur LED T8
  • OL4366, OL4441, PL4442 – z modułami LED
  • OZ4051, OZ4286 – do „żarówek” LED z gwintem E27

Dla pracy w strefach bezpiecznych FAMOR oferuje oprawy przemysłowe z rodzin:

  • OF4311L, OF4347L, OF4353L do rur LED T8
  • OF4311S, OL4401, OL4418 – z paskami LED
  • OL4427, OL4450, OL4456, OL4457, PL4417, PL4420, PL4431 – z modułami LED

Ponadto dostępne są oprawy LED dla środków transportu wodnego i szynowego, oprawy do wyposażania sal szpitalnych, dla górnictwa, oprawy biurowe i sygnalizacyjne.

Obecnie na rynku generacja sprzętu oświetleniowego wykorzystującego technikę półprzewodnikowych źródeł światła – diod świecących LED – zapewnia najwyższe standardy techniczne, a niskie zużycie energii elektrycznej i wysoka skuteczność świetlna światła LED umożliwia znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej na cele oświetleniowe w zakładach przemysłowych.

Jednak najwyższe standardy techniczne najlepiej zapewnia najnowsza generacja sprzętu oświetleniowego wykorzystującego technikę półprzewodnikowych źródeł światła – diod świecących LED.

 

 

Maciej Szott_mMaciej Szot, Dyrektor Sprzedaży Luxon LED

Oświetlenie LED wypiera tradycyjne rozwiązania

Oświetlenie LED jest obecne od 5 lat na polskim rynku i z sukcesem wypiera tradycyjne rozwiązania. Obecnie ponad 30% całego oświetlenia, jakie jest instalowane, stanowi oświetlenie LED, zarówno w modernizacjach jak i nowych obiektach. Popularność tego rozwiązania wiąże się z korzyściami, które generuje dla użytkownika. W zależności od zastosowania możemy mówić o różnych zaletach, ale warto zwrócić uwagę kilka podstawowych:

– oszczędność energii elektrycznej od 40% do 85% (w zakładach produkcyjnych oświetlenie stanowi od 5% do 40% całkowitego zużycia energii, w przypadku obiektów handlowych i biur od 20% do 60%),

– kilkukrotnie dłuższa żywotność i gwarancja (oprawy wyładowcze, świetlówkowe czy halogenowe mają 2 letnią gwarancję i 2-3lata żywotności. Oświetlenie LED odpowiedniej klasy to gwarancja 3-5 lat i żywotność sięgająca nawet 12 lat świecenia non-stop),

– wyższa jakość i bardziej przyjazne dla człowieka światło: brak efektu stroboskopowego, brak możliwości pęknięcia świetlówki, brak emisji światła UV,

– niespotykana jak dotąd elastyczność: oświetlenie LED może być dostosowane do każdego zadania, począwszy od umieszczenia opraw w dosyć niskim suficie, wykorzystania niestandardowego kąta świecenia do podkreślenia zalet produktów na półkach sklepowych, aż po użycie ich w obszarach zagrożonych wybuchem.

To tylko niektóre korzyści z zastosowania technologii LED. Wraz ze zmianą rynkową, firmy dojrzały i oferują znacznie więcej niż tylko oprawy. Wszystkim Klientom, którzy szukają oświetlenia przede wszystkim polecam znaleźć wiarygodnego partnera, który pomoże w przygotowaniu projektu. Takim partnerem są zarówno wyspecjalizowani pośrednicy jak hurtownie elektrotechniczne (np. Elektroskandia) czy audytorzy energetyczni (np. DB Energy) oraz renomowane firmy produkcyjne jak Luxon LED.

W przypadku nowej inwestycji oświetlenia sytuacja jest łatwiejsza, gotowy projekt pomieszczeń jest wystarczający, aby rozpocząć pracę z partnerem. W przypadku modernizacji warto przygotować audyt oświetlenia oraz wytypować pomieszczenia, w których oprawy świecą najdłużej. Dopiero wtedy producent może przystąpić do projektu. Można wymienić oprawy na zasadzie 1:1, której podstawą jest wykonanie audytu. Jednak tylko projekt zoptymalizuje zużycie energii i zapewni odpowiednie bezpieczeństwo na każdym stanowisku.

Dlatego należy zwrócić uwagę w ofercie jakie otrzymujemy dodatkowe usługi takie jak: realizację z montażem, serwis opraw w czasie i po okresie gwarancyjnym, a nawet kwestię zorganizowania dofinansowania czy finansowania w formie leasingu. Producent staje się wtedy gwarantem natężenia światła w czasie, a nie tylko dostawcą opraw, dzięki czemu firma może skupić się na własnej działalności, a kwestię oświetlenia zlecić partnerowi.

 

Autor: Anna Kropiewnicka-Mielko

 

Artykuł pochodzi z czasopisma Główny Mechanik nr 5/2015

GM 5_2015 Okladka 400x565_a

Authors

Related posts

Góra
English