Ogniwa słoneczne. Wpływ środowiska naturalnego na ich pracę

Ogniwa sloneczne_m

 

Maria Wacławek, Tadeusz Rodziewicz

WNT

 

W Polsce wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych jest jeszcze stosunkowo niewielkie, co autorzy niniejszej książki chcieliby zmienić, propagując wiedzę o działaniu współczesnych ogniw słonecznych oraz wpływie środowiska naturalnego na ich pracę. Na podstawie wieloletnich analiz pracy siedmiu różnych modułów fotowoltaicznych zainstalowanych na Uniwersytecie Opolskim formułują wnioski dotyczące optymalnego stosowania systemów PV w polskich warunkach klimatycznych. Udzielają praktycznych wskazówek jak zweryfikować podawane przez producentów informacje o maksymalnej mocy i wynikającej z niej sprawność konwersji, aby prawidłowo obliczyć uzysk energii podczas projektowania elektrowni słonecznej zlokalizowanej w naszym kraju.

W książce przedstawiono podstawowe zjawiska zachodzące w ogniwach PV, opisano konstrukcję współczesnych ogniw, omówiono sposoby optymalizacji sprawności ogniw jedno- i wielozłączowych, objaśniono mechanizm powstawania strat energetycznych przy konwersji fotowoltaicznej.
www.wnt.pl

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English