Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu

Watson Marlow1

Zbiornik napowietrzania – oczyszczalnia ścisków w Selters

Do zakładu utylizacji ścieków w Selters, w zachodnich Niemczech codziennie spływają ścieki z dziewięciu okolicznych miejscowości, obsługując w sumie 11 500 osób. Władze lokalne wyposażyły nowoczesny zakład oczyszczania i uzdatniania ścieków w nowe pompy. Głównym celem inwestycji było ograniczenie czasu procesu konserwacji oraz skuteczniejsza eliminacja zalegających w ściekach fosforanów.

Eliminacja fosforanów
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do pobliskiego strumienia – Saynbach – wyjaśnia kierownik zakładu Achim Linder. – Ważnym etapem w procesie oczyszczania jest eliminacja fosforanów, które w większości pochodzą
z domowych detergentów i środków piorących.
Podczas gdy zawartość fosforanu w dopływie wody wynosi zwykle około 5-6 mg/l, stężenie po oczyszczeniu nie może przekraczać 1,6 mg/l. Aby utrzymać odpowiedni poziom, dodawana jest odmierzona ilość substancji wytrącającej osad (przed wejściem wody do zbiornika napowietrzania) gdy tylko stężenie fosforanów w ściekach osiąga 1,0 mg/l. – Następnie aby wyeliminować fosforany dodajemy chlorek żelaza – mówi inżynier zajmujący się procesem oczyszczania ścieków, Bernd Schenkelberg.

Pompy membranowe nie wytrzymują
Dodanie środka wytrącającego przekształca roztwór fosforanu w nierozpuszczalne związki fosforu, które mogą być następnie odizolowane. Wprowadzenie chlorku żelaza z dużego zbiornika odbywa się poprzez stacje dozujące, odmierzające i sterowane automatycznie za pomocą pomiaru fosforanowego. W zależności od zawartości fosforanu w wodzie dopływowej, dozowane jest między 60 a 250ml chlorku żelaza na minutę. Do niedawna, za dozowanie odpowiadały pompy membranowe, ale te okazały się niewystarczająco wytrzymałe.
Chlorek żelaza atakował membrany pomp, co oznaczało, że musiały być wymieniane co trzy-cztery miesiące – wyjaśnia inżynier Schenkelberg. “Zajmowało to naszym technikom co najmniej godzinę, a przez wycieki chlorku żelaza, drugie tyle czasu zabierało przywrócenie do czystości stacji pomiarowej.” Z tego powodu zaproszono ekspertów automatyki z mieszczących się w Siershahn zakładów Jonas Schaltanlagenbau GmbH, aby wspomogli zespół w znalezieniu alternatywy dla pomp membranowych.
Ze względu na podatność pomp membranowych musieliśmy rozpocząć poszukiwania alternatyw. Nasze badania szybko nakierowały nas na pompy perystaltyczne lidera rynku w tym segmencie, Watson-Marlow, który polecił pompy Qdos – mówi Benjamin Bullert, manager zarządzający w zakładach Jonas Schaltanlagenbau.

 

Watson Marlow2 IMG1048_selters_m

Pompy Qdos 30 Watson-Marlow

Maksimum skuteczności, minimum konserwacji
Podjęto decyzje o przetestowaniu pompy dozującej Qdos 30 Watson-Marlow w stacji pomiaru wytrącenia. – Prostota i skuteczność szybko przekonały nas o przydatności i funkcyjności tego systemu – mówi Schenkelberg. – Qdos cechuje się wysoką jakością dozowania i łatwością w obsłudze. Największa zaleta serii pomp Qdos firmy Watson-Marlow  leży jednak w minimalnych wymaganiach konserwacji oraz wynikającej stąd redukcji czasu, podczas którego sprzęt nie pracuje. – Wcześniej, zawsze musieliśmy brać pod uwagę dodatkowe półtorej godziny przerwy na zmianę membrany pompy – mówi Schenkelberg. W przeciwieństwie do tego, głowice pomp Qdos podlegają wymianie jako kompletny element w kilku prostych krokach. – Zabieg taki trwa co najwyżej pięć minut.

Niezawodne działanie
Pracownicy zakładu Selters są bardzo zadowoleni z częstotliwości konserwacji przeprowadzanych na pompach Qdos. Zgłaszają, że w starych pompach membrana podlegała wymianie trzy, do czterech razy w roku, natomiast głowica ReNu w pompie Qdos firmy Watson-Marlow pracuje bez jakichkolwiek komplikacji przez cały rok.
Głowica nie tylko podlega wymianie w ciągu kilku minut, bez użycia narzędzi, lecz w porównaniu do wymiany membrany proces ten może zostać wykonany bez powodowania niechcianych wycieków. Bardzo łatwo można odwrócić kierunek przepływu w pompie, przez co transportowany środek chemiczny zostaje podany z powrotem do zbiornika. Redukuje to do minimum zagrożenie rozlania się transportowanej cieczy podczas wymiany głowicy pompy, co sprawia, że proces konserwacji jest znacznie prostszy i bezpieczniejszy.
Władze lokalne gminy Selters planują zakup większej ilości pomp Qdos firmy Watson-Marlow, zarówno do centralnej oczyszczalni ścieków w Selters, jak i innych zakładów oczyszczania znajdujących się pod ich jurysdykcją.

Innowacyjność i rozwój
Pompy dozujące Qdos wykorzystują innowacyjną technologię głowicy pompy ReNu firmy Watson-Marlow. Głowica ta może być usunięta i wymieniona w bardzo szybki i łatwy sposób, bez specjalnych narzędzi i wiedzy, co znacznie skraca czas procesu konserwacji.
Głowica może być dowolnie skonfigurowana, zgodnie z wymaganiami klienta – z prawej lub lewej strony korpusu pompy, co jest szczególnie ważne w warunkach ograniczających pole manewru. Dobre uszczelnienie oraz system odzyskiwania płynu pozwalają uniknąć wycieku i narażania operatora. Pompa jest sterowana za pomocą wyraźnego, intuicyjnego interfejsu użytkownika, wyświetlanego na  3,5″ wyświetlaczu LCD. Wszystkie systemy kontroli – klawiatura, wyświetlacz oraz terminale przyłączeniowe są proste w obsłudze.
Pompy Qdos, cechujące się innowacyjnością oraz wszechstronnością aplikacji, dostępne są w różnych gabarytach. Qdos 30 dostarcza płyny z wydajnością od 0,1 do 500 ml/min, natomiast większą wersję, Qdos 60do 1000 ml/min przy ciśnieniu do 7 barów. Obie pompy są dostosowane do wymagających aplikacji pomiarowych w dziedzinie przetwarzania i dezynfekcji wody, kontroli wartości pH i dozowania flokulantów, odczynników i chemikaliów.

 

Źródło: Watson-Marlow

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English