Diagnostyka przekładni zębatych

Źródło Mitsubishi_m

Źródło: Mitsubishi

 

Przekładnie są mechanizmami lub układami maszyn, które pozwalają na przenoszenie ruchu z elementu czynnego (napędowego) na bierny (napędzany) z możliwą jednoczesną zmianą parametrów ruchu takich jak prędkość, moment, siła i kierunek.

 

W praktyce przekładnie zmieniają ruch obrotowy na ruch obrotowy, ruch obrotowy na liniowy lub ruch liniowy na ruch obrotowy. Przekładnie, w odniesieniu do wykorzystywanych zjawisk fizycznych, mogą być mechaniczne, hydrauliczne oraz pneumatyczne.

Przekładnia zębata jest przekładnią mechaniczną, gdzie przeniesienie napędu bazuje na zazębiających się kołach zębatych. Biorąc pod uwagę liczbę stopni zastosowanie znajdują przekładnie jednostopniowe, w których współpracuje jedna para kół zębatych, a także przekładnie wielostopniowe (np. dwustopniowe, trzystopniowe itp.), w których szeregowo pracuje więcej par kół zębatych, a przełożenie całkowite przekładni wielostopniowej stanowi iloczyn przełożeń poszczególnych stopni.

W kontekście umiejscowienia zazębienia w przekładniach wyróżnia się zazębienie zewnętrzne oraz zazębienie wewnętrzne. Nie mniej ważny jest rodzaj przenoszonego ruchu. Stąd też w przekładniach obrotowych uczestniczą dwa koła zębate natomiast w przekładniach liniowych koło zębate współpracuje z listwą zębatą tzw. zębatką, przy czym ruch obrotowy jest zamieniany na posuwisty lub na odwrót.

Biorąc pod uwagę wzajemne usytuowanie osi obrotu wyróżnić można osie równoległe (przekładnia walcowa), osie przecinające się (przekładnia stożkowa) oraz osie wichrowate prostopadłe (przekładnia hipoidalna, przekładnia ślimakowa) i nieprostopadłe (przekładnia hiperboloidalna).

 

Źródło AGW_m

Źródło: AGW

 

Authors

Related posts

Góra
English