Czym jest LOTO?

Rys. 1_m

Służby utrzymania ruchu przechowują elementy Lockout i Tagout w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych. Źródło: BRADY

 

LOTO to system zabezpieczeń, zamknięć i oznaczeń, który podwyższa poziom bezpieczeństwa pracowników, zwłaszcza służb utrzymania ruchu. Dzięki systemom LOTO eliminuje się liczne zagrożenia wynikające z błędów ludzkich powstałych np. podczas napraw lub konserwacji różnego rodzaju maszyn i urządzeń, których niekontrolowane uruchomienie może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.

 

System LOTO chroni zarówno pracownika, jak i urządzenie, przy którym aktualnie wykonywane są prace. LOTO to skrót od angielskiego Lockout/Tagout. Lockout to zabezpieczenie poprzez odcięcie energii zasilającej uniemożliwiające samowolne bądź przypadkowe wznowienie działania urządzenia. Tagout to dodatkowa informacja w formie zawieszki informująca o tym, że aktualnie dane urządzenie jest wyłączone z eksploatacji.

Z roku na rok systemy LOTO stają się coraz popularniejsze i są coraz częściej stosowane w różnego rodzaju firmach produkcyjnych. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych mówi, że przedsiębiorstwa są zobligowane do wdrożenia systemów bezpieczeństwa pracy. System LOTO stanowi optymalne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo pracy oraz uniemożliwiające uszkodzenie maszyn podlegających konserwacji. Dotychczasowe badania analizujące przyczyny wypadków pokazują, że wiele z nich jest związanych z bezpośrednim kontaktem z nieodpowiednio zabezpieczonym bądź oznakowanym uszkodzonym lub konserwowanym urządzeniem. Obecnie następuje ciągły wzrost wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy. System LOTO stanowi istotne wsparcie wszędzie tam gdzie stosowane powinny być zwiększone środki zapobiegające wypadkom.

Zagrożenia mogą być powodowane przez: :

  • energię elektryczną,
  • energię mechaniczną,
  • szkodliwe substancje chemiczne.

Jeśli chodzi o zagrożenia elektryczne to stosowane są specjalne zabezpieczenia Lockout dla każdego rodzaju wyłączników elektrycznych chroniących pracowników przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia. Nie mniej istotne są zagrożenia mechaniczne. Istnieją blokady, które są podstawą systemu Lockout, które dają możliwość zablokowanie każdego rodzaju energii doprowadzanej do danego urządzenia. Chodzi głównie o blokady układów pneumatycznych i hydraulicznych. Często mimo braku energii elektrycznej maszyna może znowu zadziałać np. w przypadku gdy pozostała zakumulowana energia w układzie hydraulicznym (w akumulatorze) lub pneumatycznym. Ostatnią grupą są zagrożenia chemiczne. W tym wypadku zabezpieczenia stanowią swego rodzaju barierę dla szkodliwych substancji chemicznych, które są doprowadzane do maszyn za pomocą rurociągów. Stosuje się blokady zaworów kulowych, zasuw z pokrętłem, zaworów motylkowych i inne.

 

Authors

Related posts

Góra
English