BASF nagradza zwycięzców konkursu „Open Innovation” dotyczącego magazynowania energii

Zwycięzcy „BASF Energy Contest” zostali odznaczeni podczas „Creator SpaceTM Summit” w Ludwigshafen. Ze 122 nadesłanych prac, za pośrednictwem platformy internetowej „NineSights”, eksperci BASF oraz niezależni fachowcy wchodzący w skład jury wybrali cztery najlepsze pomysły. Autorzy tych pomysłów otrzymują po 100 000 € nagrody. Nagrodzone koncepcje to propozycje profesorów Patrika Johanssona z Department of Applied Physics der Chalmers University of Technology (Szwecja), Paula K. Wright i Jamesa W. Evans z University of California, Berkeley (USA), Stuarta Licht z Department of Chemistry der George Washington University (USA) oraz Xiangwu Zhang z Department of Textile Engineering z North Carolina State University (USA).

 

BASF Konferenzzentrum D 105  CreatorSpaceTour_Ludwigshafen Summit

Od lewej: Xiangwu Zhang, prof. Stuart Licht, dr Steffen Waglöhner, prof. Patrik Johansson, dr Dominique Moulin, prof. James Evans, prof. Paul Wright

 

Celem konkursu dotyczącego innowacji, zainicjowanego przez BASF na początku lutego, jest pobudzanie kreatywnych koncepcji związanych z magazynowaniem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Techniki przyszłości powinny umożliwiać magazynowanie energii z sieci, tak aby można było ją wykorzystywać w celu późniejszego zasilania. BASF chce wspólnie z naukowcami, odkrywcami i przedsiębiorstwami znaleźć efektywne rozwiązania, dzięki którym długoterminowe magazynowanie energii będzie opłacalne, również dzięki niższym kosztom inwestycyjnym.

Profesor Stuart Licht z George Washington University w swoim projekcie zajmuje się nowym typem ładowanych akumulatorów, tzw. „Molten Air Battery“. W tym celu stosowany jest elektrolit ze stopionej soli przy podwyższonej temperaturze. Grupa skupiona wokół profesorów Paula Wright i Jamesa Evans z University of California, Berkeley, bada nowy rodzaj ładowanych baterii cynkowych i już założyła firmę Start-up, która realizuje projekt. Profesor Patrik Johansson z Chalmers University proponuje zastosowanie aluminium w technologii długotrwałych baterii, uwzględniającej szczególny postulat dotyczący niskich kosztów. Grupa badawcza wokół profesora Xiangwu Zhang z North Carolina State University prezentuje koncepcję wydajnych baterii sodowo jonowych, przy której zastosowanie znajdują specjalne metody w produkcji elektrod.

Celem konkursu, stanowiącego istotny element programu Co-Creation, jest znajdowanie nowych pomysłów i nawiązywanie kontaktów. Program został wdrożony przez firmę BASF z okazji 150-lecia firmy. Program pod nazwą Creator SpaceTM oferuje innowacyjne formaty związane z wirtualną oraz osobistą wymianą. Obejmował on również trzy sympozja ekonomiczne. W ten sposób chciano podjąć dyskusję na tematy związane z energią, odżywianiem i życiem miejskim. BASF chce zgromadzić ludzi i pomysły, aby pracować nad rozwiązaniami w zakresie ważnych wyzwań społecznych. Konkurs związany z innowacjami w zakresie magazynowania energii był koordynowany przez dział badawczy BASF „Process Research and Chemical Engineering“.

 

Źródło: BASF

Authors

Related posts

Góra
English