Jak zwiększyć efektywność w sektorze wydobywczym – 3 skuteczne kroki

Zakłady sektora wydobywczego są jednymi z najbardziej energochłonnych przedsiębiorstw. Jednocześnie są one kluczowe dla gospodarki, gdyż zapewniają surowce potrzebne do wyprodukowania energii. Według szacunków firmy Schneider Electric w ciągu najbliższych 40 lat konsumpcja energii na świecie wzrośnie dwukrotnie. W samym sektorze przemysłowym będzie to wzrost o 35%. Sektor wydobywczy musi więc zoptymalizować pracę i konsumpcję energii, aby utrzymać tempo rozwoju.

 

Schneider Electric kopalnia_m

 

Przemysł, a w szczególności sektor wydobywczy będzie nadal konsumować znaczącą ilość produkowanej na świecie energii. Oznacza to również, że będzie musiał ponosić dużą część kosztów związanych z koniecznością redukcji emisji CO2. To wszystko sprawi, że trzeba będzie czterokrotnie podnieść efektywność sektora, aby racjonalnie wykorzystać dostępne zasoby i energię. Jak więc przygotować się na te zmiany?

 

#Krok 1 Definiowanie kluczowych obszarów

Definiowanie kluczowych obszarów polega na identyfikowaniu miejsc, w których zasoby zakładu jak np. energia elektryczna mogą być lepiej wykorzystane. Rosnące ceny energii to konieczność poszukiwania efektywności, a tę najlepiej znaleźć tam, gdzie zużycie jest największe, czyli w parku maszynowym. Kluczowe obszary to także systemy oświetlenia czy ogrzewania, a w przemyśle wydobywczym również wentylacji korytarzy. To wszystko ma ogromne znaczenie w zakresie wykorzystania energii. W przeszłości zasoby takie jak energia czy woda traktowane były jako nieodłączny element procesu produkcji. Przemysł nie przywiązywał do tego szczególnej uwagi, gdyż zasoby te były tanie. Dziś traktowane powinny być one jako krytyczne zmienne, które mają istotny wpływ na koszty funkcjonowania zakładu oraz wymagają odpowiedniego mierzenia, zarządzania i raportowania. Schneider Electric, jako globalny specjalista w zarządzaniu energią i automatyce wskazuje, że przy wykorzystaniu najnowszych technologii oraz oprogramowaniu do zarządzania operacjami możliwe jest uzyskanie 20% wzrostu produktywności.

 

#Krok 2 Mierzenie efektywności i prognozowanie przy użyciu nowych technologii

Głównym problemem sektora wydobywczego w zakresie podnoszenia efektywności produkcji jest lepsze wykorzystanie energii bez jej ograniczania. Dlatego też drugim, najważniejszym krokiem jest zastosowanie kompleksowych narzędzi do pomiarów i wykorzystania energii na podstawie historycznych i aktualnych pomiarów. To z kolei pozwala określić przyszłe zapotrzebowanie oraz dostosować pracę maszyn i odpowiednie zużycie energii. W tym celu stosowane jest specjalne oprogramowanie służące do zarządzania energią, które monitoruje i prezentuje w formie przystępnych raportów zużycie energii. Dzięki temu otrzymujemy bardzo dokładne informacje na temat aktualnych zdarzeń w zakładzie i możemy w czasie rzeczywistym reagować i zabezpieczać przed zwiększonymi kosztami – mówi Ireneusz Martyniuk, Wiceprezes Pionu Przemysłu w Schneider Electric Polska.

 

#Krok 3 Implementacja zdobytych danych

Dane uzyskane z zastosowania systemów monitoringu pozwalają na stworzenie odpowiedniego podejścia do zarządzania zasobami w zakładzie jak i planowania całego procesu wydobywczego, tak aby był on maksymalnie efektywny. Dlatego konieczne jest odpowiednie podejście, którego celem będzie systematyczna redukcja konsumpcji energii. Prawidłowe podejście w zakresie implementacji powinno opierać się na:

  1. Identyfikacji dróg dostarczania energii
  2. Raportowaniu w czasie rzeczywistym aktualnego zużycia energii
  3. Stworzeniu modelu zużycia energii opracowanego na podstawie prognoz zużycia
  4. Wykorzystaniu prognozy dla określenia celów w zakresie wykorzystania energii
  5. Analizie wyników dla określenia czy cel został osiągnięty

Implementacja to również montaż odpowiedniego systemu opomiarowania, który będzie mógł dostarczać informacje na temat wykorzystania energii ze wszystkich najważniejszych punktów konsumpcji energii w zakładzie – od biur po taśmy transportujące surowiec czy szyby kopalniane. W przypadku, gdy niemożliwe jest ograniczenie zużycia w danym miejscu, możliwe jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań w zakresie automatyki, które zwiększą efektywność produkcji, ale również efektywność energetyczną. Takie podejście przynosi wymierne korzyści, a świadczy o tym fakt, że 9 na 10 największych światowych firm wydobywczych korzysta z rozwiązań, które dostarczamy – dodaje Ireneusz Martyniuk.

Sektor wydobywczy jest szczególnie ważny dla gospodarki. Dzięki surowcom, które dostarcza, możliwe jest funkcjonowanie wielu milionów ludzi. Aby firmy z tego sektora mogły nadal sprawnie funkcjonować muszą być efektywne i opłacalne. Nowoczesne technologie pozwalają zwiększać efektywność zakładów i umożliwiają realizację ich celów biznesowych.

 

Źródło: Schneider Electric

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English