Wykonano ponad jedną czwartą prac w Elektrowni Opole

Opole 2015_11_23_blok5i6_marcisz_1_m

Chłodnie kominowe nr 5 i 6. Zdjęcie: Przemysław Marcisz

 

Zaawansowanie prac na budowie bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole osiągnęło 27 proc. Trwają prace przy stawianiu najwyższego obiektu na budowie – chłodni kominowej, która osiągnęła wysokość 150 m, z docelowych 185 m. Na grudzień zaplanowano rozpoczęcie wykonywania płaszcza żelbetowego chłodni kominowej nr 6. Trwa również montaż zewnętrznych rurociągów wody chłodzącej.

 

Opole 2015_11_23_blok5i6_marcisz_3_m

Pylony oraz konstrukcja kotła nr 5. Zdjęcie: Przemysław Marcisz

 

Prace prowadzone są także w innych obiektach. Trwa montaż konstrukcji stalowej kotłowni bloku nr 5, przygotowywany jest również montaż kanałów spalin i kanałów powietrza. Rozpoczęto montaż części ciśnieniowej kotła scalając rury wieszakowe zewnętrzne, wciągając bandaże kotła, scalając ekrany proste kotła, wciągając kanały powietrza do palników oraz powietrza pierwotnego do młynów. W styczniu 2016 roku zaplanowane jest rozpoczęcie montażu głównej konstrukcji stalowej kotła nr 6 i konstrukcji drugorzędnej kotłowni nr 6.

 

Opole 2015_11_23_blok5i6_marcisz_7_m

Widok ogólny na maszynownie bloków nr 5 i 6. Zdjęcie: Przemysław Marcisz

 

W maszynowni bloku nr 5 zakończono wylewanie fundamentu turbogeneratora. Aktualnie trwa montaż konstrukcji stalowej maszynowni nr 5. Również w bloku nr 5, przy absorberze, głównym elemencie instalacji mokrego odsiarczania spalin, trwają z kolei prace związane ze spawaniem blach dna absorbera oraz montażem stożka z kanałem wylotowym spalin.

Poza głównymi elementami bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole trwają intensywne prace przy rozbudowie placów węglowych. Zbrojenie i betonowanie poszczególnych pól płyty żelbetowej placu składowego węgla oraz wykonanie układu odwodnienia placów węglowych to najważniejsze z aktualnie realizowanych w tej części zadań.

 

Opole 2015_11_23_blok5i6_marcisz_8_m

Plac węglowy i okolice maszynowni. Zdjęcie: Przemysław Marcisz

 

Budowa bloków nr 5 i 6 na węgiel kamienny w Elektrowni Opole to kluczowy projekt w portfelu inwestycyjnym PGE. Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2015 roku Grupa przeznaczyła na ten cel 1,7 mld zł. Trwające od lutego 2014 r. prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i osiągnęły 27 proc. zaawansowania.

 

Źródło: PGE

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English