W Gdyni rozpoczął działalność Park Konstruktorów

Wzorcownie, pracownie projektowe i prototypownie dla nowych produktów i wynalazków znajdują się w Parku Konstruktorów w Gdyni. Park, który powstał w jednym z biurowców byłej stoczni w Gdyni ma być zapleczem wdrożeniowo-produkcyjnym dla innowacyjnych firm.
Park KOnstruktorow Gdynia_m

Zdjęcie: PPNT Gdynia

Park Konstruktorów powstał dzięki współpracy dwóch pomorskich instytucji – Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni (PPNT) oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedstawiciele tych instytucji mówią, że to unikalne w skali kraju miejsce dla wszystkich innowatorów, gdzie w małej skali można testować prototypy i próbne serie własnych wynalazków.

W środę podczas uroczystego otwarcia Parku Konstruktorów prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Teresa Kamińska podkreśliła, że jest to miejsce dla specjalistów z wielu dziedzin, którzy chcą rozwijać swoje projekty technologiczne. – Naszym celem jest stworzenie nowej jakości produktów i usług, a tym samym wzrost znaczenia innowacyjności i zaawansowanych technologii – tłumaczyła.

Jest przekonana, że istnienie takiego obiektu daje możliwość współpracy uczelni i firm np. z sektora gospodarki morskiej. – Park jest bardzo ważny dla tego terenu postoczniowego, gdzie działa już wiele firm z sektora morskiego, ale i dla całego Pomorza; tego typu obiekty powinny powstawać tuż obok firm, które mają obsługiwać – dodała Kamińska.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek zwrócił uwagę, że park Konstruktorów jest “narzędziem wsparcia małej i średniej przedsiębiorczości, podmiotów, które kreują wartość dodaną w obszarze innowacji”. – To jest dziś bardzo ważny obszar rozwoju gospodarczego, który chcemy wspierać; ta przestrzeń będzie pozwalała firmom dokończyć prace nad realizowanymi projektami i rozwijać gospodarczo Gdynię i Pomorze – dodał. Zapewnił, że projekt był szyty bardzo precyzyjnie na miarę potrzeb firm, które będą korzystały z tego zaplecza.

Wicedyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, Ewa Janczukowicz-Cichosz powiedziała, że prowadzone są rozmowy z kilkunastoma firmami, które chcą realizować w Parku swoje projekty i prototypy. – Jeszcze nie jest to lista zamknięta więc zainteresowani mogą się ciągle zgłaszać – dodała. Powiedziała, że w Parku będą firmy-rezydenci, ale obiekt oferuje też laboratoria i pracownie firmom zewnętrznym. –Jest to oferta dla wszystkich firm – dodała.

Zaznaczyła, że Park stanowi rozszerzenie innowacyjnej oferty Parków Naukowo-Technologicznych z Gdańska i Gdyni. – Parki dysponują powierzchnią, głównie biurową, a firmy bardzo często zgłaszają zapotrzebowanie na miejsce do prototypowania i realizowania krótkich serii – wyjaśniła.

W wyremontowanym budynku byłej stoczni (kiedyś nazywanym Pentagonem), o powierzchni ok. 5,6 tys. m kw. powstały nowe prototypownie, warsztaty, pracownie projektowe, m.in.: Pracownia Badań Nieniszczących i Niszczących, Pracownia Łączności i Nawigacji, Wzorcowania Przyrządów Pomiarowych, przystosowane do tzw. czystej produkcji elektroniki, automatyki, robotyki, inżynierii oraz wzornictwa przemysłowego.

Przygotowane zostały także przestrzenie dla projektantów i architektów. Twórcy i konstruktorzy z Parków Naukowo-Technologicznych z Gdyni i Gdańska będą mogli w nowym obiekcie przeprowadzać testy, badania oraz udoskonalać technologie, które są tworzone w obu parkach.

Park Konstruktorów jest kolejnym etapem rewitalizacji terenów byłej Stoczni Gdynia. Koszt utworzenia Parku w wysokości ponad 30,6 mln zł w 85 proc. został pokryty z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. Pozostałą kwotę, w ramach umowy partnerskiej, wniosły Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (w postaci nieruchomości) i Miasto Gdynia.

Generalnym wykonawcą przebudowy była firma Dekpol. Prace budowlane o wartości 16,4 mln zł netto objęły kompleksową modernizację budynku w systemie “zaprojektuj i wybuduj”.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna na terenach o powierzchni ok. 200 ha po zlikwidowanej Stoczni Gdynia stworzyła nowoczesne centrum przemysłowo-biznesowe pod nazwą Bałtycki Port Nowych Technologii. Zmodernizowano i rozbudowano dwa największe biurowce, infrastrukturę techniczną i drogi.

Obecnie na terenie byłej Stoczni Gdynia działają firmy związane z gospodarką morską: Crist SA, Energomontaż-Północ Gdynia, Stocznia Remontowa Nauta i Vistal Stocznia Remontowa.

 

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

http://naukawpolsce.pap.pl

Authors

Related posts

Góra
English