Uroczyste otwarcie Centrum Grafenu

Po 10 latach intensywnych prac nad grafenem polscy naukowcy będą mogli wreszcie realizować swoje badania w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w najnowsze urządzenia światowej klasy. Umożliwi im to otwarte dziś Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii. Realizacja pierwszego etapu inwestycji była możliwa m.in. dzięki przyznanej przez samorząd województwa mazowieckiego unijnej dotacji w wysokości 36 mln zł.

Cetrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii jest częścią Instytutu Technologii Materiałów Elektrocznicznych w Warszawie. Będą tu prowadzone badania nie tylko nad metamateriałami, kryształami fotonicznymi, nanokompozytami, ale w szczególności nad grafenem. Jest to jedna z najbardziej innowacyjnych, rozwojowych i perspektywicznych dziedzin w badaniach światowych. W dodatku produkcja grafenu na skalę przemysłową daje niezwykłe możliwości rozwoju gospodarczego.

ITME Otwarcie_Centrum71_m

 

Budowa Centrum została podzielona na etapy. Zzakończono pierwszy etap inwestycji, w ramach którego powstały nowe oraz zmodernizowano już istniejące w ITME laboratoria. Zakupiono nowoczesną aparaturę badawczo-naukowa, m.in. spektrometr mas jonów wtórnych, fotoelektronowy spektrometr rentgenowski, skaningowy mikroskop elektronowy, mikroskop sił atomowych. Zmodernizowano niezbędną infrastrukturę techniczną i teleinformatyczną. Wszystko po to, by zapewnić pełną współpracę z innymi ośrodkami badawczymi – zarówno z kraju, jak i z zagranicy

Centrum jest częścią ogromnego przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego celem była budowa  innowacyjnego kompleksu  naukowo-badawczego w dziedzinie nanotechnologii. Nowatorska architektura,  funkcjonalność, profesjonalne zaplecze techniczne, najnowocześniejsza aparatura badawcza i technologiczna, pomieszczenia laboratoryjne o wysokiej klasie czystości, powierzchnie biurowe i socjalne – to wszystko umożliwi realizację innowacyjnych i przełomowych badań w dziedzinie nowych nanotechnologii.

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych jest jedną z czołowych placówek naukowo-badawczych realizujących, co warto podkreślić, z wielkimi sukcesami nowatorskie badania w wielu obszarach związanych z nowymi technologiami. W ITME opracowano i opatentowano różne technologie wytwarzania grafenu, które pozwoliły na produkcję najwyższej jakości tego materiału oraz prowadzenie intensywnych badań aplikacyjnych.

Projekt Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii – Etap I został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. W przyszłości, w ramach kolejnego etapu, powstanie nowy budynek laboratoryjny mieszczący specjalistyczne pracownie i sale konferencyjne.

Źródło: ITME
Authors

Related posts

Góra
English