W Zielonce powstało supernowoczesne Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych

fot: Marek Korlak

Zdjęcie: Polonia Aero, fot: Marek Korlak

 

– Ten innowacyjny projekt jest wizytówką efektywnego wykorzystania funduszy europejskich w Polsce. Środki unijne zainwestowano w bardzo nowoczesną infrastrukturę badawczą, która umożliwi prowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych na najwyższym światowym poziomie  – mówiła wiceminister Iwona Wendel podczas uroczystości otwarcia Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych w Zielonce koło Warszawy.

Laboratorium przeznaczone będzie do testowania prototypów turbin niskiego ciśnienia, wykorzystywanych w silnikach lotniczych. To jeden z najnowocześniejszych i największych tego typu ośrodków badawczych na świecie. Umożliwi nie tylko prowadzenie badań naukowych, ale także na realizację zleceń w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych od największych koncernów lotniczych.

 

fot: Marek Korlak

Zdjęcie: Polonia Aero, fot: Marek Korlak

W celu realizacji tak innowacyjnego projektu została powołana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero”. Ustanowiła ona konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzą: światowy lider branży lotniczej koncern Avio Aero, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, a także polski partner biznesowy – Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A. w Warszawie.
Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, a zatem łączy w sobie potencjał i ambicje polskich uczonych, a także odpowiada na konkretne potrzeby krajowego i światowego przemysłu lotniczego – podkreślała wiceminister Wendel.
Dodała, że inwestycja ta wpisuje się w dynamiczny rozwój branży lotniczej w Polsce. Rozwijają się klastry grupujące firmy tego sektora, czego przykładem może być podkarpacka Dolina Lotnicza, klastry lotnicze na Śląsku i w Wielkopolsce.
Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych będzie miejscem, gdzie młodzi polscy naukowcy i inżynierowie uczestnicząc w badaniach zlecanych przez krajowe i zagraniczne firmy lotnicze będą mogli wykorzystać swój potencjał, a dzięki pracy w międzynarodowym środowisku jeszcze zwiększą swoje kompetencje  – zaznaczyła wiceszefowa resortu infrastruktury i rozwoju.

 

poloniaaero_03_11_2015_male_m

Zdjęcie: Polonia Aero

Przypomniała również, że w Programie Inteligentny Rozwój będą wspierane inwestycje, które w największym stopniu przyczynią się wzmocnienia powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorcami oraz będą prowadzić do większych wydatków na badania i rozwój, w szczególności ze środków prywatnych.
Zwiększenie wydatków na działalność B+R jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi Polska. Bez tego nie zbudujemy gospodarki opartej na wiedzy, oferującej produkty i usługi zaawansowane technologicznie, konkurencyjnej w stosunku do innych krajów – podkreśliła I. Wendel.

 

Polonia Aero1

Zdjęcie: Polonia Aero

Projekt Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych otrzymał 188,7 mln zł dofinansowania z Programu Innowacyjna Gospodarka.

 

Źródło: MIR

Authors

Related posts

Góra
English