Projektowanie podłóg przemysłowych

02 projektowanie-podlog-przemyslowych_m

 

Piotr Hajduk

PWN

 

Kompleksowe omówienie zagadnień projektowania posadzek betonowych.

W książce są opisane rozwiązania aktualnych zagadnień związanych z projektowaniem przemysłowych posadzek betonowych, ważnych zarówno dla współczesnego budownictwa przemysłowego, jak i ogólnego.

W kolejnych rozdziałach przedstawiono:

– rys historyczny rozwoju nawierzchni przemysłowych,

– wymagania stawiane posadzkom,

– obowiązujące przepisy i stosowane normy,

– oddziaływania i obciążenia posadzek przemysłowych,

– zasady konstruowania warstw posadzek,

– wymiarowanie posadzek.

Opracowanie jest wynikiem wieloletnich doświadczeń autora nabytych przy projektowaniu, wykonawstwie i nadzorze licznych zakładów przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej realizowanych w kraju i za granicą. W pracy wykorzystano ważniejsze publikacje powstałe w ostatnich latach. Uwzględniono wymagania aktualnych norm Eurokodu, ale również zamieszczono informacje oparte na wcześniej obowiązujących przepisach, w obszarach, gdzie ta wiedza jest dalej przydatna w procesie projektowania.

www.pwn.pl

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English