Badanie i oczyszczanie olejów

Źródło CMT_m

Źródło: CMT

 

Prowadzenie regularnej kontroli stanu olejów przemysłowych gwarantuje niezawodność pracy maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. W przypadku pojawienia się zanieczyszczeń w oleju stosuje się różnego rodzaju technologie filtracji i oczyszczania.

 

Środki smarowe, w tym także oleje, pełnią w urządzeniach i maszynach wiele ważnych funkcji. Podstawową i niezwykle ważną jest zmniejszenie tarcia i zużycia. Równie istotna jest ochrona przed korozją, odprowadzanie ciepła i przenoszenie ciśnień w wypadku urządzeń ciśnieniowych.

Każdy środek smarowy ulega starzeniu, głównie w wyniku utleniania. Czynnikami sprzyjającymi temu procesowi są: temperatura, obecność wody i metalicznych katalizatorów, czyli metali pochodzących ze zużycia. W konsekwencji dochodzi do powstawania szlamów, nagarów i laków.

Jak podają źródła naukowe, uszkodzenia i przedwczesne zużycia elementów spowodowane zanieczyszczeniami stanowią około 80% wszystkich awarii w układach hydraulicznych.

Dlatego tak ważna jest analiza, której poddawane są nie tylko zmiany właściwości oleju wynikające z procesów starzenia, ale także obecność zanieczyszczeń dostających się do niego, głównie na skutek procesów zużyciowych.

Jak podkreśla Sobiesław Chanek, specjalista ds. Serwisu Olejowego z firmy Orlen Oil, sukcesywnie prowadzone analizy oleju pozwalają na ocenę jego stanu pod kątem stopnia degradacji, zmian własności użytkowych oraz obecności zanieczyszczeń pochodzących z procesów zużyciowych oraz z otoczenia pracy maszyny. Analizy olejowe dostarczają informacji o stanie maszyny i umożliwiają wczesne wykrycie zużytych podzespołów oraz części, przez co można skutecznie zapobiegać mogącym wystąpić awariom.

Najczęściej monitorowaniu podlegają oleje pracujące w układach hydraulicznych (np. prasy hydrauliczne, wtryskarki, ciężkie maszyny budowlane), turbinowych (układy smarowania łożysk, układy pomocnicze i regulacyjne), wysokoobciążonych przekładni przemysłowych, wanien hartowniczych, systemów grzewczych, a także silników spalinowych pojazdów.

 

Zakres badania

W zależności od rodzaju oleju, jego warunków pracy oraz częstotliwości kontroli ustalane są odpowiednie parametry fizykochemiczne podlegające badaniom. W przypadku olejów hydraulicznych najważniejszymi z nich są: lepkość kinematyczna, zawartość wody, liczba kwasowa i zasadowa, zawartość pierwiastków zużyciowych oraz klasa czystości.

Innymi dodatkowymi badaniami służącymi do oceny stanu oleju są np.: charakterystyka pienienia (odporność na pienienie), temperatura płynięcia oraz temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym – informująca o zagrożeniach pożarowych oraz o występowaniu w oleju zanieczyszczeń w postaci lekkich frakcji, takich jak np. paliwo, rozpuszczalniki, oleje silnikowe.

Każdy typ urządzeń według danych producentów i ogólnych charakterystyk olejów ma określone wymagania dopuszczalnych zmian wyżej wymienionych parametrów. Dzięki temu można w miarę szybko ocenić i zinterpretować wyniki dokonanych pomiarów.

Zakres badań ustalany jest w zależności od indywidualnych wymagań i warunków pracy oraz częstotliwości. Ruchowe analizy kontrolne mogą być wykonywane u użytkownika, a badania specjalistyczne w odpowiednich jednostkach badawczych – wyjaśnia Sobiesław Chanek.

Oczywiście na badania laboratoryjne niezbędny jest czas zarówno na pobranie prób, jak i przeprowadzenie analiz pobranych próbek i przedstawienie użytkownikowi wiążących interpretacji wyników. Często wykorzystywane są badania miernikami automatycznymi. To o tyle istotne, że dla niektórych parametrów pozwalają one na przeprowadzenie pomiarów nawet bez pobrania próbek z miejsca eksploatacji – z układu. To doskonałe narzędzia do szybkiej diagnostyki na miejscu eksploatacji.

 

Authors

Related posts

Góra
English