Mocne perspektywy wzrostu w zakresie integracji, stabilizacji i przechowywania energii odnawialnej

Frost & Sullivan identyfikuje mocne perspektywy wzrostu w zakresie integracji, stabilizacji i przechowywania energii odnawialnej. Integracja energii odnawialnej spowoduje wzrost na rynku przechowywania energii w akumulatorach podłączonych do sieci do 8,3 mld USD do 2024 r.

 

Rynek przechowywania energii w akumulatorach o skali przemysłowej podłączonych do sieci szybko się rozwija pod wpływem ważnych przełomów technologicznych i wzrostu możliwości wytwarzania. Rozwój rynku zwrócił uwagę rządów, które wprowadzają korzystne inicjatywy polityczne takie jak subsydia, preferencyjne taryfy i cele na największych rynkach. Komercjalizacja rozwiązań podłączonych do sieci o skali przemysłowej przyspieszy po roku 2017, zapewniając wielkie możliwości firmom posiadających technologiczne zdolności do konkurencji.

Według nowej analizy Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, pt. Globalne rynki systemów przechowywania energii w akumulatorach o skali przemysłowej podłączonych do sieci, (Global Utility Scale, Grid-Connected Battery Energy Storage System Markets) (http://www.frost.com/mb0c) wynika, że przychody osiągnięte przez branżę w roku 2014 zamknęły się kwotą 0,46 mld USD i prognozuje się, iż do roku 2024  rynek ten zwiększy się do 8,30 mld USD.  Oczekuje się, że w ciągu kolejnych dwóch do trzech lat akumulatory litowo-jonowe staną się wiodącą technologią w zakresie systemów podłączonych do sieci o skali przemysłowej.

Dodatkowe informacje dotyczące niniejszej analizy są dostępne pod adresem: http://owl.li/TqlUc

 

Frost & Sullivan_m

 

Globalny wzrost generowania energii odnawialnej  o zmiennej wydajności, zwłaszcza wiatrowej i fotowoltaicznej, zmienił politykę regulacyjną odnoszącą się do połączenia źródeł energii odnawialnej z siecią. Napędza to zapotrzebowanie na modernizację sieci poprzez szybkoreagujące technologie przechowywania, takie jak systemy magazynowania energii w akumulatorach (battery energy storage systems, BESS).

Magazynowanie energii w akumulatorach jest w stanie zapewnić elastyczność w sieci dla różnych zastosowań końcowych – zauważa analityk  działu Energy & Power w firmie Frost & Sullivan, Ross Bruton. – Największymi zaletami tego rozwiązania są zapewnianie stabilizacji dostarczania rozproszonej energii odnawialnej ze zmiennych źródeł oraz przechowywanie energii, a także szybkie, krótkoterminowe równoważenie energii elektrycznej dla rynków pomocniczych.

Co więcej, szybki rozwój powiązanych rynków akumulatorów do pojazdów elektrycznych/hybrydowych, elektroniki użytkowej czy elektroniki do noszenia zredukował koszty i przyspieszył rozwój technologiczny oraz zwiększył możliwości produkcyjne. W tym scenariuszu, technologia wykorzystująca akumulatory będzie jedną z najbardziej obiecujących opcji do przyszłej komercjalizacji w zakresie magazynowania rozproszonego.

Optymizm związany z tym rynkiem jest jednak do pewnego stopnia hamowany przez typowe wyzwania pojawiające się na wczesnych etapach rozwoju rynku, takie jak:

  •        Wysokie koszty
  •        Słaba dojrzałość technologii
  •        Brak jasnego modelu biznesowego i propozycji wartości
  •        Ograniczone dane z zastosowań praktycznych, które mogłyby wspierać wydajność laboratoriów i standardy bezpieczeństwa
  •        Nieodpowiednie zachęty, cele i polityka wspierająca
  •        Niewiele przypadków konsolidacji rynku dla gotowych rozwiązań

Ogółem, atrakcyjne ceny w połączeniu ze wzrostem produkcji i polityką wspierają rozwój energii odnawialnej zwiększą zdolność banków do realizacji projektów magazynowania związanych z energią odnawialną – dodaje Bruton.

 

Źródło: Frost & Sullivan

Authors

Related posts

Góra
English