Przekładniki z ABB w Przasnyszu zwiększą bezpieczeństwo energetyczne warszawskiej ciepłowni Kawęczyn

Zakład Aparatury Wysokich Napięć ABB w Przasnyszu dostarczy 48 przekładników WN na potrzeby modernizacji zasilania układów pomiarowych i zabezpieczeniowych w warszawskiej Ciepłowni Kawęczyn. Urządzenia zwiększą bezpieczeństwo energetyczne całej instalacji.

 

C+Kawęczyn+(13)_m

Zdjęcie: Archiwum PGNiG TERMIKA

 

W ramach otrzymanego zamówienia ABB dostarczy firmie ELBUD Warszawa 33 przekładniki kombinowane typu PVA 123A i 15 przekładników napięciowych. 5-rdzeniowe i 4-uzwojeniowe urządzenia typu PVA 123A zostały wyposażone w izolator osłonowy, wykonany z porcelany, o drodze upływu wymaganej dla III strefy zabrudzeniowej. Wartość zamówienia wyniosła ponad 1 mln PLN.
Wymiana przekładników starego typu związana jest z modernizacją zasilania układów pomiarowych i zabezpieczeniowych w sieciach elektroenergetycznych ciepłowni Kawęczyn. Firma Elbud zainstaluje w ciepłowni nowoczesne przekładniki produkcji ABB, których produkcję rozpoczęto w 2011 roku w fabryce ABB w Przasnyszu jako kolejny etap rozwoju przekładników WN wytwarzanych w Polsce. Inwestorem jest Ciepłownia Kawęczyn, należąca do PGNiG TERMIKA.
W ramach umowy ABB dostarczy przekładniki do klienta w ciągu 12 tygodni od daty zawarcia kontraktu, co jest najkrótszym terminem na rynku. – Zaoferowaliśmy klientowi najkrótszy osiągalny termin dostawy – powiedział Grzegorz Syska, kierownik obszaru sprzedaży w Lokalnej Jednostce Biznesu Produktów Energetyki WN. – Nowo pozyskany kontrakt jest dla nas kontynuacją współpracy z Ciepłownią Kawęczyn. Cieszymy się, że nowa, niezawodna technologia PVA 123 zyskuje uznanie również użytkowników naszych przekładników starszego typu, produkowanych w latach 80. i 90.
Przekładniki przetwarzają wysokie prądy i napięcia występujące w linii przesyłowej do niższych, znormalizowanych wartości, które mogą być obsługiwane przez instrumenty pomiarowe i zabezpieczeniowe. Są one wykorzystywane do sterowania siecią, do urządzeń zabezpieczeniowych oraz do pomiaru ilości przesyłanej energii i wynikających z tego rozliczeń pomiędzy dostawca a odbiorcą (liczniki energii).
ABB jest wiodącym innowatorem na światowym rynku przekładników wysokiego napięcia. W roku 2012 Zakład Aparatury Wysokich Napięć ABB w Przasnyszu rozpoczął kolejną inwestycję, zwiększającą jakość produkowanych aparatów poprzez pełną kontrolę procesu produkcji oraz podnoszącą wydajność fabryki tak, aby w pełni zaspokoić możliwości dostępnych rynków i rozwijać eksport na nowe rynki zbytu.

 

Źródło: ABB

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English