Politechniczny grafen

Politechniczny-grafen_m

Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej dokonują symbolicznego otwarcia Laboratorium Grafenowego PW. Fot. BPW

24 września 2015 roku Politechnika Warszawska otworzyła Laboratorium Grafenowe, w którym prowadzone będą prace nad produkcją i zastosowaniem grafenu płatkowego.
Laboratorium Grafenowe powstało na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. W Laboratorium wytwarzany będzie standaryzowany grafen płatkowy na potrzeby badawcze.
Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Politechniki Warszawskiej oraz dzięki dofinasowaniu UE w ramach Działania 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi 4,5 mln zł, z czego blisko 630 tys. zł to wkład własny Uczelni.
Obszary działalności Laboratorium Grafenowego PW to:
– wytwarzanie standaryzowanego grafenu płatkowego o powtarzalnych, ściśle zdefiniowanych właściwościach na potrzeby badań aplikacji grafenowych,
– opracowanie metod modyfikacji i funkcjonalizacji grafenu płatkowego pod kątem jego aplikacji, np. do wytwarzania materiałów kompozytowych, w przemyśle chemicznym, czy też w biomedycynie.
Bogate zaplecze aparaturowe Laboratorium Grafenowego PW daje możliwość laboratoryjnego wytwarzania i modyfikacji grafenu płatkowego w sposób standaryzowany i powtarzalny. Możliwa jest też dokładna analiza fizykochemiczna różnych form grafenu, m.in. zawartości zanieczyszczeń, stopnia funkcjonalizacji materiałów grafenowych oraz badanie przemian fazowych i właściwości cieplnych.

 

Źródło: PW

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English