Kolejne zezwolenia w W-M SSE

W Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej koniec lata zaowocował wydaniem kilku pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.
Trzy przedsiębiorstwa podjęły decyzje o lokalizacji swoich inwestycji na terenie naszej strefy:
Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko (Podstrefa Morąg), Zakład Poligraficzny „POL-MAK” Przemysław Makowiak, Danuta Makowiak spółka jawna (Podstrefa Iława) oraz FMR  LISICKI Janusz Lisicki (Podstrefa Nidzica). Pierwsza  będzie realizować inwestycję polegającą na budowie hali produkcyjno-magazynowej o pow. ok. 2000 m², zakupie maszyn i urządzeń, rozbudowie i modernizacji istniejących środków trwałych, zakupie środków transportu. Planowany jest również zakup i wdrożenie programu zarządzania produkcją i magazynami oraz oprogramowania komputerowego w związku z rozwojem działalności.

 

FMR Lisicki kombajn_m

 

Drugie przedsiębiorstwo to firma z branży papierniczej. Przedmiotem inwestycji będzie budowa hali wraz z częścią biurowo-socjalną oraz zakupu innowacyjnej linii technologicznej.

Trzeci inwestor wybuduje halę produkcyjno-magazynową z infrastrukturą towarzyszącą oraz linię technologiczną do produkcji maszyn rolniczych. Ponadto w ramach wydanego pozwolenia nastąpi wdrożenie nowego procesu technologicznego w oparciu o własne wyniki prac badawczo-rozwojowych.

W wyniku powyższych inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 68,85 mln zł i utworzone będą co najmniej 82 nowe miejsca pracy.

 

Źródło: WMSSE

Authors

Related posts

Góra
English