URSUS planuje inwestycje w segmencie autobusów

W ramach realizacji przyjętej strategii spółka Ursus zamierza intensyfikować swoje procesy inwestycyjne dotyczące utworzenia silnego ośrodka produkcji i rozwoju autobusów (głównie elektrycznych i niskoemisyjnych). W kwietniu br. spółka otrzymała homologację na autobus elektryczny o nazwie Ursus, dzięki czemu może go produkować i sprzedawać do krajów Unii Europejskiej.

 

 

 

Ursus Ekovolt

W Polsce zarejestrowanych jest łącznie ponad 100 tys. autobusów. Ich struktura wiekowa jest bardzo niekorzystna. Ponad 75% z nich to pojazdy jest starsze niż 10 lat. Najstarszy tabor funkcjonuje w komunikacji podmiejskiej i międzymiastowej. Struktura taboru, wielkość populacji oraz środki finansowe uzyskiwane z UE decydują o tym, że Polska jest dziś jednym z najpoważniejszych rynków autobusowych w Europie.

Wg raportu PZPM, Polska jest trzecim największym producentem autobusów w UE (prognoza na 2015 r.: 5,3 tys. szt.) i nasz udział rynkowy stale rośnie. Zdecydowana większość (ponad 80%) autobusów produkowanych w Polsce jest sprzedawana na rynkach zagranicznych (głównie Niemcy, Francja, Skandynawia). Normy unijne jednoznacznie wspierają rozwój transportu miejskiego o obniżonym poziomie hałasu i emisji spalin, czyli m.in. autobusy elektryczne.

Dzięki uzyskanej homologacji spółka Ursus jest już obecna na tym rynku. Trolejbusy jeżdżą już po ulicach Lublina, jednakże firma ma apetyt na powalczenie z największymi graczami tego rynku i zajęcie na nim istotnej pozycji.

Wg analiz firmy w perspektywie najbliższych 3 lat tylko w polskich miastach odbędą się przetargi na zakup 500–600 nowych autobusów elektrycznych. Poza granicami polski w najbliższym czasie Ursus weźmie udział w przetargach organizowanych w Szwecji, Anglii, Izraelu, Republice Czeskiej i Meksyku na łączną ilość ponad 500 szt. autobusów elektrycznych.

Minimalny koszt takiego pojazdu to 1,6 mln zł i mimo, że jest on ok. 2-krotnie wyższy od autobusu tradycyjnego to późniejsze koszty eksploatacyjne są niższe aż o 75%. Autobus Ekovolt ma istotne z punktu widzenia zamawiającego przewagi konkurencyjne. Dlatego firma planuje ponieść nakłady na dalszy rozwój naszej oferty produktowej w tym obszarze, ponadto spodziewa się istotnego wzrostu udziałów w tym rynku, co będzie wymagało zaangażowania znacząco większej ilości kapitału obrotowego.

 

Źródło: Ursus

Authors

Related posts

Góra
English