ABB przyspiesza proces zmian: Etap Drugi strategii Next Level

Firma ABB rozpoczęła drugi etap swojej strategii Next Level, opierający się m.in. na reorganizacji struktury dywizyjnej, mającej na celu generowanie wzrostu organicznego poprzez tworzenie większej wartości dla klientów w sposób bardziej spójny i wydajny. W tym celu wykorzystywana jest łączona oferta w zakresie energetyki i automatyki. Firma planuje uzyskać 1 mld USD oszczędności w obszarze pracowników umysłowych, uwolnić 2 mld USD gotówki oraz zwiększyć aktywność w tworzących wartość przejęciach.

 

ABB lodz-1_m

Fabryka transformatorów w Łodzi

 

– Przyspieszamy, rozpoczynając Etap 2 naszej strategii Next Level – powiedział prezes zarządu Grupy ABB Ulrich Spiesshofer. – Dzięki działaniom, o których dzisiaj mówimy, klienci otrzymają dodatkową wartość w sposób bardziej spójny poprzez naszą unikalną ofertę w zakresie energetyki i automatyki. Jednocześnie uprościmy swoją strukturę, staniemy się szybsi i sprawniejsi w działaniu. To przesunie punkt ciężkości w stronę większego wzrostu i konkurencyjności oraz mniejszego ryzyka. Dzięki wspomnianym działaniom odpowiadamy na gwałtownie zmieniające się warunki rynku i mierzymy się z coraz bardziej niepewną sytuacją na świecie.

– Skierowaliśmy ABB w stronę zwiększenia sprzedaży i zysku operacyjnego na akcję (EPS) w Etapie 1 strategii Next Level – dodał Spiesshofer. – Dywizję Systemów Energetyki zmieniliśmy na lepsze, uprościliśmy strukturę i stworzyliśmy model działania, aby budować nową kulturę wysokiej wydajności. Dysponując takim fundamentem jesteśmy gotowi na Etap 2.

Od 1 stycznia 2016 roku ABB będzie funkcjonować w ramach usprawnionej struktury, obejmującej cztery dywizje. Nowa Dywizja Power Grids położy nacisk na zmieniające się potrzeby klientów z sektora użyteczności publicznej, wykorzystując do tego kompletną ofertę z zakresu energetyki i automatyki dla przesyłu i dystrybucji, dostarczanej z jednego źródła – „power & automation for the grid”.

Z kolei jedna z najlepszych ofert na rynku dla przemysłu oraz transportu i infrastruktury – „power & automation for the site” – będzie dostarczana przez trzy dywizje. Nowa dywizja Electrification Products ma łączyć w sobie wiodące biznesy niskich i średnich napięć. Dywizje Automatyzacji Produkcji i Napędów oraz Automatyki Procesowej będą nadal się zmieniać, aktywnie odpowiadając na potrzeby klienta i zwiększając sprawność operacyjną. W rezultacie nowa struktura dywizyjna ABB zostanie uproszczona: zmniejszy się z 5 do 4 dywizji.

Nowa Dywizja Power Grids będzie numerem jeden na świecie jeśli chodzi o dostarczanie rozwiązań z zakresu energetyki i automatyki dla klientów z obszaru sieci energetycznej, w przyszłości obsługując zakłady z sektora przesyłu i dystrybucji jako jeden biznes – stwierdził Spiesshofer. – Rozpoczęliśmy weryfikację strategicznego portfolio Dywizji Power Grids, aby znaleźć najlepszy sposób na sukces w dłuższej perspektywie i tworzyć wartość zarówno dla klientów, jak i udziałowców.

– Nowa Dywizja Electrification Products dostarczy klientom jedną z najszerszych ofert w zakresie niskich i średnich napięć, tworząc wartość dzięki coraz większej sieci kanałów sprzedaży na całym świecie – dodał.

ABB przyspieszy wdrażanie ogłoszonych wcześniej, 1000-dniowych programów, aby zwiększyć wydajność pracowników umysłowych i poprawić proces zarządzania kapitałem obrotowym. Firma planuje uzyskać około 1 mld USD z tytułu zmniejszenia kosztów strukturalnych, co jest dodatkowym zyskiem w stosunku do przeprowadzanego obecnie programu, mającego na celu zmniejszanie kosztów rok do roku o ekwiwalent 3–5 proc. kosztów sprzedaży. Szacuje się, że lepsze zarządzanie kapitałem obrotowym uwolni co najmniej 2 mld USD gotówki do końca 2017 roku. Te środki zostaną przeznaczone na inwestycje charakteryzujące się wysokim poziomem zwrotu z poniesionych nakładów, badania i rozwój, przejęcia dokonywane w sposób metodyczny oraz zyski dla akcjonariuszy.

Firma kontynuuje swój 2-letni program skupu akcji o wartości 4 mld USD.

Peter Voser, prezes Rady Nadzorczej ABB, powiedział: – Rada jest zadowolona z postępu, jaki ABB czyni jeśli chodzi o wyniki operacyjne, złożoność biznesu i kulturę wysokiej wydajności w ramach strategii Next Level. W Etapie Drugim kładziemy nacisk na zmiany w biznesie, które przeprowadzamy w sposób strategiczny, aby notować dobre wyniki finansowe i dostarczać wartość dla naszych akcjonariuszy.

 

Etap Drugi strategii Next Level
Proces wdrażania Etapu Drugi strategii Next Level postępuje poprzez trzy kluczowe obszary: zyskownego wzrostu, realizacji projektów i współpracy w biznesie.

 

Zyskowny wzrost
Wzrost organiczny pozostaje kluczowym elementem starań ABB mających na celu przyspieszone tworzenie wartości i jest napędzany poprzez model penetracji, innowacji i ekspansji (PIE). ABB posiada dobrą pozycję na atrakcyjnych rynkach – zakładów użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury – na których może łączyć swoje portfolio energetyki i automatyki, aby tworzyć większą wartość dla klientów. Wartość rynku w segmentach, na których ABB dostarcza swoją ofertę, wynosi ponad 600 mld USD rocznie i szacuje się, że będzie on rósł o 2,5-4,5 proc. rocznie w latach 2015-2020. Wpływ na to ma głównie umiarkowany wzrost na rynkach wschodzących oraz wolniejszy rozwój w sektorze ropy i gazu.

Innowacja technologiczna pozostaje fundamentem, decydującym o konkurencyjności ABB oraz głównym czynnikiem stymulującym zyskowny wzrost organiczny. Firma planuje nadal inwestować znaczne środki w badania i rozwój (R&D), rzędu 1,5 mld USD rocznie, lub stanowiące równowartość blisko 4 proc. swoich przychodów.

Główne obszary działalności to m.in. przyjazne dla środowiska rozwiązania dla wydajnej dystrybucji energii elektrycznej, takie jak rozdzielnica, która wykorzystuje gaz o znacznie niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. Innym obszarem jest Internet Rzeczy, Usług i Ludzi, który umożliwia opartym na sieci internetowej rozwiązaniom automatyki i sterowania zwiększanie produktywności i jakości. Firma tworzy również przełomowe technologie, m.in. łącząc sztuczną inteligencję i druk 3D z rozwiązaniami w zakresie robotyki dzięki współpracy z innowacyjnymi partnerami i udziałowi kapitału zalążkowego, generowanemu poprzez ABB Technology Ventures.

Oprócz napędzania wzrostu organicznego, ABB w jeszcze większym stopniu skupi się na tworzących dodatkową wartość przejęciach, które wesprą proces zmiany środka ciężkości i współpracy w celu poprawy dynamiki wzrostu w atrakcyjnych segmentach.

Zmiana środka ciężkości, reorganizacja dywizyjna pozwolą na wykorzystanie możliwości w sposób efektywny, lepiej dostosowując biznesy to dynamiki poszczególnych rynków.

Dywizja Power Grids skoncentruje się na sprostaniu takim wyzwaniom technologicznym, stawianym przez sektor wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej, jak integracja odnawialnych źródeł energii, rosnąca złożoność sieci, automatyka sieci oraz rozwój sieci inteligentnych i mikrosieci.

Szeroka oferta w zakresie przesyłu i dystrybucji z jednego, zintegrowanego źródła wesprze plany ABB dotyczące wzrostu organicznego dzięki lepszej obsłudze klienta przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów i zwiększaniu produktywności. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie zakładanej marży zysku operacyjnego EBITA.

Nowa dywizja będzie wiodącym dostawcą rozwiązań energetyki i automatyki dla klientów z sektora sieci energetycznych. Dywizja skupi w sobie działalność firmy w zakresie sieci prądu przemiennego (AC), sieci prądu stałego (DC) i automatyki dla sieci, jak również w zakresie biznesów produktów wysokiego napięcia i transformatorów. W ujęciu o podstawę pro-forma, w roku 2014 dywizja Power Grids miała obroty rzędu 12,6 mld USD, zysk operacyjny EBITA wyniósł około 600 mln USD, a marża zysku EBITA 4,7 proc. Biznes zatrudnia około 39000 pracowników.

Dywizja Electrification Products będzie skupiać biznesy produktów średniego napięcia, wyłączników i rozłączników, produktów sterowania i produktów dla obiektów budowlanych, jak również systemów średniego napięcia oraz działalność Thomas & Betts. Takie połączenie stwarza nowe możliwości wzrostu poprzez dostarczanie jednej z najbardziej kompletnych ofert produktów, systemów i usług z zakresu niskiego i średniego napięcia do większej rzeszy klientów poprzez wiele wspólnych kanałów sprzedaży. W ujęciu o podstawę pro-forma, w roku 2014 dywizja Electrification Products miała obroty rzędu 10,6 mld USD, zysk operacyjny EBITA wyniósł około 1,7 mld USD, a marża zysku EBITA 16,3 proc. Biznes zatrudnia około 42000 pracowników.

Wszystkie rozwiązania w zakresie sterowania znajdą się w ofercie Dywizji Automatyki Procesowej i będą dostarczane na różne rynki końcowe poprzez odpowiedni system kliencki. Wiąże się to z transferem biznesu rozproszonych systemów sterowania (DCS) na potrzeby wytwarzania z Dywizji Systemów Energetyki, jak również programowalnych sterowników PLC z Dywizji Automatyzacji Produkcji i Napędów.

 

Realizacja projektów
W ramach Etapu Drugiego strategii Next Level, ABB zamierza zmniejszyć dystans do najlepszych jeśli chodzi o poziom wydajności operacyjnej. Celem jest dalsza zmiana w stronę takiego modelu operacyjnego, w którym procesy biznesowe będą bardziej skoncentrowane na potrzebach klienta, wynagrodzenia będą w większym stopniu powiązane z indywidualnymi wynikami i rozwojem kultury wysokiej wydajności.
Do osiągnięcia tego celu wykorzystywane są 1000-dniowe programy, które mają przełożyć się na większą wydajność pracowników biurowych oraz lepsze zarządzanie kapitałem obrotowym, aby dostarczyć odpowiednią ilość gotówki na potrzeby wzrostu.

Program wydajności pracowników umysłowych jest ukierunkowany na uproszczenie organizacji, jej szybsze działanie i większą koncentrację na kliencie. Usprawnienia w zakresie wydajności obejmują dynamiczny rozwój regionalnych usług wspólnych i optymalizację globalnej działalności oraz funkcji biur centralnych przy jednoczesnym zbliżeniu biznesów do kluczowych rynków. Firma chce osiągnąć oszczędności (według kalkulacji przychodów i rozchodów) rzędu 1 mld USD rocznie do końca 2017 roku, co jest dodatkową oszczędnością w stosunku do przeprowadzanego obecnie programu, mającego na celu zmniejszanie kosztów rok do roku o ekwiwalent 3-5 proc. kosztów sprzedaży.

Koszt programu został oszacowany na około 1,2 mld USD, z czego około 850-900 mln USD to koszty restrukturyzacji i pokrewne, a około 350 mln USD to koszty wdrożenia programu. ABB planuje zaksięgowanie kosztów restrukturyzacji i pokrewne rzędu 300-600 mln USD w 2015 roku (głównie w IV kwartale), około 150-300 mln USD w 2016 roku oraz od 50 mln do 250 mln USD w roku 2017. Spośród wszystkich kosztów wdrożenia programu, około 75 mln USD ma zostać poczynionych w 2015 roku, 200 mln USD w 2016 roku, a 75 mln w 2017 roku.

Głównym priorytetem 1000-dniowego programu w zakresie kapitału obrotowego będą dalsze działania mające na celu lepsze zarządzanie zapasami w całym łańcuchu wartości, od projektu przez produkcję aż po logistykę. Odpowiednie środki zaradcze zostaną również podjęte w celu zmniejszenia nadmiernej liczby dużych projektów, które pozostają w trakcie realizacji. Ambicją ABB jest większy i skuteczniejszy obrót zapasami zgodnie z najlepszymi praktykami w przemyśle. Szacuje się, że program uwolni co najmniej 2 mld USD w formie kapitału obrotowego do końca 2017 roku.

 

Współpraca w biznesie
Reorganizacja dywizyjna jest ukierunkowana na poprawę relacji z klientem oraz stworzenie sobie możliwości dla osiągnięcia celów na lata 2015-2020.

Aby dokonać tej transformacji, z dniem 1 stycznia 2016 roku nastąpią poniższe zmiany w zarządzie Grupy ABB:
Claudio Facchin, obecnie prezydent Dywizji Systemów Energetyki, będzie odpowiedzialny za nową Dywizję Power Grids.

Tarak Mehta, obecnie prezydent Dywizji Produktów Niskiego Napięcia, będzie odpowiedzialny za nową Dywizję Electrification Products.

Bernhard Jucker, obecnie prezydent Dywizji Produktów Energetyki, obejmie stanowisko prezydenta regionu Europy oraz dyrektora nowo utworzonego zespołu – Divisional Transformation Team.

Veli-Matti Reinikkala, obecnie prezydent regionu Europy, odejdzie na emeryturę po 22 latach pracy w ABB.

 

Ukierunkowana alokacja kapitału
ABB zachowuje dotychczasowe priorytety w zakresie alokacji kapitału, kładące nacisk na 1) finansowanie wzrostu organicznego, badań i rozwoju oraz wydatków na potrzeby atrakcyjnych zwrotów gotówki z inwestycji (CROI); 2) wypłatę stale rosnących dywidend; 3) inwestycje w tworzące wartość przejęcia; oraz 4) zwrot dodatkowych środków do naszych akcjonariuszy.

– Dzięki konkretnym priorytetom w zakresie alokacji kapitału oraz metodycznemu podejściu, posiadamy solidne, finansowe fundamenty, aby wspierać realizację strategii Next Level – powiedział dyrektor finansowy Grupy ABB Eric Elzvik. – Nasz program nakładów inwestycyjnych pokrywa inwestycje o wysokich stopach zwrotu. Inwestycje te pomagają w zmianie środka ciężkości, poprawiają wydajność oraz wspierają nasze 1000-dniowe programy. Chcemy nadal inwestować w badania i rozwój kwoty na poziomie 4 proc. wartości przychodów, aby zabezpieczyć nasze przywództwo w zakresie innowacji i wzmocnić naszą pozycję na rynkach.

Biorąc pod uwagę progres jeśli chodzi o zmiany w Dywizji Systemów Energetyki oraz postępującemu w dobrym kierunku procesowi integracji podmiotów, które przejęliśmy, jesteśmy gotowi, aby alokować większą ilość naszego kapitału w tworzące dodatkową wartość przejęcia i fuzje. Będziemy nadal prowadzić zwrot środków pieniężnych do naszych akcjonariuszy poprzez dywidendy i program skupu akcji.

Od zeszłorocznej edycji Capital Markets Day firma zwróciła swoim akcjonariuszom 3,5 mld USD. ABB kontynuuje swój ogłoszony wcześniej, 2-letni program skupu akcji o wartości 4 mld USD. Do końca sierpnia tego roku firma odkupiła około 78 mln akcji o łącznej wartości około 1,8 mld USD.

 

Zaktualizowane cele finansowe na lata 2015–2020
ABB modyfikuje swoje plany wzrostu przychodów w latach 2015–2020 zgodnie ze zmniejszonymi oczekiwaniami makroekonomicznymi utrzymując jednocześnie swoje ambitne cele odnośnie rynku. Średni planowany roczny wskaźnik wzrostu przychodów w okresie 2015–2020 wynosi obecnie 3–6 proc. (wcześniej 4–7 proc.). Kluczowymi czynnikami zmiany to m.in. spodziewany dalszy spadek cen ropy, oznaki spowolnionego wzrostu produkcji przemysłowej oraz gorsza niż w 2014 roku prognoza dla rynków wschodzących.

Firma potwierdza wszystkie swoje inne cele odnośnie zyskowności, zysku operacyjnego na akcję (EPS) CAGR, poziomu wolnych przepływów środków pieniężnych (FC) z zysku netto oraz poziomu zwrotu z zainwestowanego kapitału.

ABB Next Level – cele na lata 2015-201
Wzrost przychodów 3-6%
Wskaźnik operacyjny EBITA % 11-16%
Wzrost zysków operacyjnych na akcję (EPS) CAGR 10-15%
Poziom wolnych przepływów środków pieniężnych (FCF) z zysku netto >90%
CROI % ok. 15%

Aby odzwierciedlić nową strukturę dywizyjną, docelowe wartości marży zysku operacyjnego EBITA na lata 2015-2020 zostały określone jak niżej:

Przedziały określające obecną marżę zysku EBITA
Automatyzacja Produkcji i Napędy 14-19%
Produkty Niskich Napięć 15-19%
Automatyka Procesowa 11-15%
Produkty Energetyki 12-16%
Systemy Energetyki 7-11%
ABB 11-16%
Przedziały marży zysku EBITA (na 1 stycznia 2016 roku)
Electrification Products 15-19%
Automatyzacja Produkcji i Napędy 14-19%
Automatyka Procesowa 11-15%
Power Grids 8-12%1
ABB 11-16%

1 Definicje zostały zamieszczone w części „Uzupełniające informacje finansowe” w zakładce „Capital Markets Day 2015” — „Dodatkowe informacje” na naszej stronie internetowej pod adresem: www.abb.com/investorrelations.

 

Źródło: ABB

Authors

Related posts

Góra
English