Nowa farma wiatrowa w Karwicach

W ramach PO IiŚ 2007–2014 zrealizowany został projekt PGE Energia Natury PEW  dotyczący wybudowania farmy wiatrowej w miejscowości Karwice (gmina Malechowo, woj. Zachodniopomorskie). Koszt inwestycji to ponad 289 mln zł. Projekt został dofinansowany z PO IiŚ kwotą ponad 38 mln.

 

Karwice_m

Farma Karwice w budowie

 

Łączna wielkość wszystkich szesnastu oddanych do użytku turbin wiatrowych osiągnęła moc 40 MW, dzięki czemu do krajowego systemu elektroenergetycznego trafia ok. 121 037 MWh energii elektrycznej rocznie.

Farma Wiatrowa Karwice to nie tylko zespół samych elektrowni wiatrowych. W jej skład wchodzi również infrastruktura techniczna, składająca się m. in. z: kablowej sieci średniego napięcia Sianów–Sławno, łączącej elektrownie wiatrowe z linią elektroenergetyczną 110 kV, stacji abonenckiej i kablowej sieci telekomunikacyjnej sterowania i automatyki oraz infrastruktury komunikacyjnej.

Do końca 2015 r. PGE wybuduje łącznie cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 218 MW. Inwestycje te to element przyjętej w maju 2014 r. strategii Grupy zakładającej pozyskanie minimum 234 MW nowych mocy w elektrowniach wiatrowych w latach 2014-2016. Pozostałe elektrownie wiatrowe to: Lotnisko, Resko II oraz Kisielice II. Łączna wartość wszystkich inwestycji Grupy PGE to ponad 1 mld zł. Do końca 2015 r., po uruchomieniu nowych elektrowni, łączna moc działających instalacji wiatrowych Grupy Kapitałowej PGE wzrośnie do 529 MW.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 72 440 009,00 euro brutto (289 158 779,01 zł), z czego przyznane w ramach umowy dofinansowanie inwestycji z PO IiŚ 2007–2013, to ponad 38 mln zł.

Uroczyste otwarcie farmy odbędzie się 22 września.

 

Źródło: MG

 

Authors

Related posts

Góra
English